REKLAMA

"Więcej robić niż mówić." Prezentacja drużyny i programu "Wspólnoty Samorządowej" dla powiatu wyszkowskiego

Wybory

Powiat jako związek gmin, wspólnota mieszkańców i forma decentralizacji władzy – to pomysł Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorządowa Wyszków" na funkcjonowanie powiatu wyszkowskiego. Swój program kandydaci z Okręgu nr 1 zaprezentowali podczas konferencji prasowej na dachu jednego z wyszkowskich apartamentowców.

Galeria zdjęć


REKLAMA

- Spotykamy się tu, w Centrum Wyszkowa, bo Wyszków traktujemy jako centrum powiatu wyszkowskiego - mówił lider Wspólnoty Samorządowej, Grzegorz Nowosielski.

Zaprezentował swoich kandydatów na radnych a oni przybliżyli swoje programy wyborcze.

- Będziemy starali się podnieść jakość usług publicznych, aby były nowoczesne. Będziemy dbać o budżet, podchodzić do niego racjonalnie – przyjrzymy się wydatkom, będziemy szukać oszczędności, będziemy chcieli zmniejszyć dług powiatu  – zapowiedziała liderka listy, Aneta Kowalewska. 

Wiele postulatów kandydatów dotyczy sfery służby zdrowia.

- W swojej pracy podchodzę z dużym szacunkiem do pacjentów i chciałbym, aby taki był powiat – aby oferował duży szacunek dla pacjentów i pomagał im w dostarczaniu usług poprawiających zdrowie – mówił lekarz Arkadiusz Darocha. Chce walczyć z kolejkami do lekarzy specjalistów i poprawić współpracę między lekarzami szpitalnymi i rodzinnymi. Kandydat jako twórca aplikacji medycznych chce także pomagać młodym przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. 

- Nie może być tak, że czekamy na wizytę do specjalisty kilka miesięcy albo lat, że płacimy składki a praktycznie chodzimy do specjalisty prywatnie. Chciałbym coś z tym zrobić – mówił przedsiębiorca Sławomir Wiśniewski.

Potrzebę zmian w organizacji służby zdrowia i jakości obsługi pacjentów dostrzega również Dorota Stworzyjanek. Jako bankowiec chciałaby wyjść z ofertą wsparcia także do wyszkowskich przedsiębiorców, aby ułatwić im współpracę z ZUS, Urzędem Skarbowym w zakresie chociażby zmieniających się przepisów prawnych.

- Dużym problemem jest to, żeby dzieci były bardziej aktywne, miały większą świadomość tego, co jest zdrowe a co nie. W szkołach trzeba mówić o zdrowym odżywianiu, o aktywności. Jestem osobą, która lubi działać, mniej mówić i jeśli uda, będąc radną, będę jak najwięcej robiła – mówiła z kolei Joanna Zglec, instruktorka fitness. 

- To jest w ogóle taka drużyna, która woli robić niż mówić. Ludzie, którzy mają głowy w chmurach - dlatego jesteśmy na dachu - mają marzenia, chcą je realizować, ale to ludzie, którzy sprawdzają się w działaniu – wtrąciła Aneta Kowalewska.

Kandydatki, przedstawicielki organizacji pozarządowych, Ewa Redel i Urszula Mikołajczyk skupiają się w swoich programach na sprawach społecznych, na problemach osób i rodzin osób z niepełnosprawnościami, ale  także osób wykluczonych społecznie, uboższych, dotkniętych problemem przemocy. 

- Dla mnie najważniejsze byłoby inicjowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji i spędzania wolnego czasu dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – mówiła Ewa Redel.

- W powiecie chciałabym stworzyć klub samopomocy dla rodziców osób z głęboką niepełnosprawnością. Potrzeba jest mieszkań chronionych oraz instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych, które kończą edukację - dodała Urszula Mikołajczyk. 

- Interesuje mnie bardzo infrastruktura drogowa. Trzeba większy nacisk położyć, aby powstało więcej ścieżek rowerowych, co poprawi komunikację i dostęp do walorów turystycznych powiatu. W tym temacie należy także pogłębić rzekę Bug - mówił Krzysztof Chmiel. O konieczności poprawy współpracy powiatu z gminami w zakresie wspólnej budowy dróg i chodników mówił z kolei Mariusz Księżak.

- Duże kolejki i problemy są w wydziale komunikacji i budownictwa Starostwa Powiatowego - to chciałbym poprawić, zmienić, wprowadzić e-obłsugę - zapowiedział.

Popularyzacją sportu wśród młodzieży i dzieci będzie chciał się zająć trener siatkówki Maciej Główczyński. 

 

Najważniejsze punkty programu wyborczego:

1.    ZDROWIE

-  Działania dla poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych w lecznictwie otwartym

- Poprawa sytuacji w zakresie kolejek do lekarzy poprzez możliwe do zastosowania mechanizmy (edukację, system informacyjny o dostępności do lekarzy, e-zdrowie i inne)

- Wpływ na dostęp do badań i procedur profilaktycznych dostosowanych do wieku mieszkańców powiatu

- Podjęcie działań w zakresie prowadzenia programów wczesnej interwencji wobec dziecka z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi 

- Wspieranie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZZOZ w Wyszkowie dla  osiągania standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

- Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkołach

2.    BEZPIECZEŃSTWO

- Działania na rzecz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej, w tym pogłębienia rzeki Bug i modernizacji systemu melioracyjnego

- Budowa infrastruktury podnoszącej poziom bezpieczeństwa na drogach (oświetlenie, oznakowanie itp.)

- Wsparcie służb, straży i instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

- Wsparcie ochotniczych straży pożarnych

3.    INFRASTRUKTURA

- Spójna wizja i strategia w planowaniu inwestycji infrastrukturalnych zgodna z planami, potrzebami i oczekiwaniami samorządów gminnych 

- Wspieranie współpracy powiatem, a gminami w celu sprawnej realizacji inwestycji

- Poprawa stanu dróg publicznych i transportu zbiorowego na terenie powiatu

- Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i ściekowej gmin w sposób efektywny i ekonomiczny, wspólne działania w zakresie ochrony środowiska

4.    EDUKACJA

- Podnoszenie jakości edukacji w szkołach powiatowych, współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi 

- Dostosowywanie sieci szkół do zmian demograficznych i potrzeb rynku pracy

- Podniesienie standardu wyposażenia szkół, w tym doposażanie sal do praktycznej nauki zawodu

- Budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami, a szkolnictwem zawodowym

5.    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

-  Startupowy powiat - pomoc w założeniu firmy, a także wykorzystanie pomysłów młodych osób na usprawnienia w powiecie, przy wsparciu inwestycyjnym

- Dedykowana ścieżka administracyjna dla przedsiębiorców (geodezja, pozwolenia na budowę itp.)

- Organizacja i współorganizacja wydarzeń i przedsięwzięć promujących powiatowy kapitał gospodarczy

6.    NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

- Rozwój oferty miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (zatrudnienie wspomagane/spółdzielnia socjalna osób prawnych/zakład aktywności zawodowej)

- Wspieranie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację projektów, również przy wsparciu finansowym z poza powiatu

- Inicjowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji i spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami i ich uczestnictwa w kulturze

-  Inicjowanie form wsparcia dla rodzin dorosłych dzieci wielorako głęboko niepełnosprawnych (np. klub samopomocy)

7.    ADMINISTRACJA

- Podniesienie jakości usług publicznych w samorządowej administracji powiatowej

- Racjonalizacja wydatków budżetowych i działania zmierzające do obniżania zadłużenia powiatu

- Rozwijanie elektronicznej administracji i systemu e-usług

- Cykliczne konsultacje budżetu powiatu z samorządami gminnymi

- Otwarcie na inwestorów poprzez przyjazną administracje i wykorzystanie atutów powiatu (bliskość Warszawy, dobra komunikacja)

8.    SPORT, TURYSTYKA, PROMOCJA, SPOŁECZEŃSTWO

- Podjęcie działań na rzecz kontynuacji edukacji sportowej młodzieży na poziomie powiatu

- Promocja i wsparcie rozmaitych form aktywności sportowej 

- Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi dla rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców powiatu

- Stworzenie strony internetowej z możliwością zgłaszania potrzeb mieszkańców naszego powiatu, na podstawie których można będzie podejmować kolejne działania

- Promocja powiatu jako region turystyczny, a także starania o dogodne skomunikowanie (drogi rowerowe, jezdnie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych).

 

 

REKLAMA

Elwira Czechowska

Udostępnij:


wybory samorządowesamorządburmistrz WyszkowaWyszkówpowiat wyszkowskikampania wyborczaGrzegorz NowosielskiWspólnota SamorządowaAneta Kowalewska

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

FB FANPAGE

REKLAMA

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

17
Sobota
Listopad 2018
Listopad
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
imieniny:
Grzegorza, Salomei, Walerii

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pracuj.pl