REKLAMA

REKLAMA

GALILEUSZ. Kursy. Korepetycje. Warsztaty dla dzieci

GALILEUSZ. Kursy. Korepetycje. Warsztaty dla dzieci

ul. Pułtuska 114A, 07-202 Wyszków 690-358-428 www.galileusz.com.pl/wyszkow
Udostępnij:  

Galileusz jest firmą edukacyjną,  której  formuła zajęć opartych o praktykę oraz partnerskie podejście do ucznia jest unikatowa w skali kraju.

 Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i zrywający z obecnymi metodami nauczania wykorzystywanymi w szkołach publicznych. Wiedza nie jest przekazywana w sposób masowy i ilościowy. Tempo zajęć jest dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia. Każde zagadnienie omawiane jest od podstaw w sposób dokładny i precyzyjny, co umożliwia uczniowi zrozumieć zjawiska.  W celu dotarcia  do ucznia lekcje z nauk przyrodniczych poparte są zajęciami praktycznymi - doświadczenia. Wykłady są nasycone lekkością ich prowadzenia i żartem. 

W czasie lekcji oprócz przekazania potrzebnej wiedzy kładziemy nacisk na umiejętność konstruktywnego myślenia. Kadra pracująca w firmie Galileusz to osoby zrównoważone, lubiące młodzież i posiadające ogromną wiedzę w swojej dziedzinie. Ich cechą charakterystyczną jest łatwość nawiązywania kontaktów z uczniem i zdolność przekazywania wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. W firmie panuje domowa atmosfera a uczniowie mają dostęp do darmowych napojów, przekąsek, Wi-Fi, poczekalni, łazienki oraz materiałów edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są dla ucznia całkowicie bezstresowe.

Galileusz jest jednostką świadczącą kompleksowe usługi w zakresie edukacji opartej na praktyce. Prowadzone są zajęcia z dziedzin nauk matematyczno-przyrodniczych i językowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski oraz języki obce -  na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

OFERUJEMY:

· KURSY MATURALNE

- prowadzone w grupach od 5 do 12 osób

-  zajęcia odbywają się na poziomie podstawowym  z matematyki, j. polskiego i j. obcych lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, Wos, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, informatyka

- standardowy kurs rozpoczyna się w październiku lub listopadzie, a kończy w kwietniu (można dołączyć do istniejących grup)

- zajęcia trwają 120 min. i odbywają sie raz w tygodniu (kurs standardowy)

- kurs dwuletni - adresowany jest do uczniów obecnych klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą w klasie drugiej. Od uczestników kursu nie jest wymagana żadna wiedza z przedmiotu, który chcą zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym. Nie ma znaczenia na jakim poziomie są prowadzone zajęcia w szkole i czy dany przedmiot w ogóle jest prowadzony (np. jesteśmy na profilu matematyczno - fizycznym, a chcemy zdawać biologię lub geografię)

- uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni

- z przedmiotów doświadczalnych: fizyka, chemia, biologia, przeprowadzane są krótkie doświadczenia pozwalające łatwiej zrozumieć materiał

- w ramach kursu odbywa się egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę ucznia, odzwierciedlający egzamin majowy

 

· KURS GIMNAZJALNY

TO PRZYGOTOWANIE DO:

- testu z matematyki

- testu z części przyrodniczej (fizyka, chemia, biologia, geografia)

- testu humanistycznego (język polski, historia, WOS)

- testu z  j. angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 min. (kurs standardowy)

Kurs standardowy rozpoczyna się październiku lub listopadzie, a kończy w marcu, można dołączyć do istniejących grup).

Kurs przyspieszony jest bardziej intensywny, ale może rozpocząć się później.

Uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia. Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

 

· KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Przygotowanie do sprawdzianu w ósmej klasie w Firmie Galileusz będzie obejmowało trzy przedmioty:

- język polski,

- matematykę

- język obcy,

Po roku 2022 również przedmiot dodatkowy.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały 120 minut.

Grupy zajęciowe będą liczyły od 5 do 12 osób.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się we wrześniu lub październiku, a skończy w połowie kwietnia.

Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych, zimnych, toalety oraz poczekalni.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

· KOREPETYCJE DLA UCZNIÓW

- zakres materiału obejmuje program Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum, Technikum oraz Uczelni Wyższych

- zajęcia mogą być indywidualne lub w małych grupach  (2 - 10 osób)

- odbywają się w systemie ciągłym lub dorywczym i trwają 60 min.

- mogą być prowadzone w jednostce Galileusz lub u ucznia w domu

- prowadzone są na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski, WOS, historia, język angielski, język niemiecki, j francuski, j rosyjski, informatyka

- uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni

- wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów w miłej i partnerskiej atmosferze

Jeżeli nie masz możliwości lub czasu na odrabianie lekcji ze swoim dzieckiem, zleć to nam, a my profesjonalnie zajmiemy się rozwojem naukowym małego ucznia.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące uczniów do olimpiad i konkursów.

 

·  ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

- rozwiązywanie zadań na zlecenie lub opracowywanie zagadnień z: fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii, j. polskiego, j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, informatyki, na poziomie szkoły średniej i wyższej.

- opracowywanie laboratoriów oraz pisanie sprawozdań z wyżej wymienionych przedmiotów.

- korekta prac maturalnych, zaliczeniowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

· ZAJĘCIA DLA DZIECI W RAMACH GALILEUSZ JUNIOR

- półkolonie:

W okresie wakacji oraz ferii zimowych szkoła Galileusz organizuje zajęcia w formie półkolonii. Są to zajęcia mające charakter edukacyjny.

- zajęcia z matematyki i przyrody

Autorskie warsztaty naukowe rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia poparte są prostymi doświadczeniami, które pozwolą zrozumieć omawiane zjawiska. Większość eksperymentów młody naukowiec wykonuje sam.

Zapewniamy:

bezpieczeństwo (fartuchy, okulary ochronne, rękawiczki)

dostęp do łazienki i napojów

zajęcia dopasowane do wieku dziecka

opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności rodziców

- zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia indywidualne lub w małych grupach dopasowane do wieku dziecka.

Lekcje trwają 60 min. i są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat trwają 30 min. i kosztują połowę ceny zajęć w pełnym wymiarze godzinowym.

Zajęcia są całkowicie bezstresowe, mimo że wiedza, którą przekazuje nauczyciel jest konkretna i efekty są widoczne po kilku spotkaniach.

W czasie zajęć dziecko ma zapewnioną opiekę, dostęp do napojów oraz łazienki. Małego ucznia można spokojnie zostawić w naszej szkole lub zaczekać na niego w poczekalni

- zajęcia z matematyki

Oferta skierowana jest dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach matematycznych lub lubiących matematykę i chcących rozwijać się w tym kierunku. Wiek dzieci od 7 do 15 lat.  Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

Oferujemy:

ciekawą formę nauki

pomoc w rozwijaniu talentu matematycznego

przygotowanie dziecka do udziału w Wojewódzkich, Ogólnopolskich konkursach matematycznych

miłą i przyjazną atmosferę.

- zajęcia z informatyki

Praktyczne zajęcia informatyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat, na których dzieci uczą się:

programowania (np. tworzą proste gry komputerowe),

budowania stron internetowych oraz umieszczania ich na serwerze,

budowania sieci informatycznych,

konstruowania blogów,

tworzenia forum dyskusyjnych,

czerpania z Internetu wartościowych informacji,

Wszystkie zajęcia dopasowane są do wieku dziecka i podawane są w formie przyswajalnej dla nich. Atrakcją dla dzieci będzie zabawa w "małego hakera".

- zajęcia plastyczne

Autorskie warsztaty plastyczne rozwijające zdolności manualne dzieci w wieku 6-15 lat:

- nauka rysunku; proporcji, cieniowania, martwej natury, człowieka, itp.

- nauka malarstwa; akwarelami, farbami olejnymi, temperami, itp.

- rzeźbienie w glinie, drewnie

- odbitki tuszem jak np. linoryt

- zabawa z papierem

 

NA ZAJĘCIA MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ:

TELEFONICZNIE – 690 358 428,

ON-LINE https://www.galileusz.com.pl/wyszkow/zapisy.html

LUB W SIEDZIBIE FIRMY 

WYSZKÓW, UL. PUŁTUSKA 114A           

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ

DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY

WWW.GALILEUSZ.COM.PL/WYSZKOW

 

 

 

 

Galileusz Wyszków

Dane kontaktowe:

Monika Grzywacz 690 358 428

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 14.00 21.00
Wtorek 14.00 21.00
Środa 14.00 21.00
Czwartek 14.00 21.00
Piątek 14.00 21.00
Sobota
Niedziela
REKLAMA


KATEGORIE


REKLAMA

OKAZJE

Pracuj.pl