REKLAMA

REKLAMA

Komu należy się 500 zł na dziecko?

Autor: Admin Admin

Miasto | Środa, 24 lut 2016 14:05

Przedstawiciele 314 gmin i 37 powiatów z województwa mazowieckiego wzięli udział w piątek 19 lutego w szkoleniu dotyczącym realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Spotkanie miało miejsce w Galerii Porczyńskich w Warszawie, a otworzyła go minister Elżbieta Rafalska oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. 

Miasto

REKLAMA

Gminę Wyszków reprezentowały 3 osoby (Agnieszka Mróz – dyrektor OPS, Mirosława Staniszewska - kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych  OPS, Leszek Marszał – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu), przedstawiciele specjalnie powołanego przez Burmistrza Wyszkowa zespołu, którego zadaniem będzie wdrożenie programu świadczeń wychowawczych na terenie gminy Wyszków.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 PLN rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 PLN netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 PLN netto.

Na Mazowszu szacowane jest ok. 459 400 dzieci uprawnionych do uzyskania wsparcia w ramach programu "Rodzina 500 plus". Łącznie do mazowieckich samorządów trafi w 2016 roku około 2.109.491.033 PLN. Kwota 42.189.820 PLN to przybliżone koszty obsługi programu.

Wojewoda Zdzisław Sipiera poinformował na szkoleniu, że część gmin otrzyma środki na wdrożenie ustawy jeszcze w piątek (8.405.000 PLN z ponad 42 mln PLN). Pieniądze o których poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zostaną przekazane w kilku transzach. W przypadku gminy Wyszków będzie to szacowana kwota na poziomie 300.000 PLN do końca 2016 roku (2% wartości projektu). W ramach przekazanej pierwszej części kwoty JST nie będą mogły dokonywać zakupów inwestycyjnych (wydatki na zakup pojedynczych składników majątkowych o wartości powyżej 3500 PLN).

Oprócz tradycyjnej, papierowej formy złożenia wniosku o wypłatę świadczenia rodzice będą mogli złożyć wymagane dokumenty również online, przez Internet.

Będą to w sumie cztery kanały pozwalające na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej. Po pierwsze przez portal Emp@tia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugim kanałem będzie Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), trzecim - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), czwartym natomiast - systemy banków, które udostępniają swe usługi w formie elektronicznej.

Pierwsza część szkolenia obejmowała omówienie nowej Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, natomiast w drugiej części, przez blisko 3 godziny przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej lub jednostek samorządowych zadawali pytania dotyczące finansowania, systemów informatycznych i obsługi oraz w głównej mierze nietypowych sytuacji jakie mogą wystąpić przy rozpatrywaniu wniosków wychowawczych. Pytania kierowane były szczególnie do Olgierda Podgórskiego - Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej, Wiesławy Kacperek - Biegańskiej - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Marka Kulawczyka - Dyrektora Departamentu Informatyki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnia osoba z wymienionej trójki przekazała informację, iż obsługa informatyczna wniosków wychowawczych po stronie organu właściwego prowadzącego będzie miała miejsce w ramach obecnie posiadanego oprogramowania. Dodatkowy moduł zostanie stworzony przez wszystkie 8 firm, które dostarczają software do ośrodków pomocy społecznej na terenie Mazowsza. Trzy spośród 8 firm wg słów dyrektora Kulawczyka obejmuje blisko 85% procent jednostek. W tej trójce jest firma Sygnity, z której oprogramowania korzysta wyszkowski ośrodek pomocy społecznej. Umowny termin przekazania działającego modułu został wyznaczony na tydzień przed startem składania wniosków tj. 23 marca. W ramach prac nad obecnie stosowanym ministerialnym scentralizowanym systemem Emp@tia zostanie poprawiona komunikacja zewnętrzna z podprogramami Ministerstwa Finansów, EKSMOoN (udostępnianie danych o orzeczeniach o  niepełnosprawności), ZUS, PESEL (bezpośrednia komunikacja z SRP Źródło). Właśnie kwestia sprawdzania online zestawu usług do weryfikacji i udostępniania danych z rejestru PESEL była najczęściej poruszaną kwestią przez uczestników szkolenia, z uwagi na fakt, że w chwili obecnej komunikacja jest niedostępna, a warunek funkcjonalności online wydaje się niezbędny przy pierwszej weryfikacji prawidłowości złożonego wniosku 500+ przez matkę, ojca lub opiekuna prawnego dziecka.

źródło: UM

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (0).

REKLAMA

Brak komentarzy

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

Najnowsze komentarze.

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA