REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWyboryPomoc dla Ukrainy

"Sam bym tego lepiej nie zrobił", czyli jak radni skwitowali burmistrza

Miasto

Prawie 3 godziny trwała prezentacja i debata nad raportem o stanie gminy Wyszków oraz realizacją budżetu za 2021 rok, która poprzedziła głosowanie nad absolutorium dla burmistrza. Do debaty publicznej nie zgłosił się żaden mieszkaniec, za to radni, którzy po wielu miesiącach spotkali się wreszcie na sesji stacjonarnie, mieli dużo do powiedzenia. Koalicja jak zawsze była zachwycona, opozycja mniej, a my - żeby nie zanudzić Państwa zbyt długą relacją - wybraliśmy najciekawsze cytaty z wyszkowskich radnych i urzędników.

REKLAMA

Demografia

- Mamy stabilną sytuację demograficzną, nie ma mowy o jakiejś zapaści demograficznej. Jest utrzymująca się stała liczba mieszkańców, przybywa nam młodych mieszkańców - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju. 

- Jak patrzę rok do roku, to mamy spadek o 50 osób. Widzimy, że urodzeń jest około 400. Nie mamy informacji w raporcie o tym, jaka jest skala zgonów. Mamy informację o tym, że mamy wzrost budownictwa, ale nie wynika to z liczb, że mamy nowe osoby osiedlające się na terenie gminy. Mamy więcej osób osiedlających się na terenach wiejskich, co może wskazywać na migrację wewnętrzną a nie że nowe osoby osiedlają się na terenie gminy. W przedziale dzieci od 0 do 5 lat mamy spadek o 500 osób - radny Adam Szczerba.  

- My mamy jedną z lepszych sytuacji demograficznych. Szkoda, że państwo nie wzięli udziału w spotkaniu dotyczącym strategii, bo tam eksperci chcieli omawiać m.in. diagnozę, którą dla nas przeprowadzali. Na tle grupy porównawczej z innymi samorządami wypadamy bardzo dobrze. Nie tylko mamy dodatnie saldo migracji, wzrastającą liczbę mieszkańców. Ale mamy też stosunkowo dobry wskaźnik, abyśmy mogli być spokojni o migrację młodych ludzi. Dane są trudne do zdobycia z uwagi na brak obowiązku meldunkowego. Mamy dużo lepszą sytuację demograficzną niż inne miasta. Jest to jedna z naszych lepszych stron - sytuacja demograficzna - Aneta Kowalewska, zastępca burmistrza Wyszkowa.    

- Dane mówią, że jest spadek liczby mieszkańców. Może analizy pokazują, że jest wzrost, ale cyfry pokazują, że rok do roku jest spadek - radny Adam Szczerba.

- Odsyłam do diagnozy, nie będziemy tu dyskusji akademickiej toczyć. Ta diagnoza pokazuje, że demografia jest naszą mocną stroną w stosunku do miast podobnych - Aneta Kowalewska, zastępca burmistrza Wyszkowa. 

- Wszedłem na diagnozę i ona opiera się na danych meldunkowych, a mówi ona, że saldo migracji w latach 2009-2020 była ujemna i wyniosła 486 osób. W ciągu ostatnich 11 lat sumarycznie więcej osób opuściło niż osiedliło się w gminie Wyszków. A my w raporcie piszemy, że migracja jest dodatnia. Znów nie mamy spiętych dwóch informacji - radny Adam Szczerba.

Kultura i sport

- WOK Hutnik - to instytucja, na której bardzo odbijała się sytuacja pandemiczna. Ośrodek stawał na wysokości zadania, realizował swoje zadania w plenerze - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

- Dla WOSiR 2021 rok to rok, który upłynął pod znakiem realizacji szczepień przeciw covid-19m blisko 11 tysięcy osób zostało zaszczepionych w Ośrodku - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

Pozyskiwanie funduszy

- Do naszego budżetu wpłynęło 7 mln zł, z tego 300 tys. zł z Unii Europejskiej. To wynik sytuacji zewnętrznej, na którą nie mamy wpływu. Nowa perspektywa finansowa jeszcze nie ruszyła, nie zostały ogłoszone nowe nabory - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

- Z tego 4 mln zł są z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wszystkie gminy otrzymywały. Liczba środków unijnych jest coraz mniejsza z roku na rok - radny Adam Szczerba.

- Pan radny podkreśla, że z roku na rok spada nam pozyskiwanie środków zewnętrznych - ale tak wygląda perspektywa unijna i z roku na rok środków jest coraz mniej. To nie wynika ze spadku naszej efektywności - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

- Pokazujemy, jaki jest realny trend, jak to wygląda w zestawieniu, a my w podsumowaniu raportu piszemy, że pozyskujemy coraz więcej tych środków. To jest sprzeczność w raporcie między tym, co piszemy w podsumowaniach i na początku, a w tym, co pokazują cyfry. Jakby ktoś nie chciał czytać 100 stron raportu i wszedł w podsumowanie to zobaczyłby, że jest dobrze, a w cyfrach jest jak jest - radny Adam Szczerba.    

- Coraz więcej pozyskanych środków niekoniecznie musi równać się coraz wyższej kwocie. To są zadanie drobne, po 10-20 tys. zł, np. "Biała niedziela". Wniosków jest coraz więcej, ale nie wszystkie opiewają na kwotę 5-7 mln zł. Mój wydział składa co rok coraz więcej wniosków, nie przekłada się to wprost na kwoty. Nie ma nieprawdy w tym, że pozyskujemy coraz więcej środków - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

- Czy mamy więcej wniosków, czy więcej środków - nie chcę wchodzić w dyskusję - radny Adam Szczerba. 

Inwestycje

- Mówimy o rozwoju naszej gminy, systematycznie wzrasta liczba wydanych pozwoleń na budowę, co oznacza, że coraz więcej osób osiedla się w naszej gminie - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju. - Mnóstwo uwagi i działań kierujemy na zadania związane z jakością środowiska naturalnego. Systematycznie monitorujemy jakość powietrza, budujemy nowe ciągi rowerowe, zależy nam na rozwoju mobilności w naszym mieście, co jest odpowiedzią na zwiększający się ruch samochodów, systematycznie wymieniamy oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

- Obszary naszej działalności, dotyczą także takich kwestii, w których jest miło, gdy jest ładnie, dlatego oddaliśmy do użytku nową salę ślubów w Bibliotece Miejskiej - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.  

- Nasz rozwój jest dostrzegany nie tylko przez mieszkańców, ale też na zewnątrz Wyszków. Po raz kolejny został bardzo dobrze oceniony i zajął wysoką pozycję w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu lokalnego. "Wyszków gminą na piątkę" - metodą tajemniczego klienta była badana obsługa w urzędzie, dostaliśmy wyróżnienie w tym rankingu - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

- Z roku na rok dochody na mieszkańca rosną, ale wydatki na mieszkańca spadają - radny Adam Szczerba. 

- W 2021 roku wydaliśmy na inwestycje 17,5 mln zł. Podpisaliśmny 36 umów z wykonawcami. Główną dziedziną inwestowania są inwestycje drogowe - one są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Wykonaliśmy 3700 dróg asfaltowych oraz z kostki brukowej, 2700 metrów ciągów pieszych, 570 metrów ciągów rowerowych, 4000 metrów dróg z użyciem emulsji asfaltowej - Adam Mróz, naczelnik wydziału inwestycji i bezpieczeństwa.

- Mamy zwiększać udział komunkacji rowerowej i publicznej na terenie gminy, ale budujemy coraz to nowe ścieżki rowerowe, a w ubiegłym roku zrobiliśmy jedną przy al. Piłsudskiego, co znowu w kontekście podkreślania, jak bardzo rozwijamy infrastrukturę ciągów pieszo-rowerowych nie pokrywa się to w liczbach - radny Adam Szczerba.    

- Pan naczelnik powiedział, że inwestycje drogowe, to te, na które najbardziej ludzie czekają. Ale ja zauważyłam w raporcie jedną bardzo ważną rzecz dla mieszkańców, tej grupy najniżej funkcjonującej pod względem finansowym - mieszkania komunalne. Tam udało się nam doprowadzić kanalizację, wodę. Boże drogi, XXI wiek, mają ci ludzie - to jest sukces uważam, że większy niż te iwnestycje drogowe. Ci ludzie mają po wielu latach w swoich mieszkaniach wodę - radna Elżbieta Piórkowska.  

- Narodowy Fundusz Środowiska wyróżnił nas tytułem "Miasto z klimatem" właśnie za budowę ścieżek rowerowych. Wszędzie gdzie da się ścieżkę wrysować to jest ona priorytetem przed miejscami parkingowymi, bo to jest ekologia, separacja ruchu i bezpieczeństwo - Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa.

Finanse

- Wszystkie nasze dochody podatkowe to jest około 85 mln zł, czyli kwota dosyć pokaźna. Udział gminy w podatku dochodowym mieliśmy około 1 mln zł powyżej planu, nasze podatki blisko planu. Sprzedaż mienia bardzo ładnie nam się zamknęła. W 2021 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Wynik budżetu to nadwyżka 21 mln zł. Dyskutowaliśmy z radnym Szczerbą o tej nadwyżce - różnicy między dochodami a wydatkami. Dostaliśmy 5 mln zł z udziału w podatku PiT, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Już planując budżet w grudniu mieliśmy zaplanowaną nadwyżkę budżetową, bo wpłynęło nam 8 mln zł z uzupełnienia subwencji ogólnej. Na profilaktyce antyalkoholowej zostało 0,5 mln zł. W związku z covidem to czego nie wydaliśmy w oświacie to 3,5 mln zł, na inwestycjach - 4,5 mln zł, odsetki od kredytów - 400 tys. zł - to w dużym przybliżeniu, skąd ta nadwyżka się bierze. Zadałem sobie pytanie, czy to jest tak, że my jesteśmy tacy super, że mamy taką nadwyżkę? Czy porównując się z innymi samorządmi inni też tak mają? W 2021 roku większość gmin zanotowała taki pik w zakresie udziału w PIT. Udział w CIT - to samo. Nadwyżka operacyjna była w większości samorządów dużo wyższa niż w latach poprzednich. Gdybyśmy jej nie zanotowali, to wtedy byłby powód do niepokoju. Skoro wpiisujemy się w globalny polski trend, to znaczy, że budżet został dobrze zrealizowany. Tamten rok był nadzwyczaj korzystny dla samorządów, natomiast na jego podstawie nie można do końca wysuwać trendów - skarbnik gminy Dariusz Korczakowski.

- 22 mln zł nadwyżki to 10% budżetu. Nadwyżka zawsze się u nas pojawiała to znaczy, że to są niewykorzystane środki, które obniżają potencjał gminym, bo można je było wykorzystać w ubiegłych latach - radny Adam Szczerba.

- Jeżeli wychodzi, że mamy większą nadwyżkę niż inni, to oznacza, że lepiej gospodarujemy środkami niż inni - skarbnik Dariusz Korczakowski.

Komunikacja z mieszkańcami

- Jak informowano społeczność lokalną, jak i kiedy będzie można zabrać głos w sprawie raportu o stanie gminy? W ubiełgym roku informowano na stronie internetowej gminy i w BIP. Dlaczego nie ma tego w tym roku? Dlaczego w tym roku nie ma w aktualnościach raportu - może należy informować mieszkańców na stronie internetowej, w BIP-ie, ale może należy pokusić się jeszcze o prasę lokalną? - radny Bogdan Osik.

- Przepraszam, w tym roku nie opublikowaliśmy tego na stronie. Pewnie w przyszłym roku się poprawimy. Umknęło to chyba w ilości zadań, które zostały zrealizowane - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

- Z punktu widzenia mieszkańca i tego, kto ma kontakt z mieszkańcami powiem, że spotykając się na trasie rowerowej bliżej Leszczydołu, dobre zdanie słyszałam, że jest dużo ścieżek rowerowych i można przejechać bardzo dobrze Wyszków rowerem. Gdybyśmy pomyśleli może o akcji piątkowej "Zostaw samochód, jedź rowerem", zobaczylibyśmy, ile mamy tych ścieżek - radna Elżbieta Piórkowska.

- Bardzo się cieszę, że są budowane ścieżki rowerowe. Chciałbym, żeby te ścieżki były z prawdziwego zdarzenia, z masy bitumicznej. Zapraszam od dawna do przejechania się tymi ścieżkami, zobaczymy, w jakim stanie są te ścieżki. Budujemy dużo, dbajmy o te, które są - radny Bogdan Osik.

- Ci bardziej zadowoleni z życia jeżdżą tymi ścieżkami, uważają że są dobre i używają ich na co dzień - radna Elżbieta Piórkowska.

- Popatrzmy oczami ludzi z zewnątrz, którzy mówią mi, że Wyszków jest ładny, czysty i zielony i im się podoba. Spójrzmy na to miasto innymi oczyma - radny Dariusz Glinka.

- Spotykam się z mieszkańcami i dyskutujemy na temat naszego miasta i wyrażają się raczej pozytywnie. Zastanawia ich tylko, skąd gmina pozyskuje tyle środków, żeby tyle inwestycji można było wykonać w danym roku. Są zadowoleni i z wyglądu i realizacji zadań. Porównując inne miasta, które kiedyś były wzorem, i przez radnych było mówione, "czemu Serock jest taki piękny, jest posprzątane, czysto, zielono", myślę, że teraz jest odwrotnie. Nie byłem ostatnio w Serocku, ale może brać wzór z Wyszkowa - radny Jan Abramczyk.

- Daliśmy radę - radny Eugeniusz Zaremba.   

- Nie było tak, że raport jest w 100% bezbłędny, ale jest wykonany kompletnie, klarownie i jasno. Sam bym tego lepiej nie zrobił - radny Radosław Biernacki. 

- Raport powinien być rzetelną informacją o tym, co się dzieje w gminie. Jest rzetelnie pozytywna strona obrazka, brakuje mi tej drugiej strony. Patrząc na to podkreślanie niektórych aspketów, że pozyskujemy nowe środki zewnętrzne, że inwestujemy w ścieżki rowerowe, że nowi mieszkańcy się osiedlają - to są puste zwroty, które nijak się mają do rzetelności - radny Adam Szczerba. 

- Raport to dane, takie twarde dane. Trudno jest tutaj wprowadzać jakieś nasze ocenne uwagi - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju.

Absolutorium

Burmistrz Grzegorz Nowosielski otrzymał absolutorium za 2021 rok stosunkiem głosów: 17 za, 2 przeciw (Bogdan Osik, Adam Szczerba), 1 wstrzymujący się (Monika Bieżuńska), przy nieobecności radnego Wojciecha Rojka.

 

 

REKLAMA
Elwira Czechowska

Udostępnij:


Komentarze

Obywatel
Czyli mamy pasmo niekończących się sukcesów..
ola ddm
Francuski sąd: Zgon w wyniku szczepionki zakwalifikowany jako samobójstwo. Ubezpieczalnia odmawia wypłaty Francuski sąd rozpatrujący sprawę o odmowę wypłaty odszkodowania z polisy na życie, stwierdził, że [tzw.] szczepionki przeciwko Covid-19 są preparatami eksperymentalnymi i osoby je przyjmujące nie mogą zasłaniać się niewiedzą o ich skutkach ubocznych – które według sądu były publikowane – w związku z czym zgon w wyniku poszczepiennych skutków został zakwalifikowany jako samobójstwo. DDM
Ja
Brawo .Niech sobie nasi włodarze biją sobie brawa bo od mieszkańców ich chyba nie dostaną.
Spurek
Żałosna jest ta Żaneta Koza XXXL masraka!
Ola Wąska w pasie
Podobne sytuacje miały miejsce również w Niemczech gdzie np. prywatna firma ubezpieczeniowa Die Haftpflichtkasse ostrzegła w liście do swoich klientów, że jakkolwiek skutki poszczepienne tzw. tradycyjnych szczepionek są pokrywane, to wyraźnie zaznaczono, iż skutki po przyjęciu „szczepionki przeciwko Covid-19” są wykluczone z polisy.
Rozbawiony
Do Spurek, w obronie Żanety Kozak. Znalezione na stronie Gminy Wyszków, fragment charakterystyki pani Żanety: " Praca to jej pasja, która wciąż stawia przede nią nowe wyzwania, a ich realizacja daje jej wiele satysfakcji. Od początku pracy zawodowej związana z samorządem lokalnym." Ta pani nie zna normalnego życia, bo od początku aktywności zawodowej jest związana z Samorządem. Zatem nie można jej oceniać jak normalnego uczestnika rynku pracy.
Spurek
Słabe są te efekty, same pierdoły kopiowane z innych samorządów. No rzeczywiście życia nie widzi...
Wyszków tonie
Bardzo ciekawa relacja z absolutorium RM w Wyszkowie za ubiegły rok, te opisy Elwiry Czechowskiej to jest sztuka dziennikarstwa wysokich lotów. Druga rzecz, że radny Szczerba i Osik przeczytali ten raport o stanie Wyszkowa i go dla nas sprawdzili co do zgodności z prawdą. Wynik to katastrofa dla zarządzających Wyszkowem, starali się przykryć prawdę sloganami i pisaniem nieprawdy w raporcie. Dokumentują to poszczególne części- o demografii (jest spadek liczby mieszkańców a w raporcie, w/g Kozak i Kowalewskiej jest bardzo dobrze), gdzie relacja jest pełna i bardzo ciekawa, braku wzrostu budownictwa, o pozyskiwaniu coraz mniej funduszy, o słabej budowie dróg, słabym gospodarowaniu środkami i braku komunikacji z mieszkańcami. Jak raport taki super to dlaczego Nowosiel i jego ekipa nie pochwalili się nim mieszkańcom ? Wnioski - Kozak do zwolnienia, Kowalewska nie zna się i nie powinna być wiceburmistrzem bo to ją przerosło. Martwi, ze radna Bieżuńska po wysłuchaniu takich rewelacji wstrzyma
Wyszków tonie
Martwi, ze radna Bieżuńska po wysłuchaniu takich rewelacji wstrzymała się od głosu. Promujmy ten felieton na socjal mediach, jakich mamy twórczych włodarzy co wykazał radny opozycyjny Szczerba. Dzięki radni Szczerba i Osik oraz redaktor Elwira, za ciężką pracę i odkłamywanie tych oficjalnych pier...dół i urzędniczego obłędu.
Buhahahahaha
"Miasto z klimatem" - jak burmistrz określa jakość powietrza, głównie w zimie, jak nie ma żadnego czujnika stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście i gminie ?
mieszkaniec
W tym mijaniu się z prawdą daliście radę. Wasz raport to jak wypowiedź Ławrowa dla BBC - "...Tak, będziemy najeżdżać, zabijać kogo chcemy, łupić, gwałcić i wywozić na Syberię. Będziemy agresorem według własnego uznania. Tak mamy. I co nam zrobicie?...." Nie fajnie się bawicie, władzo.
WWY
Tak się podniecacie radnymi z Masz Wybór, a czym do tej pory zabłysnęła radna Bieżuńska? Radni Osik i szczególnie Szczerba są aktywni, ale radna Bieżuńska? On raczej zazwyczaj po prostu jest i głosuje/wstrzymuje się od głosu? Jak rozumieć wypowiedź radnego Biernackiego "sam bym tego lepiej nie zrobił"? Nie mamy punktu odniesienia wobec czego nie wiemy czy to oznacza, że raport jest przygotowany najlepiej jak się da bo nawet radny Biernacki by tego nie zrobił lepiej, czy raport jest przygotowany słabo ale i tak lepiej niż by zrobił to radny Biernacki?
WWY 2
Do Pani Kozak Jak było 400 urodzeń , a zgonów o 50 więcej - to ile było zgonów ? Do Pana Adama Mroza Gdzie te 4000m dróg z emulsji asfaltowych ? Do Pana Korczakowskiego Nie było 10 tys dla strażaków a jest 22 miliony nadwyżki ? Do Pana Glinki Przejedż się Pan do Serocka i oceń uczciwie czystość w porównaniu z Wyszkowem ? Porównaj Pan ul. Pułtuską w Serocku a Pułtuską w Wyszkowie ? Do Pani Piórkowskiej Czy pracownicy Urzędu Miasta będą w piątki przyjeżdzali rowerem do pracy ? Do Pana Biernackiego Jeżeli Pan lepszego raportu by nie zrobił - to Pan jako radny jest po prostu bezradny
Wyborca
Ja pitole! ale wiocha i obciach w tym Wyszkowie.
AK
Jak można pisać nieprawdę i przekręcać dane w oficjalnym raporcie o stanie miasta czy gminy. Wręcz niewiarygodne.
Nędza ta władza
Celne uwagi WWY. Zamiast treściwego podsumowania wyprodukowano 100-stronnicowy raport jako agitka i produkt propagandowy pod redakcją Kozak i Kowalewskiej. Myślano, że nikt nie przeczyta, a tu zaskoczenie i radny Szczerba przebrnął ten bełkot, jeszcze sprawdził dane i wypunktował nieprawidłowości oraz twórczość publicystyczną. Zrobiła się kompromitacja, dane się nie zgadzają a dane dotyczące demografii i nowych mieszkańców w nowych blokach nie potwierdzają rozwoju miasta. Cała ta narracja władzy i inwestycje dla deweloperów, jak tu się dobrze żyje i coraz więcej tu ludzi przyjeżdża i mieszka okazała się faktem medialnym a nie rzeczywistością. Ceny mieszkań w Wyszkowie, dochodzące prawie do 8-10 tysięcy za m2, okazało się wariactwem i brakiem możliwości dla normalnych ludzi, a przecież raty kredytów będą coraz wyższe. Totalny obciach.
mieszkaniec
Pani Kozak za fałszowanie danych - powinna się podać do dymisji albo być zwolniona dyscyplinarnie.
paranoja
-"Dla WOSiR 2021 rok to rok, który upłynął pod znakiem realizacji szczepień przeciw covid-19m blisko 11 tysięcy osób zostało zaszczepionych w Ośrodku - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju " Czyżby głównym zadaniem WOSIRU była realizacja szczepień ? A gdyby było 15 tysięcy szczepień to potrzebny byłby jeszcze jeden DYREKTOR ? Przecież to jest PARANOJA
Anna
WWW 2 wszystko w punkt
WWY 2 ciąg dalszy
Do Pana Burmistrza W przedziale dzieci od 0 do 5 lat mamy spadek o 500 osób - która następna szkoła podstawowa będzie zamknięta ? Do Pani Kowalewskiej Ta diagnoza pokazuje, że demografia jest naszą mocną stroną w stosunku do miast podobnych - Aneta Kowalewska, zastępca burmistrza Wyszkowa - Czy uważa Pani że spadek dzieci o 500 osób w ciągu 13 lat to mocna strona Gminy ? Co Pani zrobiła żeby był wzrost np. o 500 osób ? Do Pani Kozak - WOK Hutnik - to instytucja, na której bardzo odbijała się sytuacja pandemiczna. Ośrodek stawał na wysokości zadania, realizował swoje zadania w plenerze - Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju. W jaki sposób WOK stanął na wysokości zadania jak był prawie cały czas zamknięty ? Do Pana Abramczyka Spotykam się z mieszkańcami i dyskutujemy na temat naszego miasta i wyrażają się raczej pozytywnie. - Czy te rozmowy odbywają się na trzeżwo czy " po kielichu " Ja też rozmawiam z mieszkańcami i mają odmienne zdanie niż Pan
wyszkowianka
Jak zwykle Burmistrz i jego urzędnicy zadowoleni-ale czy słusznie? a mieszkańcy mają odmienne zdanie.
Wstydu nie macie
Wstyd, że PiS za 500 plus dla Zaremby, za taki gniot, bije brawo a zaremba krzyczy jeszcze daliśmy radę. To Beata Szydło dała radę, Mateusz Morawiecki dał radę a wy zbieracie okruchy z postkomuny stołu. Wy jesteście w tej koalicji czy was Nowos wywalił ?
Collegium Humanum Hurtownia kadr
Pisowska kuźnia kadr do spółek Skarbu Państwa. "Dyplom MBA nawet w dziewięć tygodni".
CH
Uczelnia Czarneckich Collegium Humanum kuźnią PiS-owskich kadr? "2-3 miesiące i się kończy dyplomem" Ile zajęło to absolwentce Joannie Bali?
Sukces
Mieszkania komunalne. Tam udało się nam doprowadzić kanalizację, wodę Boże drogi, XXI wiek, mają ci ludzie - to jest sukces uważam, że większy niż te iwnestycje drogowe. Ci ludzie mają po wielu latach w swoich mieszkaniach wodę. To zasługa poprzednich władz. Niedawno jednak zatrudniono bez konkursu panią na wysokim stanowisku w TBS, która w miejscu zamieszkania przekonała wszystkich, że kanalizacja to zło niepotrzebne i doprowadziła do rezygnacji z jej budowy. Odprowadziła inwestycje w inne miejsce i cofnęła do średniowiecza wieś. W jakim kierunku w takim razie idziemy? Było nowocześnie a teraz promujemy zacofanie?
do Sukcesu
Ta nowa baba z TBSu to porażka ale że ci ludzie na wsi tak dali się omotać to aż poraża i przeraża. My mamy chyba cały czas średniowiecze. Smutne.
Torba i kij, bo bracia
Polska płaci Ukraińcom 500 plus mieszkającym na Ukrainie: https://kresy.pl/wydarzenia/polska-placi-500-plus-ukraincom-mieszkajacym-na-ukrainie/ PiS doprowadza nas do ruiny. Zapowiedź podwyżki składek ZUS.
Collegium Humanum
Pani Joaównna zdobyła dyplom MBA w CH, a efekt widzieliśmy w KRUS, taka żywa rekomendacja pisowskiej wylęgarni talentów.
Q
Jak zwykle coś o Grzesiu to od razu wiadro pomyj. Chyba masz wybór ma hejterów w pełnej gotowości. A radny na Szczerba niech przychodzi na spotkania na temat strategii rozwoju. Potem gówno wie nie jest w temacie. Tylko się mądrzy a głupi ludzie myślą że zawsze ma racje.
Wyborca
Z za lady sklepowej i w plotkach mądrości wyglądają inaczej. Tam są inne kryteria. Świat ograniczony. No i oczywiście każdy podejmuje swoje decyzje np czy organizować konkursy na stanowiska czy jak do chlewa zakupy i np. kto będzie z jakimi poglądami reprezentował światopogląd tj. kompletne zacofanie czy postęp. Na koniec ocena i wybór będzie nasz.
ekspresowi fachowcy
Jakie to strategie rozwoju tworzono w Wyszkowie za władzy Nowosa i jego dworu ? Uzbrojono tereny dla deweloperów zamiast uzbrajać tereny pod bloki, pod TBSy i komunalne. Gdzie te obiecane przez PiS Sobczaka mieszkanie plus? Raty kredytów poszły w górę to nie nie będzie mieszkań pod wynajem ani ludzie nie będą kupować drogich mieszkań, znowu odpływ mieszkańców, bo tu się nie da żyć. A może strategia w PEC czyli kilkadziesiąt milionów pod palenie chrustem. A obiekty sportowe czyli gdzie się podziała nowa trybuna ? Stara betonowa podobno popękała a nowa ? Ile obiektów jest na "papierze" i buduje się je po raz wtóry? Gdzie ten system ścieżek rowerowych, rowerzyści wjeżdżają pod maski samochodów. Jaka jest ta strategia drogowa, że wciąż korki w mieście, tylko jeden sprawny wiadukt nad koleją. Gdzie te strategie ? Tylko Qpa propagandy i przyznawania sobie coraz wyższych nagród.

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

Magazyn za płotem niemile widziany. Mieszkańcy Lucynowa protestują
Niech gmina stawia magazyny obok domu Burmistrza. O swoja rodzinę umie zadbać, a niedogodności mieszkańców ma gdzieś. Liczy się kasa, nie człowiek
Mieszkanka Wyszkowa
Krakowski rzeźbiarz zaprojektuje wiewiórki
To słowa rzeźbiarza?
C
Krakowski rzeźbiarz zaprojektuje wiewiórki
Plebejski stosunek Wyszkowian jest taki sam jak reszty mieszkańców tego kraju. Bytowanie ze sztuką nie jest im do życia potrzebne. Ile za takie wiewiórki można by zasiłków wypłacić, a ile piwa kupić prawda. Każda taka inwestycja będzie pobudzała malkontentów, ale jest potrzebna. Każda, w każdej formie. Ona przetrwa, nie zostanie przejedzona, ani przepita. Zostanie dla pokoleń bardziej świadomych obywateli tego miasta
Na plus

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

4
Poniedziałek
Lipiec 2022
Lipiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
27282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
imieniny:
Aureli, Malwiny, Zygfryda

REKLAMA