REKLAMA

1 marca rozpoczęła się rekrutacja do wyszkowskich przedszkoli - podajemy terminarz i zasady

Nauka

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wyszków podobnie jak w poprzednich latach odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

REKLAMA

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku 3-6 lat, zaś do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 5- i 6-latki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora placówki, w przypadku wolnych miejsc, do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Rekrutacja dotyczy tylko dzieci z gminy Wyszków (wyjątkiem jest ubieganie się o miejsce w przedszkolu niepublicznym). Nabór będzie prowadzony bowiem do pięciu przedszkoli publicznych oraz niepublicznych placówek, które wyrażą chęć przystapienia do rekrutacji elektronicznej. 

Logowanie do systemu:

Należy wejść na stronę www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl Wniosek rejestrujemy w pola "Zgłoś kandydaturę" za pomocą nr PESEL kandydata. Następnie należy wypełnić formularz wybierając preferowane przedszkola oraz kryteria. Ostatnim etapem w formularzu jest sekcja Utworzenie konta, gdzie system generuje unikalny login. Rodzic/opiekun prawny wprowadza hasło. Login oraz hasło należy przechowywać i chronić przed dostępem innych osób. Login oraz hasło pozwala zalogować się do systemu rekrutacji, gdzie można:

- zweryfikować lub wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,

- wybrać przedszkola, tworząc listę preferencji,

- wydrukować kartę zgłoszenia dziecka,

- sprawdzić wyniki rekrutacji,

- sprawdzić informacje o wolnych miejscach w przedszkolach po I naborze.

W momencie wypełniania wniosku należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja o aktualnych etapach rekrutacji wraz z hasłem dostępu do systemu.

Wyżej punktowane będą wnioski od rodzin spełniających następujące kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Pod uwagę przy drugim etapie rekrurtacji brane będą również kryteria ustalone przez gminę Wyszków m.in. zamieszkanie na terenie gminy Wyszków, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu. 

Rekrutacja prowadzona będzie do: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola Integracyjnego nr 4, Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 9 oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 3, nr 4 i nr 5 a także do przedszkoli niepublicznych „Przyjaciele Kubusia” i Przedszkola "Nasze Bambino" nr 2, działających na takich samych zasadach jak publiczne, bo z dotacją z gminy. Do rekrutacji elektronicznej zgłosiły się także chętne przedszkola niepubliczne działające na terenie gminy Wyszków : "Nasze Bambino", "Mały Geniusz", "Akademia Przedszkolaka", "Mały Chopin", "Malinowe Przedszkole", "Kubuś i Przyjaciele", "Galaktyka Przedszkolaka", "Mikolajek" w Lucynowie Dużym.

 

Terminarz rekrutacji do przedszkoli:

- 1 marca godz. 9.00 -23 marca godz. 15.00 - składanie podań drogą elektroniczną

- 6 kwietnia godz. 12.00 - 12 kwietnia godz. 15.00 - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzenie woli

- 18 kwietnia godz. 12.00 - 9 maja godz. 9.00 - publikacja list przyjętych

- 9 maja godz. 9.00 - 11 maja godz. 15.00 - rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów

- 21 maja godz. 9.00 - 23 maja godz. 15.00 - publikacja list zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej i potwierdzanie woli

- 28 maja - 31 sierpnia godz. 15.00 - rekrutacja uzupełniająca

 

Terminarz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

- 1-15 marca - rekrutacja elektroniczna

- 15-22 marca - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

- 26 marca - podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki

- 26 marca - 4 kwietnia - pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do danej placówki

- 6 kwietnia - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego oddziału

- 20-26 kwietnia - eletroniczna rekrutacja uzupełniająca

- do 7 maja - weryfikacja podań

- 8 maja - podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki

- 9-11 maja - pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do danej placówki

- 14 maja - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego oddziału w drodze rekrutacji uzupełniającej. 

 

Admin Admin

Udostępnij:


przedszkoleprzedszkola WyszkówWyszkówgmina Wyszkówrekrutacja

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

27
Niedziela
Maj 2018
Maj
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123
imieniny:
Amandy, Jana, Juliana
REKLAMA

REKLAMA

Pracuj.pl