REKLAMA

REKLAMA

10 lat z patronem

Autor: Monika Grzelecka

Nauka | Czwartek, 06 cze 2024 17:15

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie 4 czerwca obchodziła wyjątkowy jubileusz - 10-lecie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego.

Uroczystości zostały zainaugurowane mszą świętą w kościele św. Rocha w Długosiodle, sprawowaną przez ks. Damiana Małkowskiego. We wspólnym nabożeństwie uczestniczyła cała społeczność szkolna. Druga część obchodów odbyła się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starym Bosewie, gdzie zgromadzonych powitali Adam Heronimek i Emilia Pujer:

- Szkole Podstawowej imienia ks. Jana Twardowskiego, przyświeca myśl poety: „Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko, kocha się za nic.” To zaszczytne imię nadano 4 czerwca 2014 roku. Od tej pory jest to święto całej społeczności szkolnej. Nasz patron zobowiązuje nas do pracy i uczciwości. Staramy się rzetelnie uczyć, osiągać sukcesy na miarę naszych możliwości i postępować tak, by nie zawieźć zaufania rodziców i nauczycieli. Jesteśmy dumni, że patronuje nam tak wspaniała postać jak ks. Jan Twardowski - mówili.

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bosewie, Beata Rydzewska, wróciła do wydarzeń sprzed dziesięciu lat:

- Tego dnia miała miejsce piękna uroczystość związana z nadaniem imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Starym Bosewie. Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania co robić, jak żyć i postępować. Kreuje wzór osoby: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji oraz jest godny naśladowania. Wspólną decyzją nauczycieli, rodziców i uczniów na patrona naszej szkoły został wybrany ks. Jan Twardowski, wybitny poeta, wyjątkowy człowiek - mówiła.

- 10 lat temu, podobnie jak dzisiaj, rozpoczęliśmy uroczystość mszą świętą, sprawowaną przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili przedstawiciele rodziców: Ewa Baranowska, Ewa Pałubińska, Mariusz Kukielski oraz przedstawiciele uczniów: Karolina Napiórkowska, Agnieszka Kulesza, Grzegorz Składanek. Autorką słów i muzyki do hymnu szkoły była nauczycielka języka polskiego Marta Gołębiewska.

Dyrektor przedstawiła także działania związane z patronem szkoły, jakie podejmuje placówka:

- Zapoznajemy uczniów z życiem i bogatą twórczością wybitnego poety. Organizujemy liczne konkursy plastyczne, fotograficzne, pięknego czytania poezji. Uczestniczymy także w zjazdach szkół noszących imię księdza - poety. Ksiądz Jan Twardowski nieustannie nas inspiruje i zachęca do głębszej refleksji nad sensem naszych działań, poszukiwania autorytetów. Podejmujemy różne działania, dzięki którym uczymy wartości takich jak szacunek, życzliwość wobec drugiego człowieka, tolerancja. Ksiądz Twardowski uważał, że wiara jednego człowieka ma moc ratowania świata, choć nie widzimy jej mocnych nitek podtrzymujących wielu słabszych od nas. Nasi uczniowie, podążając za tymi wskazówkami, angażują się corocznie w wielu akcjach charytatywnych m.in. Szlachetna Paczka, Paczka na Kresy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza. Szkolny Klub Wolontariatu organizuje kiermasze, podczas których zbierane są pieniądze dla podopiecznych różnych fundacji. Wspierają także braci mniejszych, zbierając corocznie karmę dla zwierząt. W naszym ogrodzie zawisły także budki dla owadów. 

- Nasz patron był poetą szczególnie wrażliwym na piękno i dobro przyrody - kontynuowała dyrektor. - Podążając jego śladami, nasza szkoła kształtuje postawę proekologiczną poprzez różnorodne działania i edukację. Organizujemy warsztaty i wykłady na temat ochrony środowiska, prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące segregacji odpadów. Uczniowie angażowani są do działań praktycznych, takich jak sadzenie drzew, porządkowanie terenu wokół szkoły podczas akcji sprzątania z okazji Dnia Ziemi i Sprzątania Świata. Mają możliwość wykazania się wiedzą podczas konkursów o tematyce ekologicznej. Uczestniczymy także w lokalnych inicjatywach ekologicznych. Poprzez te działania uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają postawę odpowiedzialności i troski o planetę. Nasza placówka uzyskała tytuł „Ekoszkoły”. W szkole kształtujemy i pielęgnujemy wartości patriotyczne i obywatelskie. Aktywnie uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach patriotycznych, obchodach rocznic narodowych czy uroczystościach związanych ze świętami państwowymi. Bierzemy udział w  akcjach: "Szkoła pamięta", "Szkoła do hymnu". Organizujemy spotkania z przedstawicielami Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie. Patriotyzmu uczą się już przedszkolaki. Podjęte przez nich działania zaowocowały uzyskaniem III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Podziel się Historią”.Łącząc pokolenia współpracujemy z Klubem Seniora „Bosewskie Starszaki”. Wprowadzamy innowacje, w których uczniowie wykazują się kreatywnością. Organizujemy symulację wyborów samorządowych i parlamentarnych. Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Osiągamy sukcesy w wielu dziedzinach. Możemy pochwalić się osiągnięciami w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Nasi uczniowie uzyskiwali tytuły laureata i finalisty. Z sukcesem bierzemy udział w olimpiadzie zdrowia PCK uzyskując czołowe miejsca w etapie rejonowym. Zajmujemy też wysokie miejsca w konkursie dla województwa mazowieckiego "Ekoszkoła". Corocznie uczestniczymy w konkursach recytatorskich „Warszawska Syrenka”, "Konkursie pięknego czytania". Kilkukrotnie osiągnęliśmy czołowe miejsca w powiecie. Rozwijamy swoje umiejętności matematyczno-informatyczne, biorąc udział w konkursach na różnych szczeblach. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach języków obcych. Liczne sukcesy osiągają uczniowie w konkursach plastycznych. Bierzemy też udział w konkursach wokalnych o różnej tematyce. Zdobywamy czołowe miejsca w zawodach sportowych na różnych szczeblach, docierając także do etapu ogólnopolskiego. Odnosiliśmy wielokrotnie sukcesy w  międzypowiatowych  i  powiatowych sztafetowych biegach przełajowych,  turniejach piłki nożnej, turnieju w ringo, czwórboju lekkoatletycznym. Nasi uczniowie doskonale znają przepisy ruchu drogowego, czego dowiedli wielokrotnie podczas konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Corocznie jesteśmy gospodarzami i współorganizatorami gminnego etapu tego konkursu. W tym roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową na Miasteczku Ruchu Drogowego.

- Zaprezentowana działalność szkoły pokazuje jej dynamiczny rozwój na wielu płaszczyznach. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ścisła współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a także zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, przyjaciół, instytucji, społeczności szkolnej i lokalnej. Wspólne działania kreują pozytywny wizerunek szkoły, przynoszą satysfakcję i stanowią impuls do  podejmowania nowych wyzwań. W  imieniu swoim własnym i całej społeczności szkolnej pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę, a w szczególności za otaczanie naszej szkoły troskliwą opieką, wspieranie nas w realizacji zamierzonych celów, wychodzenie naprzeciw naszym oczekiwaniom i inspirowanie nas do twórczej pracy. Jednocześnie żywię nadzieję na dalszą, piękną współpracę na rzecz szkoły i całego środowiska lokalnego. 

Ważnymi partnerami dla rozwoju placówki są rodzice. 

- Wspierają uczniów i nauczycieli w realizacji zadań promujących szkołę, a także są inicjatorami wielu działań - zaznaczyła dyrektor. - Dzięki wspólnym wysiłkom możemy tworzyć wyjątkowe wydarzenia, jak piknik rodzinny, które nie tylko dostarczają radości i zabawy, ale także pogłębiają współpracę. Kolejnym przedsięwzięciem integrującym środowisko oraz budującym więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami była "Akcja Sadzimy" mająca na celu stworzenie pięknego ogrodu na placu szkolnym.

Głos zabrała starosta Powiatu Wyszkowskiego Marzena Dyl:

- Niedawno byłam tu nauczycielką a jak się wszystko zmieniło i dzisiaj już w innej roli tutaj jestem. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w dzisiejszych uroczystościach. W imieniu własnym i całej społeczności Powiatu Wyszkowskiego składam serdeczne gratulacje i najwyższe wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz dzieci i młodzieży, które tutaj w szkole w Starym Bosewie imienia Jana Twardowskiego odnajdują odpowiednią przestrzeń do rozwoju, nauki, doskonalenia swoich umejętności. Przez wiele lat z wami współpracowałam i przez wiele lat tutaj uczyłam najpierw logopedii i języka polskiego. Łącząc wyrazy szacunku, życzę wszystkim kolejnych lat działalności tutaj w szkole, działalności nauczycielom, takiej przynoszącej satysfakcję, sukcesy dla was ale i dla uczniów. Życzę dużo radości płynącej z rozwoju tej szkoły - mówiła. 

- Dlaczego taka uroczystość? Żeby przypomnieć sobie słowa księdza Jana, że najbardziej ze wszystkich na świecie podobnie jak wasi nauczyciele kochał dzieci - dodała Teresa Michalak, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. - Macie to szczęście, że wasz patron jest znakomitym wprowadzającym was w dorosłe życie. Jeżeli każdy z was zabierze do swojego bagażu jeden jego wiersz to zapewniam, że ten wiersz nauczy go radości, wyrozumiałości i zrozumienia trudnych sytuacji, bo i takie w życiu się zdarzają. "Gdy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno" i to jest takie piękne, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Ja w tej szkolę czuję się jak w domu, przyjeżdzałam tu od lat. Szkoły gminy Długosiodło to są niepowtarzalne szkoły, każda z nich ma swój charakter. Życzę, aby patron towarzyszył wam w codziennym życiu, żeby przywoływać jego myśli i pielęgnować jego poglądy.

- Seneka powiedział tak: "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia". Życzymy dyrekcji i nauczcielom wielu ciekawych pomysłów,  twórczej atmosfery pracy oraz satysfakcji z działań tworzących kształtowanie postaw młodych ludzi. Uczniom życzymy, aby szkoła była dla was miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Bądzcie aktywni w zdobywaniu wiedzy i wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudności. Niech spełnią się wasze marzenia - mówiła Ewa Karczewska, zastępca wójta gminy Długosiodło.

Na ręce dyrektor szkoły wręczono wiele upominków i życzeń dla placówki na dalsze lata. Z okazji jubileuszu uczniowie szkoły wystawili wzruszającą inscenizację słowno - muzyczno, ukazującą życie i twórczość patrona szkoły, przygotowaną pod kierunkiem Iwony Dobkowskiej i Marzeny Długołęckiej. Dla upamiętnienia wielkiego poety - patrona SP w Starym Bosewie z okazji jubileuszu przed budynkiem szkoły odbyło się symboliczne odsłonięcie tabliczki przy drzewie pomniku patrona - klonie "Jan”. Przecięcia wstęgi dokonali: Beata Rydzewska, Teresa Michalak, Ewa Karczewska, Beata Kiełczewska, Amelia Winczewska - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. 

Z okazji wyjątkowego jubileuszu odbyły się konkursy na różnych szczeblach związane z patronem szkoły m.in. konkurs fotograficzny pt. "Wiersze księdza Jana Twardowskiego w obiektywie", który polegał na zilustrowaniu za pomocą fotografii dowolnie wybranego wiersza księdza Jana Twardowskiego. Konkurs plastyczny pt. "Ksiądz Jan od biedronek". Praca konkursowa polega na zilustrowaniu dowolnie wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego dowolną techniką plastyczną. Gminny konkurs poetycki inspirowany życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego, który polegał na napisaniu wiersza inspirowanego życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego, nawiązującego do tematu "Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza - uśmiech".

Laureaci konkursów:

Konkurs plastyczny pt. „Ksiądz Jan od biedronek”:

Kategoria I (klasy I - III)

I miejsce - Kalina Zwierzyńska (Stare Bosewo) ex aequo Alicja Pujer (Blochy)

II miejsce - Mikołaj Chorchos (Blochy) ex aequo Julia Chrzanowska (Stare Bosewo)

III miejsce - Zoy Bodewes (Stare Bosewo)

Wyróżnienie - Oliwier Jechna (Blochy)

Kategoria II (klasy IV - VI)

I miejsce - Lena Godlewska (Stare Bosewo) ex aequo Lena Deluga (Stare Bosewo)

II miejsce - Maria Smolińska (Dalekie) ex aequo Anna Sobotka (Stare Bosewo)

III miejsce - Agnieszka Szredzińska (Dalekie) ex aeqou Kacper Kołakowski (Dalekie)

Kategoria III (Klasy VII- VIII)

I miejsce - Wiktoria Kruszewska (Stare Bosewo)

II miejsce - Lena Paluszak (Stare Bosewo)

Konkurs fotograficzny pt. „Wiersze księdza Jana Twardowskiego w  obiektywie”

Kategoria I  (klasy 0 – III - prace rodzinne)

I miejsce - Karol Wyszomirski (Długosiodło)

II miejsce - Alicja Pujer (Blochy)

III miejsce - Alicja Iwańska (Blochy)

Kategoria II - (klasy IV - VI)

I miejsce - Lena Godlewska (Stare Bosewo)

II miejsce - Dawid Owsiak (Dalekie)

III miejsce - Anna Sobotka (Stare Bosewo)

Kategoria III - (klasy VII - VIII)

I miejsce - Michał Wyszomirski (Długosiodło) ex aequo Norbert Ćwik (Dalekie)

II miejsce - Jakub Komar (Dalekie) ex aequo Lena Kołakowska (Dalekie)

III miejsce - Krzysztof Szredziński (Dalekie)

Wyróżnienie - Cezary Bloch (Dalekie) i Wiktoria Karamuz (Dalekie)

Kategoria IV - osoby dorosłe

I miejsce - Marzena Kulesza

II miejsce -  Eliza Kulesza - Godlewska  

Gminny konkurs poetycki inspirowany życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego:

Kategoria II (klasy IV - VI)

I miejsce - Julia Karamuz (Długosiodło)

II miejsce - Lena Bloch (Blochy)

III miejsce - Jakub Solmiński (Stare Bosewo)

Wyróżnienie - Alicja Chodkowska (Blochy)

Kategoria III (klasy VII - VIII)

I miejsce - Natalia Rutkowska (Blochy)

II miejsce - Weronika Krajewska (Blochy)

III miejsce - Wiktoria Karamuz (Dalekie)

Wyróżnienie - Lena Kołakowska (Dalekie),  Alan Kacprzyk (Blochy), Zofia Rosińska (Długosiodło). 

Laureatom wręczono dyplomy oraz upominki.


 

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (0).

REKLAMA

Brak komentarzy

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

Opieka i wychowanie
Edukacyjna Bawialnia Montessori

ul. Sowińskiego 58 - Galeria RONDO, II piętro 07-200 Wyszków

[email protected]

537-798-318, 608-012-077

www.roisa.pl

Usługi
Ośrodek Szkolenia Kierowców PUCHTA

ul. gen. J. Sowińskiego 79A (II piętro) Wyszków

[email protected]

602 513 473, 505 142 852

www.puchta.wyszkow.com.pl

Usługi branżowe
"LEK-MET" Andrzej Wrzesiński - Skup Złomu Stalowego i Metali Kolorowych

Leśna 40 (obok Cynkometu) 07-202 Wyszków

[email protected]

29-742-30-14, 797-633-676

www.lekmet.pl

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA