REKLAMA

REKLAMA

Pracownia Geodezyjna GRAF

Pracownia Geodezyjna GRAF

3 Maja 5a/2 , 07-200 Wyszków 501 593 357 grzegorzhyrycz@op.pl https://www.pggraf.pl/
Udostępnij:  

Jesteśmy firmą działającą na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych od 2002 roku. Zajmujemy się świadczeniem usług geodezyjnych i kartograficznych zarówno dla osób prywatnych jak i dla podmiotów gospodarczych.

W szczególności wykonujemy mapy do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze, jak róznież opracowania do celów prawnych takie jak podziały nieruchomości czy wznowienia punktów granicznych.

Wszystkim naszym klientom służymy naszą wiedzą fachową i radą.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Grzegorz Hyrycz i Rafał Hyrycz

 

MAPY PROJEKTOWE

Mapy do celów:

  • Projektowych
  • Tyczenia
  • Inwentaryzacje powykonawcze

Sporządzamy mapy do celów projektowych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Na życzenie zleceniodawcy mapa do celów projektowych sporządzana jest również w postaci numerycznej.

 

MAPY PRAWNE

Oferujemy usługi związane z regulacją własności stanów prawnych nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych (rozliczenia hipoteczne, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych do ksiąg wieczystych).

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wykonujemy podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i rolnych oraz podziały do zniesienia współwłasności. Bezpłatnie wykonujemy koncepcję podziału zgodnie z sugestiami zleceniodawcy oraz obowiązującymi przepisami.

 

MAPY NUMERYCZNE

Wykonujemy kompleksowe opracowanie map numerycznych z wykorzystaniem istniejących materiałów archiwalnych (szkice, wykazy współrzędnych, wpasowane rastry istniejących map) oraz pomiarów bieżących. Opracowanie w/w map dokonywane jest przy użyciu programu EWMAPA. Istnieje możliwość eksportu treści mapy do formatów czytanych przez inne programy (np. dxf).

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00 17.00
Wtorek 8.00 17.00
Środa 8.00 17.00
Czwartek 8.00 17.00
Piątek 8.00 17.00
Sobota
Niedziela

REKLAMAKATEGORIE

REKLAMA

OKAZJE