REKLAMA

REKLAMA

Burmistrz przyznał nagrody

Autor: Elwira Czechowska

Miasto | Wtorek, 09 maj 2023 18:00

Nagrody uznaniowe, projektowe, roczne - łącznie kilkaset tysięcy złotych - przyznał w 2022 roku burmistrz Wyszkowa pracownikom Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom podległych jednostek i instytucji. Do tego doszły ustawowe nagrody jubileuszowe. Kwoty są wyższe niż rok wcześniej. Niektórzy odbierali nagrody nawet dwa razy w roku.

Miasto

REKLAMA

Pracownicy Urzędu Miejskiego 

W 2022 roku burmistrz przeznaczył 223 tys. 900 netto na nagrody uznaniowe dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. Z tytułu nagród jubileuszowych gmina wypłaciła urzędnikom 134 tys. 626 zł netto. Nagrody projektowe to kolejne 12 tys. 303 zł netto. Razem nagrody wypłacone pracownikom Urzędu Miejskiego (nie wliczając w to kierownictwa urzędu, które jest wyszczególnione niżej) wyniosły w ubiegłym roku 370 tys. 829 zł netto (w 2021 roku - 265 tys. 500 zł netto). Poniżej szczegółowy wykaz przyznanych nagród:

Nagrody uznaniowe wypłacone w maju/ grudniu:

- 8 głównych specjalistów - 9.870,39 zł netto/ 7 głównych specjalistów - 15.048,70 zł netto   

- 11 starszych inspektorów - 13.369,21 zł netto/ 11 starszych inspektorów - 21.741,07 zł netto

- 20 inspektorów - 20.096,86 zł/ 19 inspektorów - 34.303,24 zł netto

- 7 starszych specjalistów - 7.854,39 zł netto/ 7 starszych specjalistów - 14.158,42 zł

- starszy informatyk - 1.570,48 zł netto/ starszy informatyk - 2.726,95 zł netto

- 20 podinspektorów - 19.481,12 zł netto/ 19 podinspektorów - 34.129,12 zł netto

- 4 specjalistów - 2.673,89 zł netto/ 3 specjalista - 5.152,85 zł netto

- 2 samodzielnych referentów - 1.256,38 zł netto/ 1 samodzielny referent - 962,55 zł netto

- 3 referentów - 2.277,77 zł netto/ 2 referentów - 3.640,67 zł netto

- 3 młodszych referentów - 314,10 zł netto/ 3 młodszych referentów - 1.957,28  zł netto 

- 8 osób pomocy administracyjnej - 1.462,54 zł netto/ 8 osób pomocy administracyjnej - 6.965,30 zł netto

- konserwator - 1021,38 zł netto/ konserwator - 1.876,75 zł netto.

Nagrody projektowe wypłacone w lipcu/ grudniu:

- główny specjalista - 659,24 zł netto

- starszy inspektor - 681,24 zł netto/ 2 starszych inspektorów - 3.088,58 zł netto

- inspektor - 659,24 zł netto/ 3 inspektorów - 4.025,44 zł netto

- starszy specjalista - 681,24 zł netto

- 2 podinspektorów - 1.363,47 zł netto

- specjalista - 1.147,86 zł netto. 

Ponadto 14 pracowników Urzędu Miejskiego otrzymało nagrody jubileuszowe o łącznej wartości 134.626 tys. zł netto:

- 3 naczelników - 46.251 zł netto

- 3 głównych specjalistów - 36.559,80 zł netto

- 4 inspektor - 32.654,10 zł netto

- konserwator - 3.310,40 zł netto

- 3 robotników gospodarczych - 15.851 zł netto.   

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Kierownictwo Urzędu Miejskiego pobrało nagrody o łącznej wartości 81.354 zł netto:

1. Aneta Kowalewska, zastępca burmistrza: 985,39 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 4.405,64 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu. Razem: 5.391,03 zł netto.

2. Dariusz Korczakowski, skarbnik: 986,38 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 3.639,87 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu; 575,70 zł netto - nagroda projektowa. Razem: 5.201,95 zł netto.

3. Anna Gołębiewska, sekretarz gminy: 985,38 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 3.802,12 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu. Razem: 4.787,50 zł netto.

4. Naczelnicy wszystkich 11 wydziałów: 14.247,19 zł netto - nagrody uznaniowe wypłacone w maju; 32.180,60 zł netto - nagrody uznaniowe wypłacone w grudniu. Razem: 46.427,79 zł netto.  

5. Naczelnicy 2 wydziałów: 4.684,67 zł netto - nagrody projektowe wypłacone w maju; naczelnicy 4 wydziałów - 3.152,43 zł netto - nagrody projektowe wypłacone w grudniu. Razem: 7.837,10 zł netto

6. Audytor wewnętrzny: 282,10 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 482,70 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu. Razem: 764,80 zł netto.

7. Kierownik USC: 1.128,38 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 3.067,58 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu. Razem: 4.195,96 zł netto.

8. Zastępca kierownika USC: 1.366,47 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 2.864 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu. Razem: 4.230,47 zł netto.

9. Komendant: 1.090,38 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w maju; 1.432 zł netto - nagroda uznaniowa wypłacona w grudniu. Razem: 2.522,38 zł netto.

Uzasadnienie nagród uznaniowych: "za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej; wzorowe wypełnianie swoich obowiązków; duże zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań; kreatywność; duże zaangażowanie w pracę; przejawianie inicjatywy i samodzielności w pracy; autorskie projekty (przedstawienia); szukanie rozwiązań usprawniających wdrożenie dodatkowych zadań nałożonych na gminę; pracowitość, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków; szukanie innowacyjnych rozwiązań; stosowanie rozwiązań usprawniających pracę; skrupulatność w realizacji zadań; wysoki poziom zaangażowania w pracę; duże zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań objętych projektami".

Czytaj także: Starosta nagradzał pracowników

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Nagrody wypłacone dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wyniosły 47 tys. zł brutto (nie licząc nagród jubileuszowych):

1. Małgorzata Liwartowska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych - 5 tys. zł brutto

2. Mariusz Kowalski, dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" - 7 tys. zł brutto

3. Małgorzata Ślesik - Nasiadko, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - 7 tys. zł brutto

4. Adam Szymański, dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 7 tys. zł brutto

5. Agnieszka Mróz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej: 9 tys. zł brutto 

6. Marzena Karpińska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "SOTERIA" - 8 tys. zł brutto 

7. Jadwiga Kamieniecka, kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej "Słoneczna" - 4 tys. zł brutto. 

Ponadto dwoje dyrektorów otrzymało nagrody jubileuszowe:

- Jadwiga Kamieniecka, kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej "Słonecza" - 400% wynagrodzenia miesięcznego

- Małgorzata Liwartowska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych - 150% wynagrodzenia miesięcznego

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

42 tys. 140 zł brutto (nie licząc nagród jubileuszowych) wyniosły nagrody burmistrza przyznane dyrektorm szkół i przedszkoli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2021/22:

- Katarzyna Sadkowska - Przedszkole nr 1 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Agnieszka Łuczyńska - Przedszkole nr 2 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Grażyna Wójcik - Przedszkole Integracyjne nr 4 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Urszula Rojek - Przedszkole nr 7 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Amelia Depta - Przedszkole nr 9 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Hanna Dziubiel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Wiesław Pasek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Paweł Deluga - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Ewa Runo - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Zbigniew Szczerba - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie - 3.010 zł brutto

- Agnieszka Lachowska-Marzoch - Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym - 3.010 zł brutto

- Krzysztof Ochmański - Szkoła Podstawowa w Leszczydole-Nowinach - 3.010 zł brutto

- Urszula Gałecka - Szkoła Podstawowa w Lucynowie - 3.010 zł brutto

- Ewelina Salwin - Szkoła Podstawowa w Rybnie - 3.010 zł brutto

Ponadto siedmioro dyrektorów otrzymało nagrody jubileuszowe:

- Urszula Gałecka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lucynowie - 250% wynagrodzenia miesięcznego

- Agnieszka Łuczyńska - dyrektor Przedszkola nr 2 w Wyszkowie - 250% wynagrodzenia miesięcznego

- Wiesław Pasek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - 200% wynagrodzenia miesięcznego

- Krzysztof Ochmański - dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczydole-Nowinach - 150% wynagrodzenia miesięcznego

- Agnieszka Lachowska - Marzoch - dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym - 150% wynagrodzenia miesięcznego

- Ewa Runo - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie - 150% wynagrodzenia miesięcznego

- Katarzyna Sadkowska - dyrektor Przedszkola nr 1 w Wyszkowie - 150% wynagrodzenia miesięcznego

Prezesi spółek

Prezesom gminych spółek nie zostały w 2022 roku przyznane i wypłacone nagrody burmistrza. 

PS. W najbliższych dniach opublikujemy także informacje o nagrodach przyznanych w 2022 roku przez starostę powiatu wyszkowskiego. 

 

Czytaj także: Burmistrz wypłacał nagrody - komu i ile?

Czytaj także: Koalicja w obronie podwyżek

Czytaj także: Nowy regulamin wynagradzania w Urzędzie Miejskim. Stawki poszły w górę

 

 

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (10).

REKLAMA

Obywatel

Do obywatela,obywatel My to znaczy kto?? tracą,, myszką,,

Obywatel

do Brr: czyli po otrzymaniu nagród urzędnicy będą lepiej pracowali? Problem jest w tym, że te nagrody nie mają nic wspólnego z jakością, czy też efektywnością pracy urzędników.

Brr

Ludzie, skąd w was tyle żółci? Sami chcielibyście podwyżki i nagrody, a innym żałujecie? Jeśli chcemy, żeby urzędnicy dobrze pracowali, to powinni być odpowiednio wynagradzani

Prysznic

Należało się? Te premie to drobne w porównaniu z tym co biorą na co dzień? Ilu z tych ludzi ma stanowiska, wysokie pensje bez konkursu i kwalifikacji z naciąganym cv jak sklepowa? Prezesów tu nie ma bo takimi drobnymi szkoda sobie zawracać głowę i drażnić wyborców, których pieniądze są rozdawane codziennie za nic a w części przypadków za uwstecznianie spółek gminnych.

ataeb ołdyzs

Im się to po prostu należało

Szok i niedowierzanie

Korczakowski zabrał strażakom OSP, żeby mieć na premię, za którą kupi sobie nowy kubeczek i serdaczek.

Do ww

Jak to za co?Przelicz kolego liczbę nagrodzonych +rodzina ile to głosów .Swego czasu jeden z byłych radnych powiatowych jeździł po wszystkich melinach w powiecie i za jabola zdobywał sympatię wyborców.Ale robił to za SWOJE .

Wwu

Za co te nagrody !? Te urzędasy nic nie robią. Tylko kawka i ploty w czasie pracy!

***** ***

a za co te nagrody? Przecież oni otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Nagrodę przyznaję się za jakieś dodatkowe osiągnięcia.

Obywatel

Grunt, że kryzys nie dotyczy urzędników. A my musimy na to wszystko zapier****

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

Zajęcia dla dorosłych
Akademia Umiejętności PAN HILARY

ul. Daszyńskiego 27 07-200 Wyszków

[email protected]; [email protected]

531 931 200

Na Zdrowie
"idealDENT" STOMATOLOGIA

ul. 1 Maja 5 07-202 Wyszków

[email protected]

728-829-777

www.idealdent.pl

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA