REKLAMA

REKLAMA

INFORMATOR. Pomoc prawna - gdzie uzyskasz w powiecie wyszkowskim?

Autor: Elwira Czechowska

Powiat | Poniedziałek, 01 sty 2024 00:00

Powiat

REKLAMA

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje m.in. kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W trakcie wizyty następuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna:

1. Wyszków, ul. Świętojańska 89A (pok. 8 na parterze)

a) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

poniedziałek 13.00-17.00

- czwartek 9.00-13.00

- środa 8.30-12.30

- czwartek 14.00-18.00

- piątek - 9.00 - 13.00

b) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

- poniedziałek 8.00 - 12.00 

- wtorek 14.00 - 18.00 

- środa 14.00 - 18.00 

- czwartek 8.00 - 12.00 

- piątek 14.00 - 18.00 

2. Gminy powiatu wyszkowskiego:

1) poniedziałek 13.30 - 17.30: Gminny Ośrodek Zdrowia w Długosiodle, ul. Mickiewicza 15 (dyżur radcy prawnego);

2) wtorek 9.00 - 13.00: Urząd Gminy w Somiance, Somianka Parcele 16B (dyżur adwokata);

3) środa 9.00 - 13.00: Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2 (dyżur adwokata);

4) czwartek 9.00 - 13.00: Urząd Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3 (dyżur radcy prawnego);

5) piątek 9.00 - 13.00: Poczta Polska w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43 

(dyżur adwokata: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

(dyżur radcy prawnego: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień).

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 571-402-765 w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Termin wizyty można również ustalić samodzielnie poprzez stronę https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/wyszkowski

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje udzielane są pod numerem wskazanym do zapisów.

Zasady obsługi osób słabosłyszących i głuchoniemych dostępne są na stronie http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl

W BIP powiatu znajduje się również wykaz centralnych podmiotów i instytucji świadczących pomoc prawną: http://bip.powiat-wyszkowski.pl

* * *

Punkt bezpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem 

W ramach prowadzonego punktu udzielamy m.in. specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, medycznej. Punkt funkcjonuje:

- poniedziałki w godz. 15.00 - 20.00

- piątki w godz. 10.00 - 15.00

Kontakt: tel. 536-771-109

* * *

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie

 

 

 

 

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (0).

REKLAMA

Brak komentarzy

Zostaw komentarz.

REKLAMA