REKLAMA

REKLAMA

Zostanie pierwszą Honorową Obywatelką Wyszkowa?

Autor: Elwira Czechowska

Miasto | Piątek, 09 lut 2024 00:18

Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszkowa Elżbiecie Szczuce, emerytowanej nauczycielce, dziennikarce, regionalistce, autorce książek i publikacji o historii Wyszkowa i ludziach związanych z ziemią wyszkowską.

Miasto

REKLAMA

Z wnioskiem wystąpiła grupa mieszkańców gminy Wyszków: nauczycielki SP nr 5 Lucyna Wilczyńska i Krystyna Szczuka-Wiśniewska, redakcyjne koleżanki kandydatki Sylwia Bardyszewska i Elżbieta Borzymek, wicestarosta Leszek Marszał, radni miejscy Wojciech Rojek i Elżbieta Piórkowska. Jak napisali w uzasadnieniu wniosku:

- "Elżbieta Szczuka jest cenioną regionalistką, prawdziwą pasjonatką historii ziemi wyszkowskiej i ludzi z nią związanych. Od ponad 20 lat na własną rękę gromadzi materiały historyczne, którymi dzieli się nie tylko ze społeczeństwem Wyszkowa, ale stara się też promować ciekawą lokalną historię poza Powiatem Wyszkowskim. Bierze udział w spotkaniach i audycjach radiowych. Jako autorytet w dziedzinie lokalnej przeszłości oprowadza mieszkańców i gości po miejscach cennych historycznie. Odkrywa ludzi już zapomnianych, wytrwale, różnymi sposobami poszukuje o nich wiadomości i zabiega o ich upamiętnienie. To dzięki niej kilka wyszkowskich rond i ulic może się szczycić lokalnymi patronami. 

Elżbieta Szczuka jest autorką setek artykułów prasowych o historii gminy Wyszków. Brała udział w przygotowaniu wielu historycznych materiałów, przewodników i broszur. Jest autorką trzech książek: "Cmentarz Parafialny w Wyszkowie" (rok 2012 rok), "Pamiętamy. Zasłużeni dla ziemi wyszkowskiej" (rok 2020), "Jerzy Różycki. Jeden z pogromców Enigmy" (rok 2023). Dodatkowo jest współautorką publikacji regionalnych, m.in. "Ziemia wyszkowska i Puszcza Biała. Kto był kim", "Zeszytów wyszkowskich", materiałów z okazji 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida.

- Jak nikt inny w Wyszkowie pamięta o ważnych jego rocznicach i momentach. Pamięta i przypomina innym... Jej misja opiera się głównie na przekazie, by społeczność Wyszkowa znała swoją historię i ludzi, którzy ją tworzyli. Na tym Elżbiecie Szczuce zależy najbardziej, do tego niestrudzenie dąży od wielu lat, jest w tym niezwykle uczciwa i rzetelna, a jednocześnie skromna, wręcz zawstydzona oznakami uznania. W 2016 r. została wyróżniona (na wniosek Starosty Powiatu Wyszkowskiego) Medalem "Pro Patria" przyznawanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych "za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej" - przypominają wnioskodawcy tytułu. 

Przytaczają słowa kandydatki i apelują:

- We wstępie do książki "Pamiętamy. Zasłużeni dla ziemi wyszkowskiej" napisała: "Książka ta, do której materiały zbierałam ponad 20 lat, opowiada o ludziach, którzy na trwałe zapisali się w historii Wyszkowa, regionu, a nawet Polski. Oddaliśmy im hołd, czyniąc patronami ulic, rond, skwerów, stawiając pomniki, nadając honorowe obywatelstwo. Piszę też o osobach, które nie zostały dotąd uhonorowane w trwały sposób, a swoim życiem udowodniły, że na to w pełni zasłużyły". Czas, by społeczeństwo Wyszkowa uhonorowało Elżbietę Szczukę najbardziej zaszczytnym tytułem, jaki może nadać, dziękując jej w ten sposób za lata pracy na rzecz wspólnoty, którą tworzymy DZIŚ - ale przecież dzięki swojej PRZESZŁOŚCI".

A w przeszłości Elżbieta Szczuka pełniła także funkcje: wieloletniej przewodniczącej Osiedla nr 11, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Wyszkowie, pracownika Zarządu Autostrad w Katowicach i Rejonu Dróg Publicznych w Lucynowie. W tym roku skończy 70 lat. Tytuł miałby jej zostać nadany w pierwszym kwartale tego roku, jeszcze w tej kadencji samorządu gminy Wyszków. 

Kto mógł złożyć wniosek?

Wnioskiem w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszków Elżbiecie Szczuce zajęli się radni miejscy na komisji 8 lutego. To do nich należy bowiem decyzja w tej sprawie. Nie podjęli jej jednak, gdyż wątpliwości niektórych wzbudziły kwestie formalne. 

- Wniosek jak najbardziej zasadny, wszyscy znamy Elżbietę Szczukę i nie ma uwag, ale jest małe "ale". Na podstawie uchwały z 2004 roku z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa mogą wystąpić: przewodniczący rady, burmistrz, komisje stałe rady miejskiej, organizacje społeczne stowarzyszeń i innych podmiotów. Proszę o zapoznanie się z tą uchwałą i zobaczmy, co mamy we wniosku - jest "grupa mieszkańców gminy Wyszków". To jest sprzeczne z tą uchwałą. Czy nie lepiej, żeby ktoś złożył nowy wniosek? Na przykład komisja promocji, żeby ktoś nam tego nie zakewstionował. 

- Wniosek wpłynął od grupy mieszkańców. Mieści się to w pojęciu „innych podmiotów”. Nie mamy w uchwale doprecyzowane, co to jest ten "inny podmiot". Taka była opinia prawna - odpowiadała sekretarz gminy Anna Gołębiewska.

- Ja się z tym nie zgadzam - odparł Bogdan Osik.

- Ma pan prawo, proszę tylko pokazać inną interpretację - wnioskowała sekretarz.

- Nie znamy interpretacji radcy prawnego urzędu, nie możemy się odnieść - włączył się radny  Adam Szczerba.

- "Innym podmiotem" może być grupa mieszkańców, może być przedsiębiorca, nie mamy zawężającej słownikowej definicji. Jest to tak pojemne pojęcie, że nie mamy się do czego odnieść - tłumaczyła Anna Gołębiewska.

- Ta uchwała nadaje się cała do zmiany - stwierdził Bogdan Osik.

- Trzeba wrócić do uchwały z 2004 roku i rzeczywiście zastanowić się, czy nie należałoby tego uszczegółowić - zgodziła się sekretarz gminy.

Na wniosek radnych Klubu Masz Wybór Urząd Miejski ma przygotować opinię prawną w tej sprawie. Dopiero wtedy radni wrócą do tematu i zaopiniują wniosek grupy mieszkańców.  

Honorowi Obywatele Gminy Wyszków

Do tej pory tytułem Honorowego Obywatela Gminy Wyszków może poszczycić się osiem osób. Są to:

Od 1990 roku - Stanisław Grzybowski, syn Wacława, pseudonim "Wicherski" Żołnierz Armii Krajowej 

Od 1998 roku - Eugeniusz Daszkowski, syn Jana i Antoniny w uznaniu Jego zasług dla miasta, a w szczególności za upowszechnianie Wyszkowa w literaturze oraz godną naśladowania serdeczną więź z miastem rodzinnym

Od 2003 roku - ks. Henryk Kietliński, syn Józefa i Anny w uznaniu Jego zasług dla miasta, a w szczególności za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej, za godną, serdeczną i pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami, za okazywane nam wsparcie duchowe

Od 2004 roku - Bolesław Wolski, syn Stanisława i Wincenty w uznaniu Jego zasług dla Wyszkowa, a w szczególności za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej oraz za godną, serdeczną i pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami

Od 2007 roku - prof. Ludwik Maciąg, syn Michała i Rozalii w uznaniu za Jego zasługi dla miasta, a w szczególności za inspirowanie i współtworzenie inicjatyw o charakterze kulturalnym i patriotycznym oraz za godną i pełną humanitaryzmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami

Od 2011 roku - ks. kanonik Stanisław Szulc w uznaniu Jego zasług dla Wyszkowa, a w szczególności za krzewienie miłości do Ziemi Wyszkowskiej, godną, serdeczną, pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami oraz za wskazywanie nam drogi rozwoju duchowego

Od 2016 roku - Janusz Józef Decewicz - za pielęgnowanie patriotycznego ducha miasta oraz inicjatywy społeczne i szacunek do oręża polskiego

Od 2017 roku - Franciszek Józef Bieganowski w uznaniu zasług dla gminnej społeczności, a w szczególności za krzewienie miłości do Ziemi Wyszkowskiej, szerzenie polskiej kultury i muzyki wojskowej w kraju i za granicą oraz wkład w wychowanie i rozwój młodych wyszkowian.

REKLAMA


Komentarze (9).

REKLAMA

Wyskoczyli przed orkiestrę

Zdaje się, że najważniejszymi wnioskodawcami są radni Piórkowska i Rojek, ale najbardziej naciąganym jest wicestarosta Marszał z Tłuszcza, który bardzo "POkochał Wyszków" w władzę. W ramach "wyborczego festiwalu" zrobiono z nadania tytułu przedwyborczą szopkę. Każdy zna pasję E. Szczuki, ale są osoby bardziej zasłużone, które w pierwszej kolejności tytuł ten powinny otrzymać. Osobą nr 1. jest Irena Zdunek, za stworzenie i prowadzenie Sylaby, która w tym roku będzie obchodzić 40. rocznicę powstania. Dlatego w celu uhonorowania Pani Zdunek i Sylaby postulowane jest powołanie Społecznego Komitetu, którego zadaniem będzie m.in. zebranie podpisów poparcia na masową skalę.

I Chonorowa obywatelka

Wszystko dobrze, ale nie musicie robić jaj z tytułu pisząc przez CH honorowy. Jak po dzwonie bochater.

Kompromitujesz się

"Ten tytuł " się jej należy" cytując pewną mało zasłużoną dla Polski Beatkę. A jeśli chodzi ks . Szulca to się pytam czym się zasłużył ? Ale tak obiektywnie. Organizowanie pielgrzymek nie jest aż tak wielką zasługą. Przesadne prowincjonalne kłanianie się kościołowi o księżom." Beatce to TY dorastasz do pasa, dlatego możesz ją wygodnie pocałować w samo centrum, jak ci pozwoli. Komuś np. z Rząśnika trudno będzie pojąć rolę i znaczenie ks. Szulca, którego pomnikiem, zwięczeniem działalnośći duszpasterskiej w naszym mieście jest piękna świątynia - kościół św. Wojciecha. Ale jak polityka tego wymaga to fałszywa władzunia, szczególnie przed wyborami, na wszelkie sposoby szuka wsparcia Kościoła. I taki mamy dziś szacunek Hołowiaków do kościoła i księdza - Chonorowego Obywatela. Wstyd. A jak widać po propozycjach, Szczuka spada na 4 miejsce.

samoKreacja

Chonorowy obywatel - "Janusz Józef Decewicz - za pielęgnowanie patriotycznego ducha miasta oraz inicjatywy społeczne i szacunek do oręża polskiego" Można bliżej zapoznać się z wnioskiem i szczegółowym uzasadnieniem tej kandydatury? O jakie konkretnie pielęgnowanie patriotycznego ducha miasta chodzi? Na czym ono polega lub polegało, kiedy się zaczęło i kiedy skończyło? Pytanie do pani Szczuki, jako kreatorki tej nominacji. Zgłaszam na tym patencie Konrada Wróbla, wyszkowskiego piłsudczyka i chciałbym się upewnić czy na przykładzie działalności Pana Decewicza, czy ma to w ogóle sens.

Droga wolna

Jest super, kryteria zostały określone. kilka bliskich osób może zaproponować swojego kandydata. Ludzi zaslużonych jak Pan Decewicz jest sporo. Szkoda, że te lotnicze uroczystości się szybko skończyły. Zostały te związane z pilotem Stafanem Orzeja, o którego pamięć dba szkoła jego imienia w Kręgach. Pani Irena Zdunek, Farnciszek Józef Bieganowski kolejnymi?

Leczymy kompleksy

W pojedynkę ratuje... już sama ta skromność ośmiesza tę decyzję. W pojędynkę to ona tu mieszka i nic więcej. Ale jaki genotyp, taki charakter. Jest to Miś na miarę waszych możliwości.

Teresa

W mojej ocenie dla naszego na honorowe obywatelstwo miasta Wyszków zasługuje Irena Zdunek , która wychowała kilka pokoleń Sylabianek dla naszego społeczeństwa i nie tylko.Jest to osoba z poświęceniem i zdolnością.

do demokraty

Pani Elżbieta w pojedynkę ratuje pamięć historyczną Wyszkowa od lat. Dzięki niej wiele z dorobku naszego miasta popadło by w zapomnienie. Ten tytuł " się jej należy" cytując pewną mało zasłużoną dla Polski Beatkę. A jeśli chodzi ks . Szulca to się pytam czym się zasłużył ? Ale tak obiektywnie. Organizowanie pielgrzymek nie jest aż tak wielką zasługą. Przesadne prowincjonalne kłanianie się kościołowi o księżom.

demokrata

Mają rację radni, żeby doprecyzować "inny podmiot", bo niedługo ten zaszczyt zostanie spauperyzowany i jak większość spraw w Wyszkowie upolityczniony. Ta pani nie jest z mojej bajki, trudno, żeby za zajmowanie stanowisk i opisywanie historii dostawać honorowe obywatelstwo. Trzeba coś zrobić dla społeczności jak śp. ksiądz Stanisław Szulc czy prof. Ludwik Maciąg a nie za opisywanie. Już bardziej zasługuje na honorowe obywatelstwo Irena Zdunek, która była inicjatorką w 1984 roku Sylaby i wychowała wiele pokoleń sylabianek.To jest jakość, z którą się obywatele identyfikują i dla niej serce tyka. Nie czytam wyszkowskiej wyborczej. Jak już to w pakiecie te panie, żeby było także coś dla społeczeństwa Wyszkowa.

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

REKLAMA

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA