REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

To będzie inna szkoła...

Nauka

Mówią samorządowcy i dyrektorzy placówek oświatowych, w których już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Rok podporządkowany reżimom sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa. Czy i jak szkoły są na nie przygotowane? Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądała organizacja pracy w poszczególnych placówkach.

REKLAMA

Wszystkie szkoły podstawowe oraz średnie w Wyszkowie i powiecie wyszkowskim rozpoczną pracę stacjonarnie. O harmonogramie inauguracji roku szkolnego w wyszkowskich podstawówkach oraz powiatowych szkołach średnich pisaliśmy już TUTAJ. A jak będzie wyglądała organizacja pracy szkół od 2 września, gdy rozpoczną się normalne zajęcia lekcyjne? Bez ogólnoszkolnych wydarzeń, z ograniczonym dostępem do szkół dla osób trzecich - w tym rodziców, przy pracy na dwie zmiany, z dezynfekcją rąk, w maseczkach noszonych w przestrzeniach wspólnych.  

- Tak jak minister edukacji zalecił - mówi dyrektor SP nr 1 Hanna Dziubiel. - Staramy się zorganizować lekcje na dwie zmiany, aby dzieci jak najmniej "mieszały się" między sobą. Lekcje będą do 10. godziny lekcyjnej. Nauczyciele (poza lekcjami w-f i informatyki) będą przemieszczać się do uczniów starszych klasach, młodsze mają oczywiście swoje sale lekcyjne. Młodsze klasy będą miały przerwy w porach regulowanych przez nauczycieli. 

W szkole będzie zakaz swobodnego przemieszczania się przez osoby postronne - dla rodziców będzie wydzielona strefa zamknięta. W SP nr 1 - jak w innych placówkach - wydzielono pomieszczenie na izolatorium dla osób z objawami chorobowymi. Na lekcjach wychowania fizycznego nie można będzie prowadzić sportów kontaktowych, większości gier zespołowych. Szkoła rezygnuje z wycieczek i wyjazdów poza miasto. Nie wyklucza natomiast klasowych wyjść do kina czy na lekcje biblioteczne.

W placówkach prowadzona będzie dezynfekcja i wietrzenie sal. 

- Dopóki pogoda pozwoli, chcemy jak najwięcej zajęć prowadzić na świeżym powietrzu - mówi Wiesław Pasek, dyrektor SP nr 2 w Wyszkowie. 

Szkoła będzie pracować na dwie zmiany, co nie jest nowością. Przy wejściu obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. Codziennie po zajęciach będzie prowadzona dezynfekcja ławek, klamek w klasach oraz pomieszczeń wspólnych. Rodzice będą mieli ograniczony dostęp do budynku i wyłącznie w maseczkach.

- Tak układamy plan, by uczniowie jak najmniej przechodzili z sali do sali. To będzie trudny rok, a początek z pewnością - mówi dyrektor Pasek.  

- O zachowaniu pełnego dystansu nie ma mowy - przyznaje dyrektor SP nr 5 w Wyszkowie Zbigniew Szczerba. - Nie mamy takich możliwości lokalowych, żeby na stałe każda klasa miała własną salę. W uprzywilejowanej sytuacji będą dzieci najmłodsze z klas 0-IV. Trochę będziemy się też starali dla nich przesunąć godziny przerw między lekcjami. 

Uczniowie będą zaczynać lekcje o różnych porach. Rodzice nie będą mieli wstępu do szkoły. Pierwszoklasiści mają zaplanowane trzy dni zajęć adaptacyjnych - będą odbierani przez wychowawców na dworze. Szkoła ma do dyspozycji duży teren i dwa patia, które może - w miarę pogody - wykorzystać na lekcje w terenie. 

Miejskie przedszkola będą pracować według reżimów sanitarnych, ale nieco łagodniejszych niż w czerwcu. Na przykład rodzice będą mogli odprowadzać dzieci do szatni, ale ich liczebność w pomieszczeniu w jednym czasie będzie mocno ograniczona.  

- To z pewnością będzie inna szkoła, ale dostosowana do wymogów MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szkoły i przedszkola będą wyposażone w środki do dezynfekcji i maseczki ochronne, które rozdysponowuje ministerstwo na wniosek dyrektorów - mówi zastępca burmistrza Aneta Kowalewska.

- Otrzymaliśmy zapas maseczek jednorazowych, który wystarczy na około trzy tygodnie, więc nauczyciele będą musieli się sami wyposażyć w maseczki - mówi dyrektor SP nr 1.

Gmina i szkoły przygotowują się także na inne scenariusze. Nawiązana została współpraca z ORKE, celem wdrożenia w szkołach podstawowych programu wspomagającego zdalne nauczanie – Office 365 Teams. Samorząd podejmuje działania w kierunku doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia kompetencji cyfrowych szkół. Ponad 220 tys. zł kosztował sprzęt komputerowy zakupiony przez gminę Wyszków w ramach wsparcia nauki zdalnej spowodowanej pandemią. Zakupiono 94 laptopy. W okresie pracy zdalnej urządzenia służyły uczniom, którzy nie mając własnego sprzętu, korzystali z ich użyczenia. Na wakacje laptopy wróciły do szkół. Będą w dyspozycji, gdyby w związku z pandemią w szkołach zachodziła konieczność wprowadzenia nauczania zdalnego. Gmina Wyszków planuje także korzystać z kolejnych programów dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla szkół. 

Dyrektorzy szkół przyznają, że są obawy wśród nauczycieli. Niektórzy już przedstawili zaświadczenia o przejściu na roczny urlop tzw. na poratowanie zdrowia. 

- Nasi dyrektorzy mieli naradę z dyrekcją Sanepidu. Mamy opracowane procedury na wypadek zagrożenia. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze - mówi Aneta Kowalewska. 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz dezynfekcji rąk. Lekcje rozpoczynać się będą o godz. 8.00, niektóre klasy od 8.55, przerwy zostają bez zmian. 

- Wyjście na przerwę zorganizujemy rotacyjnie, np. połowa uczniów oddziału co druga przerwa. Jeśli oddział ma np. dwie lekcje tego samego przedmiotu po kolei, przerwę rekomendujemy wyznaczyć np. po 1 godzinie zegarowej zajęć. Planujemy, aby klasy uczyły się każda w swojej sali lekcyjnej, nauczyciele będą  przechodzić na lekcje do odpowiednich sal. Jednak na część zajęć będzie konieczność zmiany sal, ze względu na podział na grupy językowe, informatykę, wychowanie fizyczne - mówi dyrektor Dorota Piotrowicz.

Wszystkie sale będą wykorzystane. Jednocześnie w dużych salach może uczyć się 16 oddziałów, 3 oddziały z podziałem na 2 grupy będą się uczyć w 6 salach i pozostałe dwie klasy mają zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia w-f będą organizowane na dworze, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. Wejście do budynku szkoły interesantów - tylko do sekretariatu w maseczce i po dezynfekcji rąk. Sala gimnastyczna będzie wynajmowana po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

W Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie uczniowie będą zobowiązani mieć założoną maskę przy wejściu do szkoły, będąc na korytarzu, w świetlicy i innych miejscach - skupiskach. Nauka wedlug planu: 1 lekcja 7:55- 8:40, 8:45- 9:30, 9:35-10:20,  10:25-11:10, 11:20-12:05, 12:10-12:55, 13:00-13:45, kolejne lekcje z przerwą 5 min 14:00-14:45, 14:50-15:35, itd. Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone wyłącznie na otwartych obiektach sportowych (boiskach). Wejście osób trzecich na teren szkoły będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody. Wynajem obiektów, w tym sportowych, w godzinach wieczornych zaplanowano na podstawie zawartych umów. 

- Przygotowujemy trzy pomieszczenia z wyposażeniem do zdalnej nauki na wybranych lekcjach: jeżeli nauczyciel będzie na zwolnieniu lekarskim lub kwarantannie a uczniowie będą w szkole - mówi dyrektor Marian Popławski.

W CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie wszystkie klasy będą wchodziły do szkoły wyznaczonymi wejściami. Do dyspozycji są trzy niezależne wejścia do szkoły. Każda klasa będzie miała przydzieloną salę lekcyjną na zajęcia teoretyczne. Uczniowie będą  przemieszczać się tylko na zajęcia praktyczne do CKZ, na zajęcia z informatyki i zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia w-f w miarę możliwości będą odbywać się na powietrzu. Młodzież będzie przemieszczała się na przerwach w maseczkach, ubrania wierzchnie będą towarzyszyły uczniom w salach lekcyjnych. Sale lekcyjne będą wietrzone na przerwach. Plan lekcji będzie ujmował różne godziny rozpoczynania zajęć w klasach na różnych poziomach edukacji.  Przerwy lekcyjne pozostają bez zmian.

- Ograniczymy dostęp osób trzecich poprzez dyżury obsługi przy wejściach. Opracowane są procedury bezpieczeństwa w trakcie występowania COVID-19. Obsługa będzie przemywała ławki, klamki, podłogi - informuje dyrektor Grażyna Kalinowska. 

Sala gimnastyczna (po zajęciach lekcyjnych) będzie wynajmowana dwa razy w tygodniu na 1 godzinę.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie uczniowie jednego oddziału w danym dniu będą mieli zajęcia tylko w jednym pomieszczeniu klasowym, zmieniać się będą nauczyciele. Nie będzie przerw międzylekcyjnych dla wszystkich uczniów na korytarzu, nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Obiad będzie podawany na trzy tury. Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się na świeżym powietrzu z wykorzystaniem boiska szkolnego, a w sytuacji złych warunków pogodowych zajęcia będą na sali gimnastycznej, która zostanie podzielona na dwie strefy (w każdej strefie będzie mógł przebywać jeden oddział klasowy, w celu zachowania dystansu będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe). Rodzice będą przyprowadzać uczniów do wejścia, w strefie wejściowej będzie prowadzony pomiar temperatury, dezynfekcja rąk. Wyznaczono dwa wejścia do budynku szkoły dla uczniów. Placówka przewiduje możliwość wynajmu boiska sportowego w godzinach popołudniowych.

W Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku zajęcia będą zaczynały się o godz. 8.00 (uczniowie mieszkający w internacie przyprowadzani są przez wychowawców w odstępach 5 min.). Przerwy wychowawcy klas I-III zorganizują w klasach, a klasy starsze spędzają przerwy na wyznaczonych korytarzach (I piętro i poddasze). Wszystkie zajęcia  prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali (przydzielono sale lekcyjne do klas). Wydzielona została strefa dla osób przychodzących, przyprowadzających uczniów (opiekunowie z internatu, opiekun dowozu). Opiekunowie przyprowadzający dzieci obowiązkowo stosują środki ochronne.

W Zespole Szkół w Długosiodle plan lekcji dostosowano tak, aby w każdym dniu uczyły się dwie klasy (ok. 45 uczniów). Nauka każdej klasy będzie odbywała się cały czas w tej samej sali. Przerwy będą takie same dla wszystkich w tym samym czasie, z tym, że w celu wyjścia na przerwę i powrotu będą uruchomione dodatkowe drzwi od strony parkingu. Rano wszyscy będą wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym, aby była możliwość pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk. Szatnia będzie zamknięta. Szkoła nie planuje wynajmowania pomieszczeń po lekcjach.

- Ograniczamy do minimum kontakty osób trzecich (np. rozmowy na zewnątrz, wejście do sekretariatu jest zabezpieczone dodatkowym biurkiem z szybą) - mówi dyrektor Dorota Stadnik.

REKLAMA

Elwira Czechowska

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

Nowy plac zabaw w Kamieńczyku
Plac zabaw ładny, ale nie przemyślany, brak uchwytów dla dzieci do wejścia na platformę gdzie jest zjeżdżalnia, dziecko wchodząc po drabince, czy też tej ściance nie ma czego się chwycić wyżej, musi się wciągać łapiąc za "podłogę", bo rury są zbyt grube żeby się ich chwycić. Tyle pieniędzy wydane, a jest to niebezpieczne, poza tym ścianka wspinaczkowa, też nie jest rewelacyjna, małe otwory do wspinania, jakby też czegoś brakowało.
rodzic
Graffiti, schody, ławki - nowe atrakcje Wyszkowa
ja też uważam, że to mocno słabe i mam dość patrzenia na bylejakość w tym mieście, którą serwuje Nam ekipa władzy
hhh
Walka o zwierzęta czy o pieniądze?
Za wszystko trzeba płacić, nie ma nic za darmo. Jak chcesz kota czy psa to są wydatki i obowiązki, jak z każdym żywym stworzeniem musi coś jeść, musi być zapewniona opieka, a jak nie, to do więzienia za znęcanie się!
Gość

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

1
Niedziela
Sierpień 2021
Sierpień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
262728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12345
imieniny:
Jarosława, Justyny, Nadziei

REKLAMA

pl.jooble.org