REKLAMA

REKLAMA

Somianka. Wyższe stawki za odbiór śmieci

Autor: Elwira Czechowska

Powiat | Wtorek, 24 sty 2023 21:00

W gminie Somianka została uchwalona nowa, wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wejdzie ona w życie1 lutego.

Powiat

REKLAMA

Zgodnie z grudniową uchwałą Rady Gminy Somianka nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego wynosić będzie 26 zł miesięcznie za osobę (dotychczas 23 zł), jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, określonej dla każdego gospodarstwa domowego w wysokości 5% naliczonej opłaty ogółem. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty za gospodarowanie.

- Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Systematycznie rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami, jak również czynniki zewnętrzne, niezależne od gminy Somianka, jak m.in. wzrosty kosztów energii, paliwa, płacy minimalnej, spowodowały, że utrzymanie stawki opłaty na poziomie z 2022 roku z kwocie 23 zł nie jest dłużej możliwe. Dlatego Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie jej zmiany. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby wystarczyła ona na realizację zadania, którym gmina została obciążona - czytamy w uzasadnieniu podwyzki.

Źródło: Gmina Somianka

REKLAMA

Tagi.


Komentarze (0).

Brak komentarzy

Zostaw komentarz.

REKLAMA

Polecane firmy.

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

REKLAMA

Nadchodzące wydarzenia.

REKLAMA

Okazje.

REKLAMA