REKLAMA

REKLAMA

GALILEUSZ. Kursy. Korepetycje. Warsztaty dla dzieci

GALILEUSZ. Kursy. Korepetycje. Warsztaty dla dzieci

ul. Pułtuska 114A, 07-202 Wyszków 690-358-428 www.galileusz.com.pl/wyszkow
Udostępnij:  

Galileusz jest firmą edukacyjną,  której  formuła zajęć opartych o praktykę oraz partnerskie podejście do ucznia jest unikatowa w skali kraju.

 Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i zrywający z obecnymi metodami nauczania wykorzystywanymi w szkołach publicznych. Wiedza nie jest przekazywana w sposób masowy i ilościowy. Tempo zajęć jest dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia. Każde zagadnienie omawiane jest od podstaw w sposób dokładny i precyzyjny, co umożliwia uczniowi zrozumieć zjawiska.  W celu dotarcia  do ucznia lekcje z nauk przyrodniczych poparte są zajęciami praktycznymi - doświadczenia. Wykłady są nasycone lekkością ich prowadzenia i żartem. 

W czasie lekcji oprócz przekazania potrzebnej wiedzy kładziemy nacisk na umiejętność konstruktywnego myślenia. Kadra pracująca w firmie Galileusz to osoby zrównoważone, lubiące młodzież i posiadające ogromną wiedzę w swojej dziedzinie. Ich cechą charakterystyczną jest łatwość nawiązywania kontaktów z uczniem i zdolność przekazywania wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. W firmie panuje domowa atmosfera a uczniowie mają dostęp do darmowych napojów, przekąsek, Wi-Fi, poczekalni, łazienki oraz materiałów edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są dla ucznia całkowicie bezstresowe.

Galileusz jest jednostką świadczącą kompleksowe usługi w zakresie edukacji opartej na praktyce. Prowadzone są zajęcia z dziedzin nauk matematyczno-przyrodniczych i językowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski oraz języki obce -  na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

OFERUJEMY:

· KURSY MATURALNE

- prowadzone w grupach od 5 do 12 osób

-  zajęcia odbywają się na poziomie podstawowym  z matematyki, j. polskiego i j. obcych lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, Wos, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, informatyka

- standardowy kurs rozpoczyna się w październiku lub listopadzie, a kończy w kwietniu (można dołączyć do istniejących grup)

- zajęcia trwają 120 min. i odbywają sie raz w tygodniu (kurs standardowy)

- kurs dwuletni - adresowany jest do uczniów obecnych klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą w klasie drugiej. Od uczestników kursu nie jest wymagana żadna wiedza z przedmiotu, który chcą zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym. Nie ma znaczenia na jakim poziomie są prowadzone zajęcia w szkole i czy dany przedmiot w ogóle jest prowadzony (np. jesteśmy na profilu matematyczno - fizycznym, a chcemy zdawać biologię lub geografię)

- uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni

- z przedmiotów doświadczalnych: fizyka, chemia, biologia, przeprowadzane są krótkie doświadczenia pozwalające łatwiej zrozumieć materiał

- w ramach kursu odbywa się egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę ucznia, odzwierciedlający egzamin majowy

 

· KURS GIMNAZJALNY

TO PRZYGOTOWANIE DO:

- testu z matematyki

- testu z części przyrodniczej (fizyka, chemia, biologia, geografia)

- testu humanistycznego (język polski, historia, WOS)

- testu z  j. angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 min. (kurs standardowy)

Kurs standardowy rozpoczyna się październiku lub listopadzie, a kończy w marcu, można dołączyć do istniejących grup).

Kurs przyspieszony jest bardziej intensywny, ale może rozpocząć się później.

Uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia. Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

 

· KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Przygotowanie do sprawdzianu w ósmej klasie w Firmie Galileusz będzie obejmowało trzy przedmioty:

- język polski,

- matematykę

- język obcy,

Po roku 2022 również przedmiot dodatkowy.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały 120 minut.

Grupy zajęciowe będą liczyły od 5 do 12 osób.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się we wrześniu lub październiku, a skończy w połowie kwietnia.

Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych, zimnych, toalety oraz poczekalni.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

· KOREPETYCJE DLA UCZNIÓW

- zakres materiału obejmuje program Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum, Technikum oraz Uczelni Wyższych

- zajęcia mogą być indywidualne lub w małych grupach  (2 - 10 osób)

- odbywają się w systemie ciągłym lub dorywczym i trwają 60 min.

- mogą być prowadzone w jednostce Galileusz lub u ucznia w domu

- prowadzone są na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski, WOS, historia, język angielski, język niemiecki, j francuski, j rosyjski, informatyka

- uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni

- wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów w miłej i partnerskiej atmosferze

Jeżeli nie masz możliwości lub czasu na odrabianie lekcji ze swoim dzieckiem, zleć to nam, a my profesjonalnie zajmiemy się rozwojem naukowym małego ucznia.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące uczniów do olimpiad i konkursów.

 

·  ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

- rozwiązywanie zadań na zlecenie lub opracowywanie zagadnień z: fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii, j. polskiego, j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, informatyki, na poziomie szkoły średniej i wyższej.

- opracowywanie laboratoriów oraz pisanie sprawozdań z wyżej wymienionych przedmiotów.

- korekta prac maturalnych, zaliczeniowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

· ZAJĘCIA DLA DZIECI W RAMACH GALILEUSZ JUNIOR

- półkolonie:

W okresie wakacji oraz ferii zimowych szkoła Galileusz organizuje zajęcia w formie półkolonii. Są to zajęcia mające charakter edukacyjny.

- zajęcia z matematyki i przyrody

Autorskie warsztaty naukowe rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia poparte są prostymi doświadczeniami, które pozwolą zrozumieć omawiane zjawiska. Większość eksperymentów młody naukowiec wykonuje sam.

Zapewniamy:

bezpieczeństwo (fartuchy, okulary ochronne, rękawiczki)

dostęp do łazienki i napojów

zajęcia dopasowane do wieku dziecka

opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności rodziców

- zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia indywidualne lub w małych grupach dopasowane do wieku dziecka.

Lekcje trwają 60 min. i są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat trwają 30 min. i kosztują połowę ceny zajęć w pełnym wymiarze godzinowym.

Zajęcia są całkowicie bezstresowe, mimo że wiedza, którą przekazuje nauczyciel jest konkretna i efekty są widoczne po kilku spotkaniach.

W czasie zajęć dziecko ma zapewnioną opiekę, dostęp do napojów oraz łazienki. Małego ucznia można spokojnie zostawić w naszej szkole lub zaczekać na niego w poczekalni

- zajęcia z matematyki

Oferta skierowana jest dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach matematycznych lub lubiących matematykę i chcących rozwijać się w tym kierunku. Wiek dzieci od 7 do 15 lat.  Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

Oferujemy:

ciekawą formę nauki

pomoc w rozwijaniu talentu matematycznego

przygotowanie dziecka do udziału w Wojewódzkich, Ogólnopolskich konkursach matematycznych

miłą i przyjazną atmosferę.

- zajęcia z informatyki

Praktyczne zajęcia informatyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat, na których dzieci uczą się:

programowania (np. tworzą proste gry komputerowe),

budowania stron internetowych oraz umieszczania ich na serwerze,

budowania sieci informatycznych,

konstruowania blogów,

tworzenia forum dyskusyjnych,

czerpania z Internetu wartościowych informacji,

Wszystkie zajęcia dopasowane są do wieku dziecka i podawane są w formie przyswajalnej dla nich. Atrakcją dla dzieci będzie zabawa w "małego hakera".

- zajęcia plastyczne

Autorskie warsztaty plastyczne rozwijające zdolności manualne dzieci w wieku 6-15 lat:

- nauka rysunku; proporcji, cieniowania, martwej natury, człowieka, itp.

- nauka malarstwa; akwarelami, farbami olejnymi, temperami, itp.

- rzeźbienie w glinie, drewnie

- odbitki tuszem jak np. linoryt

- zabawa z papierem

 

NA ZAJĘCIA MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ:

TELEFONICZNIE – 690 358 428,

ON-LINE https://www.galileusz.com.pl/wyszkow/zapisy.html

LUB W SIEDZIBIE FIRMY 

WYSZKÓW, UL. PUŁTUSKA 114A           

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ

DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY

WWW.GALILEUSZ.COM.PL/WYSZKOW

 

 

 

 

Galileusz Wyszków

Dane kontaktowe:

Monika Grzywacz 690 358 428

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 14.00 21.00
Wtorek 14.00 21.00
Środa 14.00 21.00
Czwartek 14.00 21.00
Piątek 14.00 21.00
Sobota
Niedziela
REKLAMA


KATEGORIE


GAZETKI

REKLAMA

OKAZJE

Pracuj.pl pl.jooble.org