REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

"W tej szkole wszystko się zaczęło...". 100-lecie nauczania w Białymbłocie

Powiat

Kilkudziesięciu absolwentów i wielu znamienitych gości 18 maja wzięło udział w obchodach święta szkoły oraz jubileuszu 100-lecia nauczania w Białymbłocie. Mury szkoły przez ten czas pożegnało 1458 uczniów. Jubileusz był doskonałą okazją do sentymentalnej podróży w czasie oraz czasem wspomnień i  wzruszeń.

Galeria zdjęć


REKLAMA

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył proboszcz parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Białymbłocie ks. Tomasz Tymiński. Jubileusz zainaugurowała dyrektor SP w Białymbłocie Barbara Sowa, która z ogromną radością i wzruszeniem  powitała przybyłych gości.

- Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem waszych wspomnień - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Przez 100 lat szkoła zmieniła się, nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych - możemy ich namiastkę dziś obejrzeć w przygotowanych ekspozycjach. Są za to komputery, nowoczesne pomoce - tablice interaktywne, projektory, programy edukacyjne. Teren szkoły jest ogrodzony, zadbany oraz wyposażony w plac zabaw dla dzieci, trawiaste boisko szkolne, edukacyjny kącik przyrodniczy. Cały kompleks szkolny posiada zewnętrzny monitoring wizyjny. Jednak najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury tej szkoły. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Motywujemy uczniów do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań. Wszyscy kierujemy się słowami naszego patrona: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Sukcesy uczniów dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość. Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących dziedzictwo, którego staliśmy się spadkobiercami. Historia szkolnictwa na terenie naszych wsi sięga początków XX wieku. Wtedy to, w 1905 r., według zapisków w Złotej Księdze, pojawiło się tajne nauczanie prowadzone przez chłopa Zasłonę. Od tego czasu mieszkańcy wsi podczas zimowych wieczorów chętnie zbierali się w prywatnych mieszkaniach. W pierwszych latach I wojny światowej tajne nauczanie jednak zamiera. W latach 1916 - 1918 r. wśród miejscowego społeczeństwa rozwinął się żywy ruch spółdzielczy. Ludność pobudowała własny budynek, w którym z powodzeniem prowadzony był sklep spółdzielczy. Przełomowym momentem jest rok 1919.  Po zakończeniu działań wojennych najbardziej czynni członkowie rozproszyli się po świecie. Drewniany budynek spółdzielczy o dwóch izbach przekazany zostaje na szkołę. W jednej izbie mieszka nauczyciel Pietrzykowski, a w drugiej prowadzone jest nauczanie. Warunki materialne szkoły są bardzo ciężkie. W izbie lekcyjnej znajduje się prymitywna tablica i ławy. Na naukę uczęszcza około stu dzieci narodowości polskiej i żydowskiej. Pierwszym pełnym rokiem szkolnym rozpoczynającym się we wrześniu, a kończącym w czerwcu jest rok szkolny 1922 - 1923. Kierownikiem i nauczycielem szkoły jest Jabłonowski. W kolejnych latach przybywa nauczycieli, zmieniają się kierownicy, przybywa oddziałów i uczniów, ale znaczna ich liczba pozostaje na następne lata w tej samej klasie. Nauczanie odbywa się nie tylko w budynku spółdzielni, ale ze względu na dużą liczbę uczniów, również w mieszkaniach prywatnych. Jednak nie wszyscy mieszkańcy wsi doceniają dobro nauki, część ludności mniej interesuje się szkołą niż za czasów niewoli rosyjskiej - mówiła

Dyrektor opowiedziała również o pierwszych absolwentach szkoły.

- Przez wiele lat szkoła przechodzi reorganizację, by w roku szkolnym 1934 - 1935 stać się pełną szkołą o 7 oddziałach. W tym roku mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci: Ponichtera Wincenty, Zasłona Henryk i Głowacki Czesław. Na ogólną liczbę 216 uczniów promocję otrzymuje 175, co stanowi 81 proc. To, co z wielkim trudem budowano w niełatwych latach dwudziestych i trzydziestych, przerwał wrzesień 1939 r. Na czas wojny w naszej szkole nie zamilkł jednak szkolny dzwonek. Późną jesienią rozpoczynają się zajęcia szkolne dla chętnych uczniów. Tymczasem niejeden z młodych ludzi trudni się pomocą mieszkańcom Warszawy lub partyzantką w okolicznych lasach. Wielu nauczycieli i  absolwentów swoje umiłowanie ojczyzny, wolności i odwagę w czasie okupacji okupiło cierpieniem i śmiercią. Po wojnie staraniem pana Aleksandra Delugi udało się odzyskać wiele utraconych w czasie okupacji sprzętów i pomocy szkolnych, odnowić izby lekcyjne, pobudować przystawkę oraz wykonać ogrodzenie wokół szkoły. Ponieważ uczniów było dużo, a zajęcia odbywały się na dwie zmiany staraniem wielu mieszkańców w  roku szkolnym 1946 - 1947 powstał Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w  Białymbłocie. W ciągu kolejnych lat, z przerwami, trwały prace budowlane, by 3 października 1957 r. oddać do użytku nowoczesny, jak na ówczesne czasy, budynek szkolny. Był to obiekt jednopiętrowy, murowany, dość funkcjonalny. Lokalne społeczeństwo cieszyło się z nowej, pięknej szkoły, a nauczyciele z lepszych warunków pracy. Wówczas do kl. I - VII uczęszczało 207 uczniów, ich edukacją zajmowało się 6 nauczycieli m.in. obecna wśród nas pani Kunegunda Skrajna. Najliczniejsza była kl. III - 44 uczniów, najmniejsza kl. VII - 18 uczniów. W roku szkolnym 1957 - 958 szkołę ukończyło 17 wychowanków, a promocję  do następnej klasy otrzymało 142, co stanowiło 77 proc. Natomiast na przestrzeni pięciu lat -  w roku 1962  liczba promowanych wzrosła do 90 proc.

Dyrektor opowiedziała także o działających niegdyś orgaznizacjach szkolnych oraz zmianach w oświacie.

- W szkole działały wówczas organizacje szkolne, takie jak: PCK, SKT - K, Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, SKBW /Budowy Warszawy/. W szkole zorganizowano cztery ważne uroczystości: z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, 1 Maja, Międzynarodowego Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego. W kolejnym roku powołano przedszkole nazywane wtedy klasą wstępną. Wyposażenie szkoły w  pomoce nie było doskonałe. Przez kolejne lata porządkowany był teren wokół szkoły, sadzono drzewa. Rok 1961 przynosi nowe zmiany w oświacie. Na mocy Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania wprowadzono 8 - klasową szkołę podstawową, która miała na celu lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia się i zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz harmonijny rozwój pod względem umysłowym, moralnym i fizycznym. Przedłużenie o jeden rok nauki w szkole podstawowej miało umożliwić rozłożenie materiału nauczania na dłuższy okres, a tym samym zmniejszyć zjawisko drugoroczności. Ustawa przedłużała obowiązek szkolny do 17. roku życia. Potwierdziła zasady jednolitości, bezpłatności, publiczności i świeckości instytucji edukacyjnych. Naszą jednak szkołę opuszczają nadal absolwenci klas VII. Dopiero rok szkolny 1965 - 1966 uwzględnia te zmiany. W latach siedemdziesiątych w Polsce rozpoczął się okres szeroko zakrojonych reform gospodarczych, które miały również dotyczyć szkolnictwa. Komitet przygotował uchwałę, która zapowiadała podciągnięcie szkoły podstawowej do 10 klas. Niestety, problemy gospodarcze i ekonomiczne PRL - u oddaliły uchwałę na dalszy plan. W budynku naszej szkoły też zaszły zmiany. We wszystkich pomieszczeniach wyburzono piece kaflowe, a zainstalowano centralne ogrzewanie.  W tym również czasie Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w  Wyszkowie organizuje Zbiorczą Szkołę Gminną w Brańszczyku, w skład której wchodzą szkoły z Brańszczyka, Poręby, Knurowca, Białegobłota, Nowych Bud i  Trzcianki. 

Dyrektor przypomniała także historię nadania szkole imienia.

- Szkoła w Białymbłocie pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość, stoi na straży wartości, uczy patriotyzmu, życzliwości. Kolejnym ważnym momentem w jej historii było nadanie imienia wybitnego Polaka – Papieża Jana Pawła II. Stało się to 18 maja 2002 roku. Dzień ten stał się świętem szkoły. Wybierając na patrona wielkiego Polaka, zajmującego znaczące miejsce w dziejach Kościoła, historii Polski i świata, pragnęliśmy, by wszelkim działaniom przyświecały wartości: dobro, prawda i piękno. Są one naszym drogowskazem w codziennej pracy, pomagają zrozumieć, jak życie czynić bardziej ludzkim, otwierając się na potrzeby innych zgodnie z przyjętym  mottem: „… by człowiek stawał  się bardziej człowiekiem”. 

Wymieniła także dyrektorów zarządzających placówką:

- Na przestrzeni 100 lat funkcje kierowników, a potem dyrektorów szkoły sprawowali: pan Pietrzykowski, pan Jabłonowski, pan Jan Zakrzewski, pan Henryk Zakrzewski, pan J. Cichosz, pan Władysław Pajk, pan Czesław Sówka, pan Aleksander Deluga, pan Stanisław Gaworek, pan Jan Lusa, pani Kunegunda Skrajna, pan Jan Kopowicz, pani Irena Przychodzka i pani Barbara Wiśniewska. Zatrudnionych było 136 nauczycieli, którzy kształcili umysły i osobowości 1458 absolwentów, w tym 379 absolwentów ukończyło siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną, 763 absolwentów ukończyło ośmioklasową szkołę podstawową oraz 316 szóstoklasistów, przygotowując ich do życia w zmieniającym się społeczeństwie -  ludzi świata nauki, prawników, lekarzy, nauczycieli, artystów, inżynierów, przedsiębiorców – ludzi  szlachetnych  i wartościowych. Najliczniejszymi klasami kończącymi szkołę były dwa roczniki: 1972 - 1973 – 39 osób oraz 1976 - 1977 – 33 uczniów. 

Zaprezentowała placówkę funkcjonujacą obecnie.

- Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z  młodością, a nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć naszą szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i  otwartą na nowe. Nie sposób wymienić wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i  wspierali. Dzisiejsza szkoła w Białymbłocie to 9 oddziałów, 111 uczniów, 24 nauczycieli i 4 pracowników obsługi.  Najliczniejsza jest klasa 0 - 19 dzieci, najmniejsza kl. II - 9. Nasi wychowankowie działają w takich organizacjach szkolnych jak: SU, TPL, PCK, Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna dłoń”. Realizujemy różnorodne programy i projekty edukacyjne, m.in. Wędrowna Globoteka, Lekki tornister, Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Czyste powietrze wokół nas, Książki naszych marzeń, Owoce w szkole, Aktywna tablica, Dofinansowanie pracowni informatycznych i językowych, Posiłek w szkole i w domu oraz wiele, wiele innych - mówiła.

Życzenia dla grona pedagogicznego oraz dyrekcji złożył wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski.

- Powróciły mi wspomnienia ze szkolnych lat. Ta szkoła bardzo pięknie spełnia zadanie kształcenia i wychowania młodzieży. Z okazji tak doniosłego julileuszu 100 - lecia szkolnictwa w Białymbłocie składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla grona pedagogicznego oraz całej społeczności aktywnie uczestniczącej w życiu szkoły. Zyczę wszystkim uczniom chęci czerpania wiedzy, poszerzania horyzontów, nauczycielom życzę stałej wytrwałości w podejmowaniu najtrudniejszych wyzwań wychowawczych i realizacji zamierzonych planów. Życzę, aby kolejne 100 lat było równie piękne jak to, które minęło - mówił.

W imieniu absolwentów głos zabrała  Ewa Kulasińska.

- Cieszę się wraz z mieszkańcami Białychbłot z tak pięknej uroczystości, jaką jest 100. rocznica nauczania. Nigdy mieszkańcom Białychbłot nauczanie nie było obojętne, jest na to dowód - rok po odzyskaniu niepodległości w Białymbłocie powstało nauczanie. Ja jako absolwentka cieszę się bardzo z tej szkoły, z naszej szkoły. Widać, ile nauczyciele wkładają serca w wychowanie tych małych istot, które później w przyszłości zajmują naprawdę bardzo ważne stanowiska w różnych zakładach pracy na różnych szczeblach. W tej szkolę wszystko się zaczęło - tu zaczęła się nauka, tu zaczęła się pierwsza przyjaźń, tu zaczęła się praca, a więc z największą satysfakcją możemy powiedzieć, że jest to bardzo dobra szkoła. My jako absolwenci życzymy obecnym wychowawcom, dyrekcji przede wszystkim zdrowia, dużo radości i dużo wyrwałości w wychowaniu tych młodych pokoleń. Nigdy nie poddawajcie się, dobry nauczyciel to nauczyciel, który wymaga. Jako absolwenci cieszymy się, że jest to nasza szkoła, bo tak o tej szkole mówimy - nasza białobłocka szkoła - mówiła.

Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy przygotowanej z okazji 100 - lecia rozpoczęcia nauczania w Białymbłocie.

- "W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły oraz sercem, talentem i pracą przyczynili się do jej rozwoju" - głosi napis. Odsłonięcia tablicy dokonali dyrektor Barbara Sowa, wójt Wiesław Przybylski, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Michalak oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Pyśk. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Tomasz Tymiński. Tablica została ufundowana przez nauczycieli i pracowników SP w Białymbłocie.

Z okazji jubileuszu przygotowano część artystyczną. Swoje talenty zaprezentowali uczniowie klas IV - VIII, którzy wystawili montaż słowno - muzyczny pt. "Przeżyjmy wszystko jeszcze raz" pod kierunkiem Jolanty Nasiadka, Łukasza Augustynika oraz Marzeny Parobczyk. Wykonali wiele utworów przywołujących wspomienia m.in. "Ale to już było", "Nie liczę godzin i lat", "To co mam" oraz "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz". Odegrali także scenki przenoszące widzów w minione lata 60., 70. i 80. Uczniowie zaprezentowali, jak w tamtych czasach wyglądało życie szkolne. Zostali za to nagrodzeni gromkimi brawami. Część artystyczną poprowadzili uczniowie klasy VII - Michał Michalak oraz Alicja Wieczorek. Na zebranych czekały również wystawy pt. "Wczoraj i dziś" oraz "Sto par na 100 - lecie", w której wyróżnionych zostało 160 par małżeńskich z SP w Białymbłocie. Można było także zwiedzić szkołę, w świetlicy szkolnej zaprezentowana została wystawa scenerii dawnej izby lekcyjnej, gdzie zgromadzono pamiątki z dawnych lat. Wyświetlono takze film pt. "Ocalić od zapomnienia historię Białegobłota", który przywrócił wspomnień czar. W Kronice Szkoły można było umieścić pamiątkowy wpis. Atrakcją uroczystości był koncert zespołu "Limbos" w  składzie: Piotr Franczuk - gitara, banjo, mandolina elektryczna, helikon, Grzegorz Matwiejczyk – syntezator, akordeon, inst.klawiszowe, Leszek Kowalik – śpiew, gitara basowa, tamburyn, Wiesław Miadziółko – leader – perkusja, ksylofon, inst. perkusyjne. 

Goście przygotowali dla szkoły jubilatki wiele upominków, życzeń i podziękowań. Podziękowania odebrali nauczyciele obecnie pracujący w Białymbłocie - za codzienny trud, serce, aktywność i za wspólne działania dla dobra uczniów. Uroczystość poprowadziła Lidia Nożewska.

Absolwenci roku szkolnego 1934/35

 1.    Ponichtera Wincenty
 2.    Zasłona Henryk
 3.    Głowacki Czesław

Absolwenci roku szkolnego 1935/36

 1.    Gąsiewska Helena
 2.    Gąsiewski Roman
 3.    Konieczny Jan
 4.    Niciński Jan
 5.    Sówka Antoni
 6.    Banaszek Władysław

Absolwenci roku szkolnego 1936/37

1.    Czerpska Stanisława
2.    Kurowski Bolesław
3.    Kurowski Władysław
4.    Modzelan Stanisław
5.    Ponichtera Czesław
6.    Szymańska Jadwiga
7.    Tomczak Apolonia
8.    Przygoda Kazimiera

Absolwenci roku szkolnego 1937/38

 1.    Baliński Mieczysław
 2.    Bloch Jan
 3.    Deluga Władysław
 4.    Głowacki Franciszek
 5.    Mianowski Bolesław
 6.    Modzelan Stefan
 7.    Piórkowska Irena
 8.    Ponichtera Janina
 9.    Rosiński Jan
 10.    Rosiński Stanisław
 11.    Zawadzka Stanisława

Absolwenci roku szkolnego 1938/39

 1.    Danis Jan
 2.    Mianowska Jadwiga
 3.    Mikołajczyk Leokadia
 4.    Niciński Henryk
 5.    Nicińska Władysława
 6.    Piórkowski Kazimierz
 7.    Rosiński Henryk
 8.    Rosiński Kazimierz
 9.    Sówka Jadwiga
 10.    Szkopek Stanisław
 11.    Zawadzki Czesław
 12.    Błaszczyk Czesława

Absolwenci roku szkolnego 1939/40
 /brak Absolwentów/

Absolwenci roku szkolnego 1940/41

 1.    Danis Tadeusz
 2.    Łazarecki Henryk
 3.    Napiórkowski Eugeniusz
 4.    Nicińska Czesława
 5.    Piórkowski Wacław

Absolwenci roku szkolnego 1941/42

1.    Głowacka Janina
2.    Mianowski Henryk
3.    Pacuszka Bolesława
4.    Przygoda Kazimiera
5.    Rosiński Stanisław
6.    Rosiński Antoni

Absolwenci roku szkolnego 1942/43

 1.    Deluga Irena
 2.    Macioch Henryk
 3.    Napiórkowska Henryka

Absolwenci roku szkolnego 1943/44

 1.    Danis Zdzisław
 2.    Karkoszka Aldona
 3.    Kłos Bolesława
 4.    Napiórkowski Mieczysław

Brak roczników 
1944/45  i 1945/46

 

Absolwenci roku szkolnego 1946/47

 1.    Danis Stefan
 2.    Kłos Tadeusz
 3.    Najmoła Czesław
 4.    Napiórkowska Krystyna
 5.    Skrajny Tadeusz
 6.    Zasłona Wanda

Absolwenci roku szkolnego 1947/48

 1.    Deluga Kazimierz
 2.    Głowacki Jerzy
 3.    Macioch Mieczysław
 4.    Macioch Henryk
 5.    Mikołajczyk Henryk
 6.    Napiórkowska Alicja
 7.    Nicińska Halina
 8.    Ponichtera Jerzy
 9.    Ponichtera Tadeusz
 10.    Rosiński Eugeniusz
 11.    Rosiński Stanisław

Absolwenci roku szkolnego 1948/49

 1.    Grądzka Regina
 2.    Kowalczyk Kazimierz
 3.    Jechna Tadeusz
 4.    Ponichtera Czesław
 5.    Macioch Henryk

Absolwenci roku szkolnego 1949/50

 1. Bubrowiecki Renisław
 2. Bułatowicz Stanisław
 3. Deluga Jadwiga
 4. Głowacka Kazimiera
 5. Kowalczyk Irena
 6. Macioch Kazimierz
 7. Maliński Ryszard
 8. Mikołajczyk Kazimierz
 9. Najmowa Eugeniusz
10. Napiórkowska Jadwiga
11. Pacuszka Regina
12. Ponichtera Cecylia
13. Ponichtera Halina
14. Ponichtera Irena
15. Przygoda Halina
16. Sówka Henryk
17. Zawadzki Henryk
18. Skrajny Henryk
19. Trzciński Czesław
20. Zdunek Henryk

Absolwenci roku szkolnego 1950/51

 1.    Deluga Regina
 2.    Napiórkowski Kazimierz
 3.    Popławski Jerzy
 4.    Ponichtera Henryk
 5.    Rosińska Barbara
 6.    Śniadała Eugeniusz
 7.    Szladewski Kazimierz
 8.    Wysocka Sabina
 9.    Nowak Jadwiga

Absolwenci roku szkolnego 1951/52

1.    Deluga Teresa
2.    Grądzka Sabina
3.    Gronkiewicz Jadwiga
4.    Kłos Krystyna
5.    Kowalczyk Jadwiga
6.    Ponichtera Stanisław
7.    Popławski Ryszard
8.    Rosiński Henryk
9.    Sówka Krystyna
10.    Zawadzki Eugeniusz
11.    Zawadzki Renisław
12.    Zdunek Janina
13.    Ponichtera Eugeniusz

Absolwenci roku szkolnego 1952/53

1.    Bartuszek Teresa
2.    Bączek Henryka
3.    Chojnowska Regina
4.    Deluga Danuta
5.    Gąsiewska Regina
6.    Grądzka Apolonia
7.    Grądzka Cecylia
8.    Jachna Jadwiga
9.    Kłos Sabina
10.    Kowalczyk Irena
11.    Macioch Czesław
12.    Mikołajczyk Edward
13.    Piórkowski Jerzy
14.    Ponichtera Jadwiga
15.    Ponichtera Lesław
16.    Ponichtera Wiesław
17.    Ponichtera Zdzisław
18.    Przygoda Halina
19.    Przygoda Zuzanna
20.    Rosiński Jerzy
21.    Sówka Alina
22.    Sówka Irena
23.    Szkopek Halina
24.    Szkopek Henryk
25.    Szymański Jerzy
26.    Wysocka Halina
27.    Zasłona Mirosław
28.    Zdunek Krystyna
29.    Danis Wacław
30.    Pęksa Sabina

Absolwenci roku szkolnego 1953/54

1.    Jagiełło Kazimiera
2.    Kacpura Henryk
3.    Mikołajczyk Leon
4.    Nicińska Władysława
5.    Ponichtera Jadwiga
6.    Przygoda Regina
7.    Rosińska Regina
8.    Śniadała Mieczysław
9.    Sówka Kazimierz

Absolwenci roku szkolnego 1954/55

1.    Bubrowiecka Władysława
2.    Chojnowska Zofia
3.    Deptuła Celina
4.    Kalata Jadwiga
5.    Kurowska Barbara
6.    Macioch Kazimierz
7.    Najmowa Jadwiga
8.    Napiórkowska Lucyna
9.    Piórkowska Stanisława
10.    Ponichtera Alina
11.    Ponichtera Regina
12.    Ponichtera Wanda
13.    Przygoda Zofia
14.    Przygoda Zygmunt
15.    Rosińska Stanisława
16.    Rosińska Zofia
17.    Rosiński Eugeniusz
18.    Szymańska Regina
19.    Śladowska Celina
20.    Wojtaszek Wanda

Absolwenci roku szkolnego 1955/56

1.    Bułatewicz Jadwiga
2.    Chojnowska Danuta
3.    Deluga Wiesław
4.    Deluga Wiesław
5.    Głowacki Jan
6.    Gołębiewska Lucyna
7.    Jaworska Kazimiera
8.    Kowalczyk Celina
9.    Kowalczyk Eugeniusz
10.    Niciński Edward
11.    Ponichtera Jan
12.    Ponichtera Zdzisław
13.    Przygoda Julia
14.    Przygoda Leon
15.    Rosińska Barbara
16.    Rosińska Teresa
17.    Samselski Marian
18.    Skrajny Henryk
19.    Sówka Janina
20.    Zawadzki Jan
21.    Zawadzki Kazimierz

Absolwenci roku szkolnego 1956/57

1.    Gałązka Kazimierz
2.    Gałązka Tadeusz
3.    Głowacka Honorata
4.    Kacpura Zofia
5.    Modzelan Tadeusz
6.    Modzelan Zofia
7.    Ponichtera Jan
8.    Ponichtera Wacław
9.    Przygoda Krzysztof
10.    Rosińska Marianna
11.    Rosiński Kazimierz
12.    Sówka Krystyna
13.    Szymański Stanisław
14.    Wojtaszek Eugeniusz
15.    Zawadzka Alina
16.    Macioch Edward
17.    Piórkowska Zofia

Absolwenci roku szkolnego 1957/58

1.    Chojnowska Jadwiga
2.    Chojnowski Mirosław
3.    Cichowska Jadwiga
4.    Deluga Zofia
5.    Deptuła Ryszard
6.    Gałązka Jadwiga
7.    Głowacki Kazimierz
8.    Kalator Roman
9.    Kowalczyk Alina
10.    Kruszewska Irena
11.    Mianowski Kazimierz
12.    Ponichtera Bogdan
13.    Przygoda Genowefa
14.    Rosiński Edward
15.    Rosiński Eugeniusz
16.    Świderek Regina
17.    Zdunek Leokadia

Absolwenci roku szkolnego 1958/59

1.    Gałązka Celina
2.    Kalata Janina
3.    Modzelan Wincenty
4.    Napiórkowska Barbara
5.    Piórkowski Tadeusz
6.    Ponichtera Jan
7.    Ponichtera Maria
8.    Przygoda Andrzej
9.    Rosiński Stanisław
10.    Sówka Tadeusz
11.    Szymańska Celina
12.    Śniadała Lucyna
13.    Chojnowski Lesław

Absolwenci roku szkolnego 1959/60

1.    Elert Kazimiera
2.    Głowacka Halina
3.    Modzelan Kazimierz
4.    Napiórkowska Alicja
5.    Napiórkowska Izabela
6.    Pieńkos Eugeniusz
7.    Piórkowska Jadwiga
8.    Piórkowski Mirosław
9.    Ponichtera Lucyna
10.    Rosińska Sylwia
11.    Sówka Zdzisław
12.    Zglejszewska Wiesława

Absolwenci roku szkolnego 1960/61

1.    Bubrowiecka Jadwiga
2.    Czudowski Wiesław
3.    Deluga Maria
4.    Gałązka Eugeniusz
5.    Głowacka Celina
6.    Głowacki Jan
7.    Jechna Alina
8.    Kalata Roman
9.    Kurowski Zdzisław
10.    Modzelan Wiesława
11.    Piórkowski Jan
12.    Piórkowski Ryszard
13.    Poszwa Krystyna
14.    Przygoda Zofia
15.    Stankiewicz Wiesława
16.    Szymańska Elżbieta
17.    Świderek Edmund
18.    Tomczak Regina

Absolwenci roku szkolnego 1961/62

1.    Dawidzki Klemens
2.    Deluga Eulalia
3.    Deluga Tadeusz
4.    Gałązka Celina
5.    Głowacki Tadeusz
6.    Jaworska Wiesława
7.    Kowalczyk Alicja
8.    Kozakiewicz Regina
9.    Kruk Ireneusz
10.    Malińska Barbara
11.    Modzelan Marianna
12.    Mróz Słowian
13.    Napiórkowski Tadeusz
14.    Nasiadka Bożena
15.    Nasiadka Teresa
16.    Pieńkos Aleksander
17.    Piórkowska Wanda
18.    Ponichtera Tadeusz
19.    Przygoda Jadwiga
20.    Przygoda Kazimierz
21.    Rosińska Jadwiga
22.    Runo Piotr
23.    Sówka Celina
24.    Sówka Eugeniusz
25.    Tomczak Romana
26.    Wieczorek Jadwiga
27.    Zawadzki Jerzy

Absolwenci roku szkolnego 1962/63

1.    Choinko Irena
2.    Chojnowski Kazimierz
3.    Deluga Marta
4.    Gałązka Lidia
5.    Kachel Roman
6.    Kulesza Danuta
7.    Macioch Jan
8.    Macioch Nestor- Józef
9.    Mianowska Janina
10.    Piórkowska Alina
11.    Piórkowski Kazimierz
12.    Ponichtera Alicja
13.    Ponichtera Apolonia
14.    Prabucki Władysław
15.    Przygoda Jan
16.    Przygoda Seweryn
17.    Rosińska Regina
18.    Rosiński Stanisław
19.    Rosiński Tadeusz
20.    Wieczorek Zofia
21.    Zdunek Barbara
22.    Zdunek Elżbieta

Absolwenci roku szkolnego 1963/64

 1.    Dawidzka Krystyna
 2.    Głowacki Wiesław
 3.    Iwański Jan
 4.    Jaworska Marianna
 5.    Kowalczyk Aleksander
 6.    Kowalczyk Jadwiga
 7.    Kozakiewicz Zdzisław
 8.    Łapiński Eugeniusz
 9.    Modzelan Teresa
 10.    Napiórkowska Celina
 11.    Nowak Ryszard
 12.    Piórkowska Jadwiga
 13.    Piórkowska Lucyna
 14.    Piórkowska Celina
 15.    Piórkowski Kazimierz
 16.    Piórkowski Wiesław
 17.    Skrajna Bolesława
 18.    Sówka Elżbieta
 19.    Szkopek Zbigniew
 20.    Sztorc Barbara
 21.    Trzciński Krzysztof
 22.    Wojtaszek Bożena
 23.    Wieczorek Krzysztof
 24.    Zdunek Irena
 25.    Zdunek Janina

Absolwenci roku szkolnego 1964/65

1.    Bubrowiecka Teresa
2.    Deluga Karol
3.    Deluga Zbigniew
4.    Głowacka Barbara
5.    Głowacki Wincenty
6.    Grądzki Ireneusz
7.    Grądzka Jadwiga
8.    Chojnowska Barbara
9.    Kalator Teresa
10.    Kruk Marianna
11.    Łapiński Stefan
12.    Mianowski Ryszard
13.    Nasiadka Henryka
14.    Ponichtera Krzysztof
15.    Prabucka Maria
16.    Przygoda Alina
17.    Rosińska Sabina
18.    Sitek Stanisława
19.    Sówka Joanna
20.    Świderek Józef
21.    Świderek Zygmunt
22.    Tomczak Jan
23.    Tomczak Czesław
24.    Zdunek Cecylia
25.    Zdunek Elżbieta
26.    Żuberek Stanisław

Absolwenci roku szkolnego 1965/66

Brak absolwentów – szkoła ośmioklasowa 

Absolwenci roku szkolnego 1966/67

 1.    Deptuła Zofia 
 2.    Gomoliszek Jadwiga 
 3.    Iwańska Władysława 
 4.    Jankowska Krystyna 
 5.    Kacpura Wiesław 
 6.    Kulesza Maria 
 7.    Macioch Bogdan 
 8.    Modzelan Jadwiga 
 9.    Modzelan Elżbieta 
 10.    Modzelan Jerzy 
 11.    Pędzich Teresa 
 12.    Piórkowska Bożena 
 13.    Piórkowska Barbara
 14.    Pieńkos Jadwiga 
 15.    Rojek Czesław 
 16.    Rosińska Marianna 
 17.    Szladewska Honorata 
 18.    Szulęcki Ryszard
 19.    Szymanik Henryk 
 20.    Wilczyńska Teresa 
 21.    Wieczorek Teresa 
 22.    Wojtaszek Wacław 

Absolwenci roku szkolnego 1967/68

1.    Deluga Alina
2.    Choinko Eugeniusz 
3.    Głowacki Zdzisław 
4.    Grądzka Bogumiła
5.    Jaworska Wanda 
6.    Kurowska Sylwestra 
7.    Łazarecka Jadwiga 
8.    Macioch Mieczysław
9.    Modzelan Krzysztof 
10.    Mróz Mieczysław 
11.    Mróz Tadeusz 
12.    Napiórkowska Barbara 
13.    Pacuszka Wiesława 
14.    Piórkowska Regina 
15.    Piórkowski Eugeniusz
16.    Piórkowski Eugeniusz 
17.    Ponichtera Ireneusz 
18.    Przygoda Wacława 
19.    Rojek Elżbieta  
20.    Rosiński Kazimierz 
21.    Samoraj Irena 
22.    Sówka Bożena 
23.    Tomczak Krystyna 
24.    Wieczorek Krzysztof 
25.    Zdunek Tadeusz 


Absolwenci roku szkolnego 1968/69

1.    Deluga Barbara 
2.    Gałązka Antoni 
3.    Gałązka Bożena 
4.    Iwańska Barbara 
5.    Iwańska Genowefa 
6.    Kalator Eugeniusz 
7.    Korzeb Jerzy 
8.    Kruk Zofia 
9.    Kuśpiel Bolesława
10.    Macioch Barbara 
11.    Mianowska Alina 
12.    Mikołajczyk Elżbieta 
13.    Modzelan Henryk
14.    Modzelan Jadwiga
15.    Modzelan Władysława 
16.    Prabucka Danuta 
17.    Piórkowski Tadeusz 
18.    Przygoda Barbara 
19.    Przygoda Kazimierz
20.    Rosińska Irena 
21.    Rosiński Kazimierz 
22.    Rosiński Tadeusz 
23.    Runo Danuta 
24.    Runo Łucja 
25.    Świderek Edward
26.    Tomczak Henryk 
27.    Waszczak Reugemiusz
28.    Wujkowski Jan 

Absolwenci roku szkolnego 1969/70

1.    Brzostek Barbara 
2.    Bloch Edward
3.    Chojnowska Jadwiga 
4.    Gałązka Kazimierz 
5.    Głowacka Danuta
6.    Grądzik Jadwiga 
7.    Iwańska Teresa
8.    Jankowski Tadeusz
9.    Leonik Lidia 
10.    Michalec Sławomir
11.    Modzelan Jadwiga
12.    Mróz Teresa
13.    Piórkowska Romualda
14.    Piórkowska Wiesława
15.    Piórkowski Zbigniew
16.    Ponichtera Jadwiga
17.    Ponichtera Krystyna
18.    Popławska Wiesława
19.    Rosińska Barbara
20.    Rosińska Jadwiga
21.    Rosińska Janina
22.    Sitek Barbara
23.    Szladewski Zdzisław
24.    Szulęcka Grażyna
25.    Wieczorek Barbara
26.    Zasłona Cecylia

Absolwenci roku szkolnego 1970/71

1.    Burski Jan
2.    Brzostek Jan
3.    Elak Eugeniusz
4.    Gardocka Jolanta
5.    Głowacka Krystyna
6.    Głowacki Waldemar
7.    Iwańska Grażyna
8.    Kalata Bożena
9.    Kruk Barbara
10.    Kurowski Krzysztof
11.    Macioch Henryk
12.    Malińska Bogumiła
13.    Modzelan Barbara
14.    Piórkowska Barbara
15.    Ponichtera Bożena
16.    Ponichtera Remigiusz
17.    Przygoda Jan
18.    Rosińska Maria
19.    Rosiński Mirosław
20.    Runo Alina
21.    Sówka Agnieszka
22.    Sówka Krzysztof
23.    Sówka Waldemar
24.    Szulkowska Danuta
25.    Zawadzki Zdzisław
26.    Zdunek Jan
27.    Zdunek Krystyna

Absolwenci roku szkolnego 1971/72

1.    Choszczyk Teresa
2.    Iwański Kazimierz
3.    Iwański Stanisław
4.    Jankowska Jadwiga
5.    Jaworska Teresa
6.    Karamuz Waldemar
7.    Kurowski Józef
8.    Kruk Władysława
9.    Leonik Zbigniew
10.    Lusa Mirosława
11.    Mikołajczyk Ryszard
12.    Mróz Barbara
13.    Nasiadka Wacława
14.    Piórkowski Wojciech
15.    Ponichtera Lidia
16.    Ponichtera Wiesława
17.    Przygoda Elżbieta
18.    Przygoda Sławomir
19.    Rosińska Zofia
20.    Rosiński Wincenty
21.    Samoraj Szczepan
22.    Sitek Teresa
23.    Skrajny Wiesław
24.    Stankiewicz Tadeusz
25.    Szkopek Halina
26.    Szkopek Wiktor
27.    Świderek Barbara
28.    Tryc Danuta
29.    Zdunek Elżbieta
30.    Żuberek Jan

Absolwenci roku szkolnego 1972/73

1.    Bloch Wiesława
2.    Brzozowska Alicja
3.    Głowacka Ewa
4.    Głowacka Ewa Anna
5.    Głowacka Lidia
6.    Kaczyńska Ewa
7.    Kalata Wanda
8.    Karamuz Krzysztof
9.    Korzeb Teresa
10.    Kurowska Marianna
11.    Kurowski Wiesław
12.    Kruk Jerzy
13.    Lusa Agnieszka
14.    Łapińska Teresa
15.    Maliński Andrzej
16.    Pacuszkie Bogdan
17.    Piórkowska Danuta
18.    Piórkowska Elżbieta
19.    Piórkowska Hanna
20.    Piórkowska Wacława
21.    Piórkowska Wanda
22.    Piórkowski Ireneusz
23.    Piórkowski Remigiusz
24.    Ponichtera Jerzy
25.    Ponichtera Wiesław
26.    Popławski Kazimierz
27.    Przygoda Celina
28.    Rogalska Danuta
29.    Rosiński Krzysztof
30.    Rosiński Waldemar
31.    Rytlewski Adam
32.    Salamon Barbara
33.    Sitek Jan
34.    Szulkowski Krzysztof
35.    Waszczak Jan
36.    Wieczorek Hanna
37.    Wygryz Elżbieta
38.    Zasłona Sylwia
39.    Zdunek Zdzisław
 

Absolwenci roku szkolnego 1973/74

1.    Bajor Jadwiga
2.    Burska Jadwiga
3.    Chojnowska Zofia
4.    Dąbrowski Tadeusz
5.    Gałązka Elżbieta
6.    Głowacki Andrzej
7.    Iwańska Wacława
8.    Kalator Sylwester
9.    Łazarecka Krystyna
10.    Macioch Tadeusz
11.    Michalec Krzysztof
12.    Piórkowski Waldemar
13.    Ponichtera Hanna
14.    Ponichtera Sylwester
15.    Ponichtera Tadeusz
16.    Ponichtera Teresa
17.    Przygoda Józef
18.    Rogalska Barbara
19.    Rosińska Bożena
20.    Rosiński Tadeusz
21.    Rosiński Wiesław
22.    Runo Sławomir
23.    Skrajna Grażyna
24.    Sówka Jadwiga
25.    Śladewski Jerzy
26.    Świderek Wanda
27.    Zdunek Ryszard
 

Absolwenci roku szkolnego 1974/75

1.    Bączek Danuta 
2.    Bączek Krystyna 
3.    Cichowski Wiesław
4.    Czudowski Lech 
5.    Dąbrowska Bożena 
6.    Elak Zdzisław 
7.    Głowacka Sylwia 
8.    Grądzka Krystyna 
9.    Jechna Agnieszka 
10.    Jechna Bożena 
11.    Kulasiński Andrzej 
12.    Mianowska Barbara 
13.    Mianowska Jadwiga 
14.    Rojek Jan 
15.    Rosińska Celina 
16.    Rosiński Grzegorz
17.    Runo Wojciech 
18.    Rytlewski Jerzy 
19.    Sitek Grażyna 
20.    Skrajna Anna 
21.    Skrajny Waldemar 
22.    Stankiewicz Józefa 
23.    Sylwińska Danuta 
24.    Szulkowski Jerzy 
25.    Tomczak Barbara 
26.    Wygryz Sylwia 
27.    Zdunek Andrzej 
28.    Zdunek Teresa

Absolwenci roku szkolnego 1975/76

1.    Bubrowiecki Mirosław 
2.    Chojnowska Magdalena 
3.    Deluga Jolanta 
4.    Grądzka Teresa 
5.    Grądzki Jan 
6.    Iwański Andrzej 
7.    Kalata Bogdan 
8.    Kowalczyk Stanisław 
9.    Kulasiński Ryszard 
10.    Kulasiński Andrzej 
11.    Kurowski Janusz 
12.    Mróz Grażyna 
13.    Piórkowska Ewa 
14.    Ponichtera Barbara 
15.    Ponichtera Sławomir 
16.    Rosiński Wiesław 
17.    Rosińska Barbara 
18.    Rosińska Danuta 
19.    Rosińska Jadwiga 
20.    Szulęcki Karol 
21.    Stankiewicz Elżbieta 
22.    Skrajna Bożena 
23.    Samoraj Dariusz 
24.    Trzcińska Krystyna 
25.    Tomczak Piotr 
26.    Wojciechowska Teresa 

Absolwenci roku szkolnego 1976/77

1.    Bączek Jan
2.    Bubrowiecka Danuta
3.    Bubrowiecki Jerzy
4.    Gąsiewski Jerzy
5.    Głowacki Zbigniew
6.    Iwańska Irena
7.    Jachna Danuta
8.    Kozakiewicz Ewa
9.    Kulasiński Zbigniew
10.    Kulasiński Marek
11.    Macioch Lucyna
12.    Piórkowski Andrzej
13.    Ponichtera Barbara
14.    Ponichtera Urszula
15.    Ponichtera Waldemar
16.    Puścian Małgorzata
17.    Rosiński Henryk
18.    Rosiński Sylwester
19.    Rosiński Wiesław
20.    Sitek Wiesław
21.    Sobieski Mirosław
22.    Sowa Sławomir
23.    Sówka Dariusz
24.    Szkopek Agnieszka
25.    Szkopek Elżbieta
26.    Szulkowska Alicja
27.    Świderek Teresa
28.    Tomczak Teresa
29.    Tomczak Zbigniew
30.    Trzcińska Barbara
31.    Uzdowski Marek
32.    Zdunek Józefa
33.    Zdunek Zbigniew

Absolwenci roku szkolnego 1977/78

1.    Biernat Jolanta
2.    Brzozowski Wiesław
3.    Cisak Zbigniew
4.    Gąsiewski Wiesław
5.    Głowacki Sylwester
6.    Kurowska Bożena
7.    Kurowska Krystyna
8.    Kowalczyk Władysław
9.    Kwiatkowska Lucyna
10.    Leonik Krzysztof
11.    Malińska Małgorzata
12.    Maliński Janusz
13.    Mikołajczyk Teresa
14.    Modzelan Elżbieta
15.    Mróz Jolanta
16.    Nasiadko Tadeusz
17.    Nasiadko Jerzy
18.    Piórkowska Barbara
19.    Piórkowski Jerzy
20.    Podleś Marek
21.    Ponichtera Adam
22.    Ponichtera Leszek
23.    Ponichtera Wojciech
24.    Rosińska Barbara
25.    Rosiński Tomasz
26.    Samselska Bożena
27.    Stankiewicz Małgorzata
28.    Wygryz Krzysztof
29.    Zdunek Janusz
30.    Kwiatkowski Wiesław

Absolwenci roku szkolnego 1978/79

1.    Gałązka Danuta
2.    Głowacki Adam
3.    Grądzik Tomasz
4.    Iwański Zbigniew
5.    Jankowska Teresa
6.    Kozakiewicz Alina
7.    Kopowicz Katarzyna
8.    Kulasiński Henryk
9.    Łazarecki Tadeusz
10.    Obudzińska Bożena
11.    Ponichtera Agnieszka
12.    Ponichtera Grażyna
13.    Ponichtera Lucyna
14.    Ponichtera Małgorzata
15.    Ponichtera Zbigniew
16.    Ponichtera Wiesław
17.    Puścian Bożena
18.    Piórkowski Kazimierz
19.    Rogalska Regina
20.    Rogalski Zbigniew
21.    Rosiński Andrzej
22.    Samoraj Bożena
23.    Śniadała Sylwester
24.    Uzdowski Darek
25.    Waszczak Ewa

Absolwenci roku szkolnego 1979/80

 1.    Biernat Beata
 2.    Bubrowiecka Grażyna
 3.    Damentka Elżbieta
 4.    Deluga Agnieszka
 5.    Gąsiewski Adam
 6.    Grądzik Bożena
 7.    Kruk Witold
 8.    Łada Jolanta
 9.    Łapińska Ewa
 10.    Mianowski Wiesław
 11.    Napiórkowska Dorota
 12.    Piórkowski Sylwester
 13.    Podleś Leszek
 14.    Ponichtera Danuta
 15.    Ponichtera Ewa
 16.    Ponichtera Sławomir
 17.    Ponichtera Jan
 18.    Rytlewski Sławomir
 19.    Stankiewicz Ryszard
 20.    Stankiewicz Wojciech
 21.    Szulkowska Barbara
 22.    Szymański Adam
 23.    Zdunek Wiesław

Absolwenci roku szkolnego 1980/81

 1.    Bączek Krzysztof
 2.    Dąbrowska Agnieszka
 3.    Grądzka Bożena
 4.    Iwański Sylwester
 5.    Jankowska Barbara
 6.    Jechna Krystyna
 7.    Kłos Zbigniew
 8.    Kurowska Mariola
 9.    Modzelan Barbara
 10.    Ponichtera Elżbieta 
 11.    Ponichtera Dariusz
 12.    Ponichtera Krzysztof
 13.    Poplewski Wojciech
 14.    Prabucka Ewa
 15.    Rosiński Leszek
 16.    Skrocka Dorota
 17.    Sobieska Małgorzata
 18.    Stankiewicz Marek
 19.    Sylwińska Barbara
 20.    Szkopek Andrzej
 21.    Tomczak Małgorzata
 22.    Zdunek Anna
 23.    Grądzki Henryk 
 24.    Kowalczyk Tadeusz

Absolwenci roku szkolnego 1981/82

 1.    Cisak Grażyna
 2.    Deluga Beata
 3.    Jechna Artur
 4.    Głowacki Dariusz
 5.    Kowalczyk Danuta
 6.    Kurowska Teresa
 7.    Łada Małgorzata
 8.    Michniewicz Agnieszka 
 9.    Modzelan Anna
 10.    Mróz Adam 
 11.    Obudziński Bogdan
 12.    Podleś Joanna
 13.    Ponichtera Dorota
 14.    Ponichtera Joanna
 15.    Puścian Jerzy
 16.    Rosińska Magdalena
 17.    Rosiński Marek
 18.    Szulkowska Elżbieta
 19.    Szwarc Małgorzata
 20.    Zawadzki Marek

Absolwenci roku szkolnego 1982/83

 1.    Gałązka Ewa
 2.    Głowacka Grażyna
 3.    Jankowski Andrzej
 4.    Kowalczyk Agnieszka
 5.    Kowalczyk Lidia
 6.    Misztal Grażyna
 7.    Napiórkowska Weronika
 8.    Obudziński Mieczysław
 9.    Ponichtera Beata 
 10.    Ponichtera Irena
 11.    Ponichtera Krzysztof
 12.    Ponichtera Stanisław
 13.    Rosińska Agnieszka
 14.    Rosiński Sławomir
 15.    Stankiewicz Agata
 16.    Śliwa Jolanta
 17.    Tryc Beata
 18.    Uzdowski Zbigniew
 19.    Waszczak Krzysztof
 20.    Zawadzki Dariusz
 21.    Żuberek Teresa

Absolwenci roku szkolnego 1983/84

 1.    Choinko Agnieszka
 2.    Gałązka Małgorzata
 3.    Gardocki Dariusz
 4.    Iwańska Agata
 5.    Jankowska Marzena
 6.    Kłos Arkadiusz
 7.    Kozakiewicz Bożena
 8.    Kurowska Agnieszka
 9.    Macioch Jadwiga
 10.    Michalak Anna 
 11.    Mikołajczyk Jolanta
 12.    Rosińska Danuta
 13.    Rosińska Dorota
 14.    Samoraj Ewa
 15.    Stankiewicz Monika
 16.    Sowa Edyta 
 17.    Szladewski Marek 
 18.    Szladewski Robert
 19.    Wojciechowski Marek

Absolwenci roku szkolnego 1984/85

 1.    Bączek Jerzy
 2.    Grądzka Barbara 
 3.    Kowalczyk Jerzy
 4.    Kowalczyk Marzena
 5.    Kurowska Agnieszka
 6.    Kurowska Grażyna
 7.    Łada Adam 
 8.    Łapińska Bożena
 9.    Napiórkowski Marek
 10.    Orłowski Adam
 11.    Pochmara Jarosław
 12.    Ponichtera Zbigniew
 13.    Rosiński Andrzej 
 14.    Rosiński Krzysztof
 15.    Sobieska Agnieszka 
 16.    Śliwa Adam
 17.    Świderek Andrzej
 18.    Uzdowska Katarzyna
 19.    Wilczyński Andrzej
 20.    Zawadzka Renata

Absolwenci roku szkolnego 1985/86

1. Iwańska Małgorzata

2. Kopowicz Paweł

3. Kowalczyk Adam

4. Michalak Zenon

5. Mikołajczyk Lidia

6. Piórkowska Wioletta

7. Ponichtera Agata

8. Ponichtera Jan

9. Ponichtera Małgorzata

10. Ponichtera Wiesława

11. Poplewska Agnieszka

12. Skrocka Katarzyna

13. Stankiewicz Dorota

14. Szymański Marek

15. Trzciński Tadeusz

Absolwenci roku szkolnego 1986/87

1.Choinko Ewa 2. Gałązka Edyta, 3. Iwański Robert, 4. Kwiatkowski Sylwester, 5. Mikołajczyk Katarzyna, 6. Michalak Paweł, 7. Modzelan Renata ,8. Misztal Renata, 9. Piórkowski Tomasz, 10. Ponichtera Danuta, 11. Podleś Marta12. Popławska Agnieszka13. Samoraj Krzysztof 14. Soliwoda Sylwester , 15.Tokarski Marek16. Zawadzki Robert, 17. Zdziech Arkadius<

REKLAMA

Monika Grzelecka

Udostępnij:


powiat wyszkowskiBiałebłotogmina BrańszczykSP w Białymbłociejubileusz100 - lecie nauczania w BiałymbłocieŚwięto Szkoły

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

17
Wtorek
Wrzesień 2019
Wrzesień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
262728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
123456
imieniny:
Franciszka, Lamberty, Narcyza

REKLAMA

Pracuj.pl pl.jooble.org