REKLAMA

REKLAMA

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Nasze Bambino"

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Nasze Bambino"

ul. 3 Maja 24, 07-200 Wyszków 29-742-42-54, 29-742-92-88 przedszkole@naszebambino.edu.pl www.naszebambino.edu.pl
Przedszkola Udostępnij:  

Nasze motto:

„Dziecko nie powinno robić  tego co chce,

Ale powinno chcieć tego co robi”

Gloton R., C  Clero  „Twórcza aktywność dziecka”

 

Naszą misją jest nieograniczony, bezpieczny i radosny rozwój dzieci. Pokazujemy dzieciom świat jako miejsce nieograniczonych możliwości, dając im jednocześnie narzędzie w postaci umiejętności przyswajania różnorodnej wiedzy. Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Uczymy je asertywności jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości. Wychowujemy je w szacunku, życzliwości i akceptacji siebie i innych. Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspierania ich działań twórczych. Gwarantujemy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka. W naszym przedszkolu dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych.

OFERTA PRZEDSZKOLA NASZE BAMBINO

 

ZAJĘCIA DODATKOWE (w zakresie czesnego)

 

1. Język angielski - Im wcześniej dzieci będą miały kontakt z językiem obcym, tym łatwiej im przyjdzie jego nauka. Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabawy, która stymuluje proste wypowiedzi oraz umożliwia uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Nauczyciel języka angielskiego powtarza te same zwroty do dzieci wielokrotnie, stosując odpowiednią mimikę i gesty, dzięki temu język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie sie z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstaja w trakcie nauki w pózniejszym okresie.

2. Język hiszpański - Drugim językiem obcym prowadzonym w naszym przeszkolu jest język hiszpański. Nauczanie języka hiszpańskiego odbywa się w formie zabawy, która sprawia maluchom wiele przyjemności. Dzieci przyswajają słowa i zwroty w sposób naturalny. Język obcy jest przekazywany poprzez piosenki, wierszyki, rymowanki oraz różnego rodzaju gry. Poprzez uczestnictwo w zajęciach językowych dzieci staja się bardziej pewne siebie, rozwijają zdolności językowe i komunikacyjne.

3. Zajęcia logopedyczne - Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka - jest to szczególny czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne). Grupowa forma zajęc z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną formą zabawy-pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną uwagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

4. Gimnastyka korekcyjna - Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Najważniejszym celem ćwiczeń z zakresu korektywy jest wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy w czasie stania, siedzenia, w chodzie; profilaktyka wad kolan i płaskostopia. Istotne są też ćwiczenia oddechowe oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

5. Zajęcia ogólnorozwojowe - Ćwiczenie umiejętności ruchowych, powtarzanie ćwiczeń, rozwijanie równowagi i koordynacji ma ogromne przełożenie na rozwój poznawczy dziecka. Podczas tych zajęć dziecko nie tylko opanowuje zdolności koordynacyjne, ćwiczy wytrzymałość, ale również buduje pewność siebie, uczy się stawiać czoła wyzwaniom, czerpie radość i wzmacnia swoje zdrowie fizyczne. Zajęcia maja charakter ogólnorozwojowy: ćwiczenia i zabawy z piłką, tory przeszkód, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorakiego sprzętu do ćwiczeń dostosowanego do konkretnej grupy wiekowej.

6. Religia - Wychowanie religijne jest bardzo ważne w życiu małego dziecka. Ewangelizacją dzieci zajmują się ich rodzice. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi jej dopełnienie i rozwinięcie. Na tych zajęciach przedszkolaki w prosty i zrozumiały, a przede wszystkim ciekawy dla nich sposób, poznają podstawy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Zajęcia z wychowania religijnego odbywają się w grupie dzieci 6- letnich.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - PŁATNE

 

1. ZUMBA - to połączenia tańca, fitness i zabawy. W trakcie tańca dzieci ćwiczą nie tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole oraz pamięć. Dzieci w czasie zajęć uwrażliwiają się na poczucie rytmu w muzyce. Natomiast wszelkie gesty rąk, kroki taneczne nawiązują do sytuacji lub przedmiotów, tak więc zostaje również pobudzona wyobraznia dziecka.

2. Rytmika - Wpływ muzyki ma ogromne znaczenie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego. Zajęcia te zaspakajają u dzieci wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo-ruchowy. Oprócz śpiewów i tańców podczas tych zajęć dzieci mają możliwość poznać wiele instrumentów muzycznych, na których bardzo chętnie grają.

3. Basen - Dzieci z grup najstarszych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie. Celem zajęć jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym, przygotowanie do nauki pływania. Dzieci uczestniczą w zajęciach pod okiem instruktora i ratowników.

   

W RAMACH ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ ODBYWAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ICH FORMY:

 

1. Zajęcia plastyczno-techniczne - Kadra pedagogiczna wie, że podstawą podstawowego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dlatego nauczyciele starają się pielęgnować i rozwijać kreatywność dzieci. Zajęcia plastyczne  rozwijają zdolności manualne dziecka oraz kształtują wrażliwość estetyczną. Wzbogacają rozwój wyobrazni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia. Dzieci mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi np. origami, malowanie farbą plakatową, temperą, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, zastosowanie techniki kolażu, modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej itp.

2. Zabawy odprężające Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - Udział w tych ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności,a co za tym idzie możliwości ruchowych. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.

3. Bajkorelaks - Bajka to niezastąpiony element dzieciństwa każdego dziecka. W naszym przedszkolu dzieci poznają najciekawsze i najbardziej fascynujące postacie z opowiadań. Czas kiedy poznają nową bajkę jest dla nich czasem relaksu, odpoczynku oraz satysfakcji jaką czerpią z każdej nowopoznanej opowieści.

4. Śpiewankowo - Bardzo ważne jest , aby rozbudzać w dzieciach ich naturalną kreatywność i twórcze zachowania. Właśnie to jest celem prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki. W przedszkolu "Nasze Bambino" wszystkie formy umuzykalniania są ze sobą ściśle zintegrowane.

5. Mały odkrywca - Nauczyciele w ramach zabaw badawczych wspólnie z dziećmi przeprowadzają ciekawe doświadczenia. Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem, zaciekawia tajemnicami przyrody i badaniami. Tego typu zajęcia mają na celu zachęcanie najmłodszych do poznawania świata nauki oraz pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania najbardziej ich nurtujące.

6. Kuchcikowo - Podczas takich zajeć dzieci samodzielnie wykonują różne czynnościkuchenne: kroją, smarują, rozdrabniają, ubijają, mieszają itp. Poprzez kulinarną zabawę dzieci zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Tego typu zajęcia przynoszą dzieciom wiele korzyści np. umiejetność zgodnej współpracy w zespole, poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni, umiejętność prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłku, poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku, kształcenie umiejętności doprawiania potraw różnymi przyprawami, poznawania zasad zdrowego odżywiania, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci itd.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 06:30 19:00
Wtorek 06:30 19:00
Środa 06:30 19:00
Czwartek 06:30 19:00
Piątek 06:30 19:00
Sobota
Niedziela
REKLAMA


KATEGORIE


GAZETKI

REKLAMA

OKAZJE

Pracuj.pl pl.jooble.org