REKLAMA

REKLAMA

Komisje pod dyktando

Autor: Elwira Czechowska

Powiat | Poniedziałek, 27 maj 2024 00:44

Ponad cztery godziny trwało ustalanie liczebności i składu pięciu komisji pracujących w Radzie Powiatu Wyszkowskiego. Niektórzy radni pracują w trzech, a inni w żadnej. Dlaczego?

REKLAMA

SKŁADY KOMISJI W KADENCJI 2024-2029:

Komisja rewizyjna: Elżbieta Piórkowska (przewodnicząca), Paweł Abramczyk, Teresa Czajkowska, Danuta Rzempołuch, Marek Kaniewski

Komisja skarg wniosków i petycji: Marek Kaniewski (przewodniczący), Krzysztof Wawrzyńczak, Arkadiusz Darocha, Elżbieta Piórkowska, Paweł Abramczyk

Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa: Paweł Abramczyk (przewodniczący), Danuta Rzempołuch, Mariusz Bryk, Adam Mróz, Grzegorz Nowosielski 

Komisja zdrowia i pomocy społecznej: Arkadiusz Darocha (przewodniczący), Teresa Czajkowska, Bartłomiej Adler, Agnieszka Ołdak-Prokop, Iwona Wyszyńska, Mieczysław Pękul, Grzegorz Nowosielski

Komisja edukacji, kultury i sportu: Elżbieta Piórkowska (przewodnicząca), Paweł Deluga, Bartłomiej Adler, Marek Kaniewski, Krzysztof Wawrzyńczak, Stanisław Żołyński.

 

W Radzie Powiatu obecnej kadencji powstały cztery kluby radnych:

- Klub Radnych WIS Masz Wybór z przewodniczącym Arkadiuszem Darochą

- Klub Radnych Porozumienie Służy Ludziom Trzecia Droga - przewodniczący Paweł Abramczyk

- Klub Radnych Wspólnota Samorządowa Wyszków - przewodnicząca Agnieszka Ołdak-Prokop

- Klub Radnych PiS - przewodnicząca Teresa Czajkowska.

Ma to znaczenie o tyle, że każdy klub musi mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Komisja może liczyć do 6 osób. 

- Po rozmowach z osobami decyzyjnymi z klubów zgłaszam następujące kandydatury: Elżbieta Piórkowska, Paweł Abramczyk, Mariusz Bryk, Danuta Rzempołuch, Marek Kaniewski. Na przewodniczącą zgłaszam Elżbietę Piórkowską - powiedział wicestarosta Tadeusz Kuchta.

- My nie ustaliliśmy jako klub, że ja będę w komisji rewizyjnej i do komisji zgłaszamy radną Teresę Czajkowską - oznajmił Mariusz bryk, ktory nie wyraził zgody na kandydowanie do komisji rewizyjnej. 

Propozycja wicestarosty nie spodobała się również radnym klubu WIS Masz Wybór.

- Szliśmy do wyborów z pewnym przekazem, w kampanii mówiliśmy o przejrzystości spraw, które toczą się w samorządzie. Proponuję, abyśmy nie głosowali panelowo, tylko wybrali członków a następnie wybrali przewodniczącego. Wyborcy mają prawo wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania i jakie są nasze głosy. Trudno będzie zagłosować przeciwko kandydaturze własnej na członka i przeciwko przewodniczącemu naraz. Odbierane jest nam prawo wypowiedzenia się na temat kandydatury przewodniczącego. Proponuję, byśmy rozdzielili te głosowania - wnioskował Arkadiusz Darocha.

- Przewodniczącego wybiera Rada spośród członków komisji. Każdy klub ma prawo zgłosić swojego przedstawiciela - wyjaśniał mecenas Piotr Zdziebłowski.

- Jest jedna osoba odosobniona. w ramach demokratycznych teŻ ma prawo głosu. chciałbym zgłosić do komisji radnego Pawła Delugę - zaproponował Arkadiusz Darocha.

- Jako jedyny, który nie mógł zawiązać klubu, byłoby stosowne, gdybym w tej komisji się znalazł, ale to już oddaję pod ocenę państwa - powiedział sam zainteresowany.

- Nie jestem członkiem żadnego klubu radnych i przynajmniej dwie osoby na tej sali nie są członkami klubu - dodał Adam Mróz, jedyny radny z KO.

Ale rządząca koalicja nie widziała dla Pawła Delugi miejsca ani w komisji rewizyjnej, ani w komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa, ani też w komisji zdrowia i pomocy społecznej - we wszystkich głosowaniach grupa radnych mająca większość nie udzielała mu poparcia. Zdecydowali, że Paweł Deluga wszedł jedynie do składu komisji edukacji, kultury i sportu. Taki sam scenariusz przygotowany był dla radnej Agnieszki Eychler z PiS, ale ta nie wyraziła zgody na członkostwo w komisji edukacji. 

- Zapytam radną Eychler, czy jako nauczycielka, dyrektorka szkoły nie chce pracować w tej komisji, która jest bardzo merytoryczna? - zwróciła się przewodnicząća Iwona Wyszyńska.

- Tu jest bardzo dużo nauczycieli, osób przygotowanych do pracy w tej komisji. Zależało mi na pracy w innych komisjach, a tu jest dużo nauczycieli i nie ma to wpływu na pracę tej komisji - odparła radna klubu PiS, która została poza składem wszystkich komisji.

- Mamy taką sytuację, że mamy radnych, którzy będą pracowali w trzech komisjach i mamy radną, która nie będzie w żadnej i nie chodzi o to, że nie chciała tylko forma, jak się tutaj przeprowadza te głosowania... Bardzo mi się to nie podoba - skomentowała radna Danuta Rzempołuch.

- Nie ma przepisu, by zmusić radnego do pracy w komisji. Ma prawo, ale nie obowiązek i nie można określić, narzucić liczby komisji, w której radny może pracować. Jest zapis, że radny może być członkiem dwóch komisji. W mojej ocenie jeśli nie wyraził zgody, to powołanie komisji bez udziału tego radnego nie będzie naruszać prawa - objaśniał radca prawny urzędu.

Na komentarz pozwoliła sobie Teresa Czajkowska:

- Każdy w swoim sumieniu wie o co chodzi. zgłaszaliśmy kilkukrotnie panią radną, nie daliście jej szansy pracy w innych komisjach, a teraz ze wskazania określonego władz musi być w tym szeregu. Wypadło z rachunków i doczekała się miejsca w ostatniej komisji? Po ludzku jest przykro - powiedziała.

I radny Deluga, i radna Eychler mogli pracować w innych komisjach, gdyby koalicja rządząca przychyliła się do wniosku opozycji o zwiększenie liczebności komisji z 5 do 7 osób. Udało się to tylko w przypadku komisji zdrowia i pomocy społecznej a to wskutek prawdopodobnie pomyłki radnego Mieczysława Pękula. W pozostałych przypadkach wnioskujący o pięcioosobowy skład komisji upierał się przy swoich wnioskach a większość w Radzie je przegłosowywała. 

- Dlaczego pan się upiera i przy każdej uchwale składa wniosek, by komisja liczyła 5 a nie np. 6 członków? Ograniczamy liczbę osób. Ludzie chcą pracować, radny Deluga zgłaszał chęć, a chyba gorzej by było gdyby nie chcieli pracować. A tu jest "nie, bo nie” z automatu - dopytywała radna Teresa Czajkowska.

- Ja zgłosiłem wniosek formalny - odparł tylko Tadeusz Kuchta.

- W czym jest problem, żeby te komisje liczyły więcej niż zgłaszane przez pana z automatu 5 osób - włączyła się w dyskusję Danuta Rzempołuch.

- Liczba osób nieparzysta jest najlepsza do głosowania. Wtedy nie ma równowagi, tylko jest pozycja, która łączy to, że jest większość - tłumaczył Tadeusz Kuchta.

Argumenty podawał też radny Grzegorz Nowosielski:

- Skład pięcioosobowy jest bardziej praktyczny, łatwiej uzyskać kworum i mieć ważne głosowania. W 5-osobowej wystarczy że przyjdą 3 osoby i już są ważne głosowania. Nie ma żadnego ograniczenia, aby inni radni przychodzili na te komisje, wypowiadali się w sposób swobodny. Nikt nikomu głosu nie ogranicza - mówił.

Za wyjątkiem komisji zdrowia, której przewodniczącym z jednogłośnym poparciem całej Rady został jedyny w jej składzie medyk, Arkadiusz Darocha, opozycja nie mogła liczyć na przewodnictwo innym komisjom.

- Nasi koledzy "na górze" nie dostali nic, my oddaliśmy opozycji komisję zdrowia - komentowała w kuluarach składy komisji w Radzie Miejskiej Elżbieta Piórkowska. 

W Radzie Powiatu została ona przewodniczącą aż dwóch komisji - rewizyjnej i edukacji. W głosowaniu na przewodniczącą komisji rewizyjnej 10:9 wygrała z kandydaturą Teresy Czajkowskiej. Przewodniczącym komisji skarg i wniosków został Marek Kaniewski z klubu PSL Trzecia Droga, który wygrał głosowanie w Krzysztofem Wawrzyńczakiem z PiS. Na czele komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa stanął Paweł Abramczyk z PSL Trzecia Droga, który w głosowaniu pokonał Mariusza Bryka z PiS i Danutę Rzempołuch z WIS Masz Wybór. Na szefa komisji edukacji zgłoszono Pawła Delugę (8 za, 10 przeciw, wstrzymuje się 1) i Elżbietę Piórkowską (10 za,. 4 wstrzymuje się, 5 przeciw). Wygrała kandydatka Wspólnoty Samorządowej Wyszków.

Podczas obrad II sesji Rady Powiatu znów dochodziło do sytuacji budzących wątpliwości prawne, a nawet błędów proceduralnych. A to przewodnicząca nie poddała pod głosowanie jednej ze zgłoszonych kandydatur, a to nie zapytała radnych o zgodę na kandydowanie. Bronił jej Grzegorz Nowosielski, a opozycja wnioskowała o reasumpcję głosowania - jak podkreślała - dla zachowania procedur i powagi obrad. 

- Wszyscy popełniamy błędy. Proszę o odrobinę więcej cierpliwości. Wszyscy jesteśmy tu w nowej roli. Radna de facto wyraziła milcząco zgodę na kandydowanie, bo nie protestowała podczas głosowania, że nie chce kandydować. Do niczego to nie prowadzi, a na pewno nie buduje porozumienia i zgody. Powinniśmy się ścierać ale nie co do mini uchybień, bo pani przewodnicząca nie zapytała 13 sekund wcześniej o zgodę - mówił Grzegorz Nowosielski.

- Skoro pan prosi o wyrozumiałość, ja też proszę o szanowanie naszego czasu, bo przerwa miała trwać 5 minut, a państwo wróciliście po 20 minutach bez uprzedzenia drugiej strony - odparła Agnieszka Eychler, komentując przedłużające się przerwy w obradach. 

Decyzję większości co do jej pracy w komisjach, radna Agnieszka Eychler skwitowała krótko:

- Polityka - i zadeklarowała, że będzie przychodziła na posiedzenia komisji.

- Nie wyklucza to mnie z pracy w komisjach w roli obserwatora, aby być na bieżaco co się dzieje - mówi.  

W KTÓREJ KOMISJI PRACUJE TWÓJ RADNY?

Paweł Abramczyk: 1. Komisja rewizyjna; 2. Komisja skarg, wniosków i petycji; 3. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa (przewodniczący)

Bartłomiej Adler: 1. Komisja zdrowia i pomocy społecznej; 2. Komisja edukacji, kultury i sportu

Mariusz Bryk: 1. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Teresa Czajkowska: 1. Komisja rewizyjna; 2. Komisja zdrowia i pomocy społecznej

Arkadiusz Darocha: 1. Komisja zdrowia i pomocy społecznej (przewodniczący); 2. Komisja skarg, wniosków i petycji

Paweł Deluga: 1. Komisja edukacji, kultury i sportu 

Marzena Dyl (starosta): -

Agnieszka Eychler: -

Marek Kaniewski: 1. Komisja rewizyjna; 2. Komisja skarg, wniosków i petycji; 3. Komisja edukacji, kultury i sportu

Tadeusz Kuchta (wicestarosta): -

Adam Mróz: 1. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Grzegorz Nowosielski: 1. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa; 2. Komisja zdrowia i pomocy społecznej

Agnieszka Ołdak-Prokop: 1. Komisja zdrowia i pomocy społecznej

Mieczysław Pękul: 1. Komisja zdrowia i pomocy społecznej

Elżbieta Piórkowska: 1. Komisja rewizyjna (przewodnicząca); 2. Komisja edukacji, kultury i sportu (przewodnicząca); 3. Komisja skarg, wniosków i petycji

Danuta Rzempołuch: 1. Komisja rewizyjna; 2. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Krzysztof Wawrzyńczak: 1. Komisja skarg, wniosków i petycji; 2. Komisja edukacji, kultury i sportu

Iwona Wyszyńska: 1. Komisja zdrowia i pomocy społecznej

Stanisław Żołyński: 1. Komisja edukacji, kultury i sportu

REKLAMA


Komentarze (13).

REKLAMA

Weź pigułkę

Z radną Eychler, nowa rada powiatu też ma niełatwe życie. Jej się nic nie podoba, co może być związane z kwestią hormonalną.

Bezkrytyczny

Witam, czemu nie ma żadnej relacji z ostatniej sesji Rady Powiatu, czyżby to było niekorzystne dla któregoś z komitetów ?

Hańba?

Okłamywanie przedwyborcze już się skończyło, teraz to się nazywa wielka polityka.

Ela

WIS-owi romans z Delugą odbije się czkawką przy następnych wyborach. Mojego i wielu innych głosów na pewno już nie dostaną.

ola

Jakiś program na 100 dni? Zaczniemy patrzeć na konkrety.

Niech bedzie

Bardzo współczuję radnym WIS że są stawiani obok PiS i Pana Delugi i tak ich zasmuceni wyborcy oceniają- nic tak naprawdę nie wiedząc. Tuba nie przekaze wszystkich rozmów w kuluarach. Niech będzie lepiej. Niech koalicji będzie ciężko. Niech WIS patrzy im na ręce. Za 5 lat może będzie Wis mial większość- tak jak teraz po latach walk w Gminie.

Obserwator

A gdzie się podział zdradzony przez Iwonę i Marzenę oszołom. Nic nie napisze o tym, jak WIS-PiS pluje w twarze wyborcom, tylko na te kobiety potrafi rzygać?

WUML Grześku

To samo dziadostwo, tylko w nowym opakowaniu. A nad wszystkim czuwa WUML!

Oszukany wyborca

WIS - PiS zgłasza niedoszłego starostę Delugę na przewodniczącego komisji oświaty. Pan Adler nie chciał powiedzieć kilku słów o tym ich wybitnym kandydacie? Nadal mało kto wie o jego wykształceniu, doświadczeniu, wpadkach jako dyrektora SP3...

Jan Paweł

Czy Adler rozmawia z tatą? Czy lista hańby była hańbą tylko przed wyborami? Bo teraz ramię w ramię z Delugą i Czajkowską. Pan Doktor również śmiało udostępniał a teraz zapomniał? Nie różnicie się niczym oprócz tego, że więcej gadacie jak robicie.

Jan Serce

Jak się zatrudnia jednego lekarza, a kasę z kontraktu bierze za dwóch, to takie są efekty.

Jan z Kolna

Czy praca w tych komisjach jest pracą społeczną, czy wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi. No właśnie, już widać jak opozycja złożona z ludzi, którzy mieli ukrócić niepotrzebne wydatki, robi co innego. Mnożenie bytów, na maksa. Szczególnie w gminie.

Pacjent wyborca

Pan Darocha bardzo się martwi o pana Delugę. Niech się doktór bardziej zainteresuje wyszkowską umieralnią zwaną szpitalem. Kilkanaście dni temu kierowcę biedronki z trasy łochowskiej zabrała karetka do wyszkowskiej umieralni. Po krótkiej hospitalizacji pacjenta z bólem w klatce piersiowej wypisano diagnozując REFLUKS. Po kilku godzinach, ale już w domu, refluks okazał się stanem przedzawałowym, . a 48 latek zmarł. Takimi przypadkami powinna zajmować się prokuratura. A pan Darocha niech sobie dalej radośnie politykuje.

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

Moda i uroda
FLASH MODA - butik w Galerii Wyszków (poziom 2)

ul. Sowińskiego 62 07-200 Wyszków

519 434 519

galeriawyszkow.pl/flash

Dziecko
Niepubliczny Żłobek "A KU KU"

Świętojańska 54C 07-200 Wyszków

[email protected]

500 128 167

akukuwyszkow.pl

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA