REKLAMA

REKLAMA

Starosta nagradzał pracowników

Autor: Elwira Czechowska

Powiat | Poniedziałek, 15 maj 2023 08:00

Za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy oraz wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków, za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy zawodowej, a także z okazji Dnia Samorządowca, Dnia Edukacji Narodowej czy Dnia Pracownika Socjalnego wypłacał w 2022 roku nagrody starosta powiatu wyszkowskiego.

Powiat

REKLAMA

W 2022 roku zostały wypłacone następujące nagrody:

1. Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym kwocie 2.355,72 zł netto za dotychczasowe zaangażowanie i osiągnięcia w pracy oraz wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków poprzez dobrą organizację pracy, przejawianie inicjatywy w pracy, a także za zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań

2. pracownikom Starostwa Powiatowego w Wyszkowie z okazji Dnia Pracownika Samorządowego łącznie 109.016,09 zł netto za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy zawodowej:

1) 18 pracownikom zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych - najniższa kwota nagrody, o której mowa wyżej wynosiła 319,62 zł netto, a najwyższa 1.963,09 zł netto, w tym:

- Sekretarz: 1.757,10 zł netto,

- Skarbnik: 1.566,71 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy: 1.622,05 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Komunikacji: 1.622,05 zł netto

- Kierownik Referatu Uprawnień i Licencji: 1.410,48 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego: 1.608,05 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa: 1.806,05 zł netto;

2) 69 pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych - najniższa kwota nagrody, o której mowa wyżej wynosiła 638,24 zł netto, a najwyższa 1.411,48 zł netto;

3) 4 pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczym i obsługi najniższa kwota nagrody, o której mowa wyżej wynosiła 511,19 zł netto, a najwyższa 638,24 zł netto;

3. pracownikom Starostwa Powiatowego w Wyszkowie łącznie 239.797,13 zł netto za dotychczasowe zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej:

1) 17 pracownikom zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych najniższa kwota nagrody, o której mowa wyżej wynosiła 1.570,48 zł netto, a najwyższa 3.748,81 zł netto, w tym:

- Sekretarz: 3.399,19 zł netto,

- Skarbnik: 3.274,43 zł netto;

- Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy: 3.748,81 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Komunikacji: 3.408,19 zł netto,

- Kierownik Referatu Uprawnień i Licencji: 3.067,58 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego: 3.739,81 zł netto,

- Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa: 1.570,48 zł netto;

2) 77 pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych najniższa kwota nagrody, o której mowa wyżej wynosiła 392,62 zł netto, a najwyższa 3.140,96 zł netto;

3) 4 pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczym iobsługi najniższa kwota nagrody, o której mowa wyżej wynosiła 1.908,67 zł netto, a najwyższa 2.386,34 zł netto;

nagrody, o których mowa wyżej zostały wypłacone ze środków własnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na wypłatę nagród dla pracowników, jak również z oszczędności w funduszu wynagrodzeń powstałych w wyniku absencji chorobowej i innych absencji pracowników np. spowodowanych opieką nad dziećmi; oszczędności te stworzyły możliwości przyznania nagród wyższych niż planowano na początku roku, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonej liczby wykonywanej pracy (zastępstwo);

4. kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu - dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski - z okazji Dnia Edukacji Narodowej za twórczy wkład w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia, łącznie 11.926,68 zł netto:

1) Dyrektor l Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie: 1.704,09 zł netto,

2) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie: 1.705,10 zł netto,

3) Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie: 1.704,10 zł netto,

4) Dyrektor Zespołu Szkół w Długosiodle: 1.704,10 zł netto,

5) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie: 1.704,10 zł netto,

6) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku: 1.705,09 zł netto,

7) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie: 1.700,10 zł netto,

5. kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w maju - z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, oraz w październiku - z okazji Dnia Edukacji Narodowej i listopadzie - z okazji Dnia Pracownika Socjalnego łącznie 11.292,22 zł netto za dotychczasowe zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej:

1} Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Wyszkowie: 1.963,10 zł netto,

2) Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie: 797,55 zł netto,

3) Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie: 797,55 zł netto,

4) Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie: 3.926,20 zł netto,

5) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie: 1.763,10 zł netto,

6) Dyrektor Domu Pornocy Społecznej w Brańszczyku: 2.044,72 zł netto;

6. kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w lutym i grudniu łącznie 21.710,60 zł netto za dotychczasowe zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym: 

- w zakresie realizacji zadań w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;

- za nadzór nad realizacją projektu "Dobre kompetencje - lepszy start" w zakresie finansowo- księgowym, za zaangażowanie i efektywną pracę na rzecz realizacji projektu, o którym wyżej mowa w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 

- za zaangażowanie i osiągniecia w pracy zawodowej, w szczególności za dotychczasowy wkład w rozwój Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz za pomoc przy realizacji projektu "Dobre kompetencje - lepszy start":

1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Wyszkowie: kwota nagrody wynosiła 4.089,40 zł netto,

2) Dyrektor Domu Pornocy Społecznej w Brańszczyku: 4.771,67 zł netto,

3) Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie: 2.044,72 zł netto,

4) Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie: 2.044,72 zł netto,

5) Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie: 5.351,90 zł netto,

6) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie: 3.408,19 zł netto.

Czytaj także: Burmistrz przyznał nagrody

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (3).

REKLAMA

dobre zarządzanie

Nagrody dla pracowników i naczelników starostwa powinny być przyznawane ale starosta powinien przyjrzeć się naczelnikom w tej kadencji wybranym przez poprzednika. Nie powinni być naczelnikami osoby, które nie miały doświadczenia w kierowaniu wcześniej grupami osób ani nie zarządzały wcześniej zespołami ludzkimi, nie mają doświadczania zawodowego. Powodują złą atmosferę w wydziale, zwolnienia się pracowników lub przeniesienia do innych wydziałów, wakaty na stanowiskach i przerzucanie większych obowiązków na doświadczonych i posiadających większe umiejętności zawodowe pracowników bez podniesienia wynagrodzeń. To może powodować obniżenie jakości usług świadczonych mieszkańcom przez urząd lub wydłużenie czasu na uzyskanie odpowiednich dokumentów. Nie da się wszystkich zastąpić stażystami. Starosto, od ciebie dużo zależy jaka będzie atmosfera pracy w starostwie.

Życzliwy

A gdzie informacje na temat nagrody,,fachowca,, Jerzego ???

Pytanie

Czy dom pomocy społecznej w Brańszczyku podlega pod Starostwo?

Zostaw komentarz.

REKLAMA