REKLAMA

Najważniejsza jest ochrona samorządności. Marszałek Mazowsza na spotkaniu w Długosiodle

Wybory

Wiele o samorządach i samorządności, także w kontekście nadchodzących wyborów, 18 września na spotkaniu z mieszkańcami gminy Długosiodło mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Przy okazji zaprezentowano kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Gminy Długosiodło, na wójta Długosiodła oraz do Rady Powiatu Wyszkowskiego. O reelekcję w Długosiodle ubiega się Stanisław Jastrzębski.

Galeria zdjęć


REKLAMA

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, honorowy obywatel Gminy Długosiodło, rozpoczął od podsumowania dokonań dwudziestu lat w samorządach lokalnych. Mazowsze, powiat wyszkowski i gmina Długosiodło w jego przekonaniu bardzo dobrze wykorzystały ten czas. 

- Mamy dwudziestolecie struktur powiatowych i samorządów wojewódzkich. Samorządy gminne przepracowały 28 lat, a powiatowe i wojewódzkie 20 lat i odegrały - moim zdaniem - olbrzymią rolę w organizacji naszego kraju, rolę niedocenianą często. Zmieniła się filozofia bycia obywatelem naszego kraju dlatego, że z systemu centralnie sterowanego, realnego socjalizmu czy centralizmu demokratycznego, różne nazwy były, przeszliśmy do rzeczywistości, w której wspólnoty lokalne zaczęły brać odpowiedzialność za swoje otoczenie, pojawiła się swoista konkurencja w budowaniu programów lokalnych – mówił Adam Struzik. - Jako Polska 28 lat temu mieliśmy olbrzymi dystans do dzisiejszych krajów Europy Zachodniej, w sensie rozwojowym, w sensie urodzaju naszej gospodarki. Na pewno różne rzeczy nam w Polsce wyszły, jedne lepiej, drugie gorzej, ta gospodarka wolnorynkowa też pochłonęła i ofiary i pewne błędy były popełnione, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o samorządy, to one odniosły naprawdę autentyczny sukces i to widać. Dzisiaj do jakiejkolwiek gminy Mazowsza czy nawet Polski byśmy nie pojechali, to widzimy olbrzymią zmianę i takim milowym krokiem było właśnie powołanie samorządów. Drugim milowym krokiem, moim zdaniem, był fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tę decyzję naród podjął w referendum, w roku 2003. W Polsce powiodły się dwa referenda, przy czym tylko jedno miało powyżej 50 proc. uczestników uprawnionych do głosowania, to było właśnie referendum dotyczące naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Drugie referendum dotyczyło Konstytucji i przypomnę, że było w 1997 roku. Tak się składa, że wtedy byłem marszałkiem Senatu, wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i myśmy tę Konstytucję opracowywali i te wszystkie przemiany ustrojowe zostały w tej Konstytucji zawarte. Mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, chociaż niektórzy, którzy przysięgali na tę Konstytucję, dzisiaj ją łamią, to nikt nie zaproponował lepszych rozwiązań. Jest krytyka, ale nikt nie zaproponował lepszych rozwiązań, w związku z tym powinniśmy ją szanować i to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, z Wymiarem Sprawiedliwości, to jest bardzo niebezpieczny kierunek. 

Samorządy lokalne są często beneficjentami funduszy unijnych. To potężne koło zamachowe ich rozwoju – uważa marszałek.

Często słyszę na spotkaniach, że więcej wpłacamy do Unii, niż my z tej Unii mamy, że tylko nam się wtrącają do wszystkiego, a w ogóle to my tutaj będziemy i jesteśmy mądrzejsi. Otóż chcę powiedzieć, że na koniec lipca w ciągu tych 14 lat,  transfery Funduszy Europejskich do Polski wyniosły 152 miliardy euro, a składka, którą wpłaciliśmy, daniny, które wpłaciła Polska to było 49 miliardów euro. Jesteśmy netto beneficjentem środków Unijnych na poziomie ok. 103 miliardy euro. Są to fakty wzięte ze stron Ministerstwa Finansów, nie z żadnej propagandy opozycyjnej. Na wspólną politykę rolną czyli dopłaty bezpośrednie, cały proces modernizacyjny polskiej wsi, polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa, grup producenckich i jeszcze dodatkowo drugi filar czyli cały program rozwoju obszarów wiejskich, otrzymaliśmy w tym czasie 51 miliardów euro. Dzisiaj jak ktoś mówi, że ta Unia Europejska jest do niczego, to po prostu kłamie. To trzeba jasno powiedzieć. Podobnie jak ktoś mówi, że ta Polska właściwie zaczęła się od 2015 roku, bo obecni rządzący tak uważają, że wszystko co było przedtem, to była ruina i nic nie zrobiliśmy. W ciągu tych ostatnich dwudziestu lat 23 mld zł z budżetu Mazowsza i funduszy unijnych wydaliśmy na 26 tysięcy inwestycji, 2,2 mld zł na 14 tysięcy inwestycji na terenach wiejskich, czyli takich jak w gminie Długosiodło, 1,5 miliarda zł z funduszy unijnych na rozwój terenów wiejskich, 6 mld zł np. na rozwój mazowieckich sołectw. W ciągu ostatnich 20 lat pobudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 3667 km dróg wojewódzkich, 6875 km dróg lokalnych, gminnych, powiatowych, dojazdowych do pól, mógłbym wymieniać jeszcze długo. Naprawdę w ciągu tych 20 lat dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, również gmina Długosiodło i również powiat wyszkowski. Sam tylko szpital zaabsorbował kilkanaście milionów złotych. Dzięki temu udało się poprawić jakość naszego życia. 

W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych Adam Struzik mówił:

- W tej chwili najważniejsza jest ochrona samorządności, dlatego, że niestety od 3 lat jesteśmy świadkami świadomej polityki, która prowadzi do recentralizacji, do zwiększenia władzy państwowej, rządowej, kosztem samorządów. Musimy bronić samorządności, samorządność jest to immanentna cecha takiego państwa nowoczesnego, demokratycznego i państwa opartego na nauce społecznej kościoła, na personalizmie, na chrześcijańskich demokracjach, a przede wszystkim na tym, na czym chcemy budować nasz kraj. To, co nam się udaje stworzyć w gminie Długosiodło czy w powiecie, czy w województwie, jest pewnym dobrem wspólnym. Są zasady oparte na solidarności, solidarności między tymi, którzy mają więcej, a tymi, którzy mają mniej. Solidarności, która polega również na solidarności międzypokoleniowej, że musimy dbać o najmłodszych, ale też musimy dbać o seniorów.  Solidarności polegającej na tym, że jak jest klęska suszy to znajdujemy mechanizmy, żeby pomóc tym, których to dotknęło. Oczywiście elementami tej solidarności też jest świadoma polityka społeczna. Samorządność to jest taki fundamentalny element nie tylko państwa nowoczesnego, ale też Unii Europejskiej. 

Spotkanie było okazją do zaprezentowania programu dla Mazowsza na najbliższe lata.

Na Mazowszu mamy w latach 2014 - 2020 w ramach polityki spójności, 2 miliardy 89 milionów euro na różnego rodzaju programy. PSL ma za to województwo odpowiedzialność przez ostanie 20 lat. Jak zaczynaliśmy w roku 1999, to budżet Mazowsza był 300 mln zł. Dzisiaj jest 3 mld zł. Dzisiaj Mazowsze to jest produkt krajowy brutto 100 miliardów euro. Od 1 stycznia udało nam się podzielić statystycznie województwo na tę część metropolitarną i tę poza metropolitarną. Zrobiliśmy to, aby można było aspirować dalej w Unii Europejskiej i dalej m.in. rozwijać infrastrukturę, szpitale, szkoły, drogi, mosty, tu ciągle jest wiele do zrobienia. To jest olbrzymie wyzwanie dzisiaj, drogi, mosty. Naszym celem jest także podnosić warunki życia, to nasz cel na najbliższe 5 - 10 lat, np. walka ze smogiem to jest kwestia czystego środowiska, czystego powietrza, czystej wody, odpowiedniej gospodarki odpadami, to jest dobry dostęp do usług publicznych, do edukacji na każdym poziomie, do ochrony zdrowia, dostęp do kultury. Następny obszar jest niezwykle istotny jest to ochrona zdrowia, mamy tu duży problem, ponieważ ciągle tych pieniędzy jest zbyt mało, żeby można było utrzymać szpitale. Ważnym punktem jest także zapewnienie godnych warunków życia dla seniorów, emerytura bez podatków, Polscy emeryci zapłacili już swoje podatki wtedy, kiedy pracowali. Odejście od opodatkowania emerytur oznacza po kilkaset złotych dla każdego emeryta. Jest to solidarność międzypokoleniowa. Musimy w dalszym ciągu też walczyć i przyzwoite pieniądze unijne. Mamy wizję nowoczesnego Mazowsza, które się rozwija zgodnie ze swoimi potencjałami. Chcemy wykorzystać wszystko to, co jest naturalnym potencjałem miejsca i wspólnoty lokalnej i dlatego potrzebujemy dobrej współpracy i ta współpraca między samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkim jest na Mazowszu modelowa. W tych wyborach stawiamy na wartości - dobro wspólne, samorządność, solidarność, subsydiarność. Będziemy dalej budowali nowoczesny region, w takiej harmonijnej współpracy wszystkich wspólnot samorządowych i gminnych, powiatowych. Mamy jasną wizję rozwoju, wzmacniania tej samorządności od sołectwa poprzez wszystkie struktury. Mazowsze, które jest sercem Polski, będzie w perspektywie najbliższych 10 lat jednym z najlepiej rozwiniętych regionów europejskich. Nasze hasło wyborcze to „Razem budujemy Mazowsze” – podkreślił marszałek.

O swoich refleksjach na temat samorządności mówi Bogdan Pągowski – starosta powiatu wyszkowskiego, kandydat PSL do Rady Powiatu.

- To już dwadzieścia lat funkcjonowania samorządu powiatowego. Sam rząd nie wystarczył, aby odbudować Polskę po okresie komunizmu. Potrzebne były samorządy. Kiedy zaczynaliśmy 20 lat temu, budżet powiatu wynosił ok. 20 mln zł, z czego starczało tych pieniędzy na pół roku. Na początek wzięliśmy 2 mln zł kredytu, żeby załatać dziury, które były w drogach powiatowych. Te drogi przekazane były w bardzo złym stanie. Mamy ich ponad 300 km. Dzięki dobrej współpracy, uzgodnieniu z wójtami naszej gminy i burmistrzem, że jeżeli budujemy drogi powiatowe, zawsze występujemy do rady gminy, żeby w 50 proc. finansowała te nasze inwestycje drogowe. Dzięki wspólnemu finansowaniu udaje się nam zrobić tych dróg więcej - mówił. - Trzy ostatnie kadencje, gdzie sprawuję stanowisko starosty powiatu wyszkowskiego, PSL, koalicja zawsze odpowiada za rozwój tego powiatu. Samorząd jest po to, żeby reagował dynamicznie, reagował na te wszystkie potrzeby, które są najważniejsze, które aktualnie trzeba rozwiązać. Powiaty odpowiadają też za opiekę nad osobami starszymi, nasz powiat ma w zakresie trzy Domy Pomocy Społecznej. Mamy szpital. Te powiaty, które nie mają szpitala powiatowego, funkcjonują dobrze, finansowo stać je na drogi. Te powiaty, które są organem założycielskim dla szpitali powiatowych, mają zawsze ten sam problem tzn. trzeba pomagać szpitalowi inwestycyjnie, ponieważ ma on tylko środki na bieżące funkcjonowanie. Od dwóch lat samorządy gminne też są zaangażowane w finansowanie szpitala w Wyszkowie. Z okazji 60-lecia szpitala chcemy podpisać na następne 5 lat porozumienie. Jest to porozumienie mówiące o tym, że gminy od każdego mieszkańca miesięcznie 1 zł wykładają na funkcjonowanie szpitala (tylko na cele inwestycyjne), a powiat daje 50 gr. ponieważ mamy tutaj podwójną liczbę mieszkańców. W sumie szpital rocznie około 2 mln zł jest dofinansowany. 

PSL w powiecie wystawia 25 kandydatów, w trzech okręgach wyborczych. 

- Mam nadzieję, że ta przyszła Rada Powiatu, na pięcioletnią kadencję, będzie mogła tym powiatem zarządzać sprawnie, żebyśmy mieli się czym chwalić po pięciu latach – mówił starosta.
 

 

O swoich dotychczasowych dokonaniach ale i o tym, co jeszcze jest w gminie do zrobienia, mówił wójt Długosiodła Stanisław Jastrzębski.

- Nie ma dziedziny, w której nie zrobiliśmy postępu. Nawet trudno mówić o tej rzeczywistości, którą zastaliśmy. A kończymy już wodociągowanie, Długosiodło ponad 10 lat było kanalizowane. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dokonaliśmy termomodernizacji na wszystkich naszych obiektach publicznych, wszystkie placówki oświatowe, gminny Dom Kultury, świetlice. W tej chwili kończymy stan surowy inwestycji, w tzw. handel wewnętrzny, dla mieszkańców, żeby producenci, nasi rolnicy mogli sprzedać swoje produkty - właśnie powstaje kolejny ryneczek z pełnym zapleczem, budynkiem. W przyszłym roku będzie już zakończenie całej inwestycji. Na targowicy oddamy punkt segregacji odpadów komunalnych. Jest to bardzo potrzebne, wszystkie odpady niebezpieczne i inne będą tam składowane. Myślę, że niedługo również zostanie oddany do użytku nasz stadion, lokalizacja tego obiektu jest naprawdę wyjątkowa. Realizujemy pierwszy etap, jeszcze są dwa etapy przed nami, a mianowicie bieżnia i budynek magazynowo-administracyjny. 
Oczywistą rzeczą jest, że sama nazwa wskazuje, że mieszkańcy dokonują wyborów i oni powinni dokonywać wyboru, ale my powinniśmy zrobić wszystko, żeby tych mieszkańców wyposażyć w faktyczną wiedzę opartą na prawdzie. Jest to szalenie ważne dlatego, że manipulując danymi informacjami niestety wprowadzamy wielu ludzi błąd i ci ludzie nie zawsze świadomie, podejmują często decyzje, które potem niosą swoje konsekwencje. Nikt się nie obrazi, przy najmniej u nas w środowisku, że wyborcy oceniają naszą działalność w sposób różny, bo mają takie prawo. Nam tylko zależy na tym, i nie godzimy się na nierzetelną, nieuczciwą ocenę bieżącej sytuacji – mówił.

 

Na spotkaniu mieli okazję zaprezentować się także kandydaci na radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Cecylia Domżała, Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, a  także  do Rady Gminy w Długosiodle.

Kandydaci do Rady Gminy Długosiodło

Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Długosiodło"

Okręg wyborczy nr 1 – Rafał Pawłowski

Okręg wyborczy nr 2 – Teresa Paradowska

Okręg wyborczy nr 3 – Mirosław Kubica

Okręg wyborczy nr 4 – Krzysztof Kowalski

Okręg wyborczy nr 5 – Renata Marzena Ciach

Okręg wyborczy nr 6 – Eugeniusz Bolesław Wieczorek

Okręg wyborczy nr 7 – Piotr Ponichtera

Okręg wyborczy nr 8 – Mariola Renata Kruszewska

Okręg wyborcy nr 9 – Tadeusz Janusz Pałubiński

Okręg wyborczy nr 10 – Arkadiusz Mech

Okręg wyborczy nr 11 – Kazimierz Jechna

Okręg wyborczy nr 12 – Małgorzata Zakrzewska

Okręg wyborczy nr 13 – Szymon Piórkowski

Okręg wyborczy nr 14 – Stanisław Alfred Budek

Okręg Wyborczy nr 15 – Arkadiusz Krzysztof Pych

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Okręg wyborczy nr 6 – Sabina Nasiadka

Okręg wyborczy nr 10 – Marianna Agnieszka Banaszek

Okręg wyborczy nr  15 – Emilia Trzcińska 

 


 

REKLAMA

Monika Grzelecka

Udostępnij:


Gmina DługosiodłowyborysamorządAdam StruzikDługosiodłoPolskie Stronnictwo LudoweNasza Gmina DługosiodłoStanisław Jastrzębski

Komentarze

Stach
Tutaj konkurencja daleko w tyle. Jak ktoś ma inicjatywę i jest dobrym gospodarzem to trudno mu dorównać. Cały powiat widzi co się dzieje w Długosiodle.

Zostaw komentarz


REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

FB FANPAGE

REKLAMA

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

23
Sobota
Luty 2019
Luty
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
28293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
123
imieniny:
Damiana, Romana, Romany

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pracuj.pl