REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

Na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Walne zebranie członków PSOUU w Wyszkowie

Miasto

Członkowie PSOUU Koło w Wyszkowie 11 maja spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. 

Galeria zdjęć


REKLAMA

O celu i misji Stowarzyszenia opowiedziała przewodnicząca Zarządu Koła - Urszula Mikołajczyk:

- Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania  wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działenie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Misją stowarzyszenia jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie. Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowość niesienia pomocy innym. Celem wspólpracy z innymi podmiotami jest kształtowanie postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Wynikające stąd zadania dla placówki to: podejmowanie działań ułatwiających włączanie osób z niepełnosprawnością inteletkualną w życie środowiska lokalnego. Na koniec 2018 roku w PSOUU Koło w Wyszkowie zarejestrowanych było 42 członków, w tym 39 rodziców. Koło PSOUU w Wyszkowie zasięgiem swojego działania obejmuje głównie obszar powiatu wyszkowskiego.  Z działalności prowadzonej przez Koło korzystały również nasi członkowie i podopieczni z kilku ościennych powiatów - węgrowski, pułtuski, ostrowski  - mówiła.

Przewodnicząca przybliżyła działalność Koła za 2018 rok. Jednym z sukcesów jest decyzja o powstaniu w Wyszkowie mieszkania treningowego dla niepełnosprawnych. 

- Na przestrzeni 2018 roku uczestniczyłam w kilku spotkaniach roboczych z przedstawicielami wyszkowskiego samorządu gminnego w sprawie utworzenia w Wyszkowie mieszkań chronionych treningowych. Rada Miejska w Wyszkowie 25 kwietnia podjęła decyzję o partycypacji w kosztach lokalu przy ul. Łącznej przeznaczonego na ten cel. "Mieszkanie chronione" jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. "Mieszkanie chronione" może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację  pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia - mówiła Urszula Mikołajczyk.

W styczniu 2018 r. Zarząd Koła złożył wniosek o dofinansowanie przez PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

- 21 listopada 2018 roku odebraliśmy samochód volkswagen caravelle. Zakup samochodu (146 tys. 800 zł) był możliwy dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 80 tys zł przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach „Programu  wyrównywania różnic między regionami III”, skierowanego do samorządów powiatowych oraz środkom w wysokości 66 tys. 800 zł gromadzonym przez wiele lat przez PSOUU. W roku 2018 podczas zbiórek publicznych prowadzonych na ten cel zebrano 20 310 zł - mówiła.

Koło prowadzi nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność służąca realizacji celów statutowych odbywała się w okresie sprawozdawczym przede wszystkim poprzez prowadzenie stałych placówek, realizowane zadania publiczne, indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu wyszkowskiego w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami, działalność promującą osoby z niepełnosprawnościami i pracę Koła.

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła także stałe placówki prowadzone przez PSOUU.

- Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkowie jest placówką pobytu dziennego umożliwiającą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i nauki. Prowadził również wczesne wspomaganie rozwoju  dzieci, które obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.  Ośrodek działa w oparciu o Arkusz organizacyjny OREW na dany rok szkolny; arkusz zatwierdzony przez Zarząd Koła i aneksowany każdorazowo przy zmianach organizacji pracy placówki wraz z tygodniowym rozkładem zajęć R-W i WWR, Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny, koncepcję pracy OREW, programem wychowawczym OREW i programem profilaktyki na lata 2016 - 2019 oraz we współpracy z rodzicami wychowanków. Zmiany w arkuszu organizacyjnym dokonywane były m.in. w związku z przyjęciem wychowanków, zatrudnieniem specjalistów do prowadzenia zajęć WWR, zmianą liczby godzin pracy specjalistów. Misją  OREW jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości. Nadrzędnym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii rozumianej jako niezależność i samodzielność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz wsparcie rodziny m.in. w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka oraz radzenia sobie z faktem posiadania dziecka niepełnosprawnego. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie  - przekazana łączna kwota dotacji w 2018 roku na wychowanków realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz spełniających obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 762 tys.158 zł. Znaczną część wydatków dotacji stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne od  wynagrodzeń oraz koszt świadczenia usług terapeutycznych. Warsztaty Terapii Zajęciowej ogólna liczba korzystających 30 osób, w tym 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 9 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (14 kobiet i 16 mężczyzn). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego prowadzonym na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wyszkowskim od 1 stycznia 2018 roku przez PSOUU Koło w Wyszkowie dla 40 dorosłych osób, mieszkańców gmin powiatu wyszkowskiego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekką ze sprzężonymi zaburzeniami, zwłaszcza neurologicznymi.  Funkcjonowanie domu określają - statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. Głównym celem działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest wieloprofilowe postępowanie rehabilitacyjno - terapeutyczne, realizowane poprzez zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej - mówiła.

Zebrani dokonali wyboru władz Koła na kolejną kadencję

Urszula Mikołajczyk - przewodnicząca zarządu Koła

Ewa Gałązka - wiceprzewodnicząca zarządu Koła

Anna Szklarska - skarbnik zarządu Koła

Iwona Paszkiewicz - sekretarz zarządu Koła

Joanna Chruścikowska - członek zarządu Koła

REKLAMA
Monika Grzelecka

Udostępnij:


WyszkówPSOUU Koło w Wyszkowiesprawozdawcze walne zebranie

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

Kanciasty wstęp do "okrągłego stołu" (video)
Wystarczy żeby wszyscy urzędnicy obniżyli sobie 20% z wynagrodzenia i nikt by nie stracił pracy w Wyszkowskich jednostkach Gminnych G.Nowosielski - 149,570,55 + nagroda - 410,18 A.Kowalewska - 117,358,67 zł Skarbnik - 152,384,21 zł Sekretarz - 143,187,98 zł Naczelnicy od 80,000,00 zł do 115, 660,54 zł Dyrektorzy od 100,000,00 zł do 120,000,00 zł Przyjmijmy 20% od 2,000,000,00 zł, daje nam kwotę 400,000,00 zł i nikt by nie musiał być zwolniony w gminnych placówkach. WYSTARCZY OSZCZĘDNOŚCI ZACZĄĆ OD SIEBIE
Weryfikacja
Kanciasty wstęp do "okrągłego stołu" (video)
te dane są dostępne na stronie UMiG - Oswiadczenia majątkowe. Można tak zobaczyć jakie dochody (NIE UKRYWAM, ŻE NIE MAŁE) za poprzednie lata mieli nasi włodarze, jak również dyrektorzy spółek gminy.
@Proszę o interwencję

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

25
Poniedziałek
Maj 2020
Maj
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
27282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

REKLAMA

pl.jooble.org