REKLAMA

REKLAMA

I Językowa Szkoła Podstawowa „LANGUAGE” w Wyszkowie

I Językowa Szkoła Podstawowa „LANGUAGE” w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków 29 74 242 54, 29 642 99 50 info@jspwyszkow.edu.pl www.jspwyszkow.edu.pl
Szkoły językowe Udostępnij:  

Drodzy Rodzice!

Tworząc naszą I Językową Szkołę Podstawową „Language” w Wyszkowie założyliśmy sobie kilka podstawowych elementów, które składają się na naszą spójną ideę nowoczesnego i skutecznego kształcenia:

Jedną z naczelnych zasad funkcjonowania małego dziecka w okresie rozpoczynającym naukę w szkole jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz zaspokojenie potrzeby zabawy jako naturalnej metody poznawania świata a jednocześnie stanowiącej podstawową metodę nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
Każde dziecko jest inne, niepowtarzalne, wyjątkowe. Ma indywidualne potrzeby, zainteresowania, zdolności.
To do nas - dorosłych należy pokazywanie dzieciom jakie mają możliwości, otwieranie drzwi do nowych często nieznanych jeszcze światów: tańca, muzyki, sportu, sztuki, nauki.
Każdy oddział realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia zgodnie z podstawa programową MEN dla poszczególnych etapów edukacji.
Wyznajemy niekwestionowaną potrzebę wdrożenia tzw. „wczesnego startu językowego”, dzięki któremu wykorzystane będą naturalne predyspozycje dzieci do nauki języków obcych takie jak; ciekawość, aktywność poznawcza, spontaniczność, ufność, potrzeba komunikacji, łatwość przystosowywania się do nowych sytuacji jak tez ich zdolności artykulacyjne i brak lęku przed mówieniem.
Za jeden z ważniejszych elementów edukacji wczesnoszkolnej uważamy naukę języków obcych, która oprócz osłuchania się z językiem, ma na celu wykształcenie u dzieci pozytywnej postawy wobec edukacji językowej.
Realizujemy nowoczesne nauczanie wczesnoszkolne oferujące dzieciom edukację, która całkowicie odbywać się będzie w szkole – dziecko utrwala wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach z nauczycielem w ramach zajęć świetlicowych a podręczniki zostawia w szkole.
Organizacja zajęć w szkole (możliwy przedział godz. od 6.30 do 18.00) uwzględnia ponadto codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu, udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców dzieci, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz czas przeznaczony na posiłki.

NASZA OFERTA

Wierzymy, ze w naszej ofercie obok zajęć proponowanych każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje przyczynią się do odkrywania pasji, rozwijania talentów i zainteresowań do uzupełniania wiedzy oraz sprawią, że uczestniczące w nich dzieci będą bawiły się doskonale, spędzając czas na ulubionych aktywnościach.
Gwarantujemy:

bezpieczny i dobrze zorganizowany pobyt dzieci w placówce od 6.30 – 18.00, w tym:
realizacje wszystkich obowiązkowych zajęć zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla poszczególnych etapów edukacji, a ponadto:
utrwalenie wiedzy i umiejętności w ramach zajęć świetlicowych ( dziecko odrabia prace utrwalające (domowe) pod kierunkiem opiekuna świetlicy a podręcznik pozostawia w szkole)
codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone w oparciu o metodę naturalną i komunikacyjną z wykorzystaniem zalet innych metod (kognitywnej, audiowizualnej, bezpośredniej metody reagowania całym ciałem – Total Pchysical Respone)
zajęcia (2 x w tygodniu) dodatkowe z języka hiszpańskiego prowadzone metoda naturalną z elementami zabawy,
codziennie atrakcyjnie zaplanowany pobyt dziecka na świeżym powietrzu,
codzienne zabawy ruchowe prowadzone w sali rekreacyjnej lub na świeżym powietrzu mające na celu utrzymanie sprawności fizycznej dzieci,
jasne zasady współpracy z rodzicami ukierunkowane na wypracowane rozwiązań mających na celu dobro dziecka.

Marzymy o tym, aby;

dzięki współpracy z rodzicami nasi uczniowie już od najmłodszych lat uczyli się poszukiwać siebie, poznawać swoje zdolności i ograniczenia, swoje słabe i mocne strony,
od najmłodszych lat nasi uczniowie uczyli się języków obcych oraz samodzielnego, twórczego, logicznego myślenia co ułatwi im nie tylko dalszą edukację ale także umożliwi właściwe indywidualne widzenie i zrozumienie otaczającego świata.

Rodzicu!

W I Językowej Szkole Podstawowej „Language” w Wyszkowie

Programowa Edukacja jest bezpłatna
Dodatkowo proponujemy do wyboru trzy rodzaje karnetów opiekuńczo-wychowawczych – karnet „care”:

- karnet całodzienny 200,00 zł
- karnet popołudniowy 150,00 zł (od godz. 1300)
- karnet poranny 50,00 zł (do godz. 900)

Ponadto istnieje możliwość wykupienia domowych obiadów przyrządzonych we własnej kuchni ZDZWykorzystaj nasz zapał i zaangażowanie, zapewnij swojemu dziecku dobry start na drodze do sukcesu i dorosłości.

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
REKLAMA


KATEGORIE


REKLAMA

OKAZJE

Pracuj.pl pl.jooble.org