REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

POWIAT WYSZKOWSKI - KADENCJA 2014-2018

Powiat

REKLAMA

Z OKAZJI V KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO 2014-2018 PREZENTUJEMY PAŃSTWU PODSUMOWANIE DOKONAŃ PRAC SAMORZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

 

Była to pracowita kadencja. Na początku V kadencji zostały przyjęte dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju Powiatu Wyszkowskiego: „Strategia/ Program Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025” i „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016- 2025.

Powiat Wyszkowski skutecznie zabiegał o wykorzystanie różnorodnych szans dla poprawy jakości życia mieszkańców naszego powiatu i osiągnął wymierne rezultaty. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Odnotowaliśmy znaczny spadek stopy bezrobocia z 8,3%  do 4,3 %. Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie środki Funduszu Pracy  (ponad 41 mln zł w tym 26 mln zł środków pozyskanych w ramach realizowanych projektów unijnych i innych) przeznaczył na aktywizację 3877 bezrobotnych, dofinansował 347 przedsięwzięć na podjęcie działalności gospodarczej, 1359 osób pracujących skorzystało z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Stopa bezrobocia w Powiecie Wyszkowskim w latach 2015-2018

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie

Nastąpiła znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dostępności komunikacyjnej w szczególności do obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych. Zostało przebudowanych, wybudowanych, wyremontowanych ponad 41 km dróg powiatowych w ramach zrealizowanych 30 inwestycji drogowych za ponad 40 mln zł.  Są nowe skrzyżowania dróg, mosty, ronda, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, przejścia z azylami dla pieszych. Projekt „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” droga o długości około 17,95 km realizowany w formule RIT o wartości ogółem 12 854 752,19 zł, uzyskał dofinansowanie UE (EFRR) – 7 402 873,26 zł, ponadto swój wkład finansowy (przebieg na terenie gminy) wniosła Gmina Brańszczyk - w wysokości 891.412,00 zł oraz Gmina  Długosiodło – 1 809 837,00 zł.

Ograniczone środki są wydawana racjonalnie. Wspólne inwestycje drogowe samorządu powiatowego, gmin i województwa mazowieckiego są przejawem gospodarności i zaspakajają najbardziej oczekiwane potrzeby mieszkańców. Dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu wyszkowskiego pochodzi z: środków unijnych, Programu Szwajcarskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019, ze środków własnych gmin Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka i Wyszków oraz ze środków Województwa Mazowieckiego oraz Nadleśnictwa Wyszków.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi Nr 4403W w ramach RIT

 

 

Rondo w Porządziu

 

Most w Gołymstoku gm. Rząśnik

 

Samorząd powiatu wyszkowskiego wspiera działania SPZZOZ w Wyszkowie mające na celu wysoką jakość świadczonych usług medycznych. W latach 2015-2018 przeznaczył na ten cel ponad 6 mln zł. Wyremontowano i zmodernizowano Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii, zakupiono nowe ambulanse, aparaturę i sprzęt medyczny.

SPZZOZ w Wyszkowie pozyskał środki unijne (EFRR) w wysokości prawie 11 mln zł w tym na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i usług on-line, wspomagających obsługę pacjenta. W ramach projektu „Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku", w zakresie świadczeń AOS i POZ”. Dzięki dokonanym zakupom nowego sprzętu do poradni specjalistycznych: okulistycznej, endoskopii, kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, ginekologiczno-położniczej, neonatologicznej, reumatologicznej w SPZZOZ w Wyszkowie a także NZOZ POZ w Rząśniku pacjenci uzyskają możliwość wykonywania badań, także specjalistycznych na miejscu. Skróci się czas diagnozowania. Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych” finansowany przez UE wysokości 5 342 174,84 zł (EFRR) przewiduje również usługi prowadzone przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, opieki koordynowanej, zapewniającej kompleksowość i ciągłość opieki, nastawionej na wynik, z pacjentem w centrum uwagi, zakup sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego, technicznego i socjalno-bytowego, modernizację trzykondygnacyjnego budynku, w którym znajduje się oddział kardiologiczny i oddział chorób wewnętrznych, w którym świadczone są usługi onkologiczne.

 

  

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Poradni Specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)

 

Z myślą o najmłodszych samorząd ze środków własnych wybudował dwa domy dla dzieci. Poprawiły się warunki bytowania ponad 200 mieszkańców Domów Opieki Społecznej w Brańszczyku w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.

 

Domy dla Dzieci w Wyszkowie – Dom nr 1 i Dom nr 2

 

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – Budynek Główny

Został zrealizowany nasz cel „Wysoka jakość kształcenia, poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych i społecznych” przygotowujących uczniów i uczennic do zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej. Na ten cel samorząd powiatowy pozyskał  ponad 11 mln zł ze środków UE. 501 uczniów i uczennic zdobyło doświadczenie zawodowe uczestnicząc w stażach i praktykach zawodowych, podnosząc kompetencje zawodowe i społeczne. 17 pracowni przedmiotowych i zawodowych zostało wyposażonych do realizacji teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w sprzęt i pomoce dydaktyczne dofinansowane ze środków UE  w ramach 3 projektów w kwocie ponad 0,9 mln zł („Zwiększenie potencjału szkół na Mazowszu”, ”Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” oraz  „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego”. 91 uczniów i uczennic zdobyło doświadczenie i kompetencje zawodowe, uczestnicząc w stażach/ praktykach zagranicznych (Hiszpania, Włochy, UK, Niemcy, Portugalia). 160 osób dorosłych podnosi kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim”.

 

Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie

 

Pracownia w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie

 

Pracownia w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie

 

Staż zagraniczny 15 uczniów i uczennic z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  „Kopernik” w Wyszkowie w Portugalii

 

Praktyka zawodowa uczniów z Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie w Quad Graphics w Wyszkowie

 

 

Ogłoszenie płatne

REKLAMA
Admin Admin

Udostępnij:


powiat wyszkowskisamorządkadencja 2014-2018

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

23
Wtorek
Kwiecień 2019
Kwiecień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12345
imieniny:
Ilony, Jerzego, Wojciecha

REKLAMA

Pracuj.pl