REKLAMA

REKLAMA

Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski

Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski

ul. Kościuszki 26/107, 07-200 Wyszków 668-416-688 Marcin Bralewski, 662-017-438 Agnieszka Bralewska http://portkierowcy.pl/
Udostępnij:  

Organizujemy kursy: ADR, szkolenie okresowe oraz kwalifikację wstępną przyspieszoną (kursy na przewóz osób oraz rzeczy)

 

Firma Port Kierowcy powstała w 2009 roku. Naszym klientom oferujemy szeroką gamę szkoleń zawodowych na wysokim poziomie merytorycznym. Nasz ośrodek kompleksowo zajmuje się obsługą kierowców i kandydatów na kierowców – od organizacji badań lekarskich i psychologicznych, organizowania kursów i szkoleń, konsultacji po kursach, rozliczania czasu pracy kierowców aż po odwołania od kar nakładanych na drodze na kierowców.

Co oferujemy?

 • zapisy na kursy NON STOP
 • zajęcia w bezstresowej atmosferze
 • zoptymalizowany czas trwania kursu
 • możliwość płatności w dogodnych ratach
 • multimedialny system prowadzenia wykładów
 • najwyższy poziom zdawalności egzaminów państwowych
 • indywidualne podejście do każdego z naszych klientow
 • absolwenci naszej szkoły mogą się z nami konsultować osobiście lub telefonicznie
 • starannie dobraną kadrę doświadczonych wykładowców, instruktorów nauki jazdy i techniki jazdy
 • na kursach kończących się egzaminem państwowym staramy się nie tylko o jego wynik ale kładziemy również nacisk na  praktyczne  przygotowanie  osób  szkolonych  do  wykonywania zadań transportowych.

Przewaga nad konkurencją

 • posiadamy symulatory tachografów cyfrowych
 • zajęcia praktyczne prowadzimy na ciągniku siodłowym MAN TGX 18.440  XXL  z naczepą
 • dbamy jakość naszych usług – posiadamy certyfikat zarządzania jakością szkoleń ISO 9001-2000

Czym są szkolenia ADR i jaka jest podstawa prawna?

ADR to europejski zbiór przepisów dotyczących drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych zgodnie z zaleceniami Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ. ADR to inaczej międzynarodowy regulamin stosowany w przewozie towarów niebezpiecznych, który omawia zagrożenia jakie powoduje przewóz ładunków niebezpiecznych oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Materiały niebezpieczne to przedmioty wybuchowe, substancje zapalne, trujące, zakaźne, żrące czy promieniotwórcze. W myśl ADR transport takich ładunków jest zabroniony lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach.
 

Adres naszego Biura:

- ul. Kościuszki 26/107, Wyszków

Kontakt: 

668-416-688 Marcin Bralewski

662-017-438 Agnieszka Bralewska 

 

SZKOLENIA OKRESOWE I KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 • badania psychologiczne
 • kwalifikacja wstępna
 • szkolenia okresowe
 • certyfikat kompetencji zawodowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • odwołania od kadr ITD
 • ADR, HDS, BHP

 

KURSY KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Jak wynika z powyższych zapisów nie jest wymagane aby osoba zamierzająca uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym posiadała prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ustawodawca nie określił też minimalnego ustawowego wieku dla osoby mającej zamiar przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego.

 

SZKOLENIA OKRESOWE DLA KIEROWCÓW W WARSZAWIE

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.

Szkolenie okresowe dla kierowców w Warszawie jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00 12.00
Wtorek 8.00 12.00
Środa 8.00 12.00
Czwartek 8.00 12.00
Piątek
Sobota
Niedziela
REKLAMA


KATEGORIE


GAZETKI

REKLAMA

OKAZJE

Pracuj.pl pl.jooble.org